Kvalitets­standard for Aflastning udenfor hjemmet

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om Aflastning udenfor hjemmet.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af
kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019.

Luk alle
Åben alle

Aflastning udenfor hjemmet er et ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje jf. serviceloven § 84, stk.1.

Serviceloven § 84, stk. 1
Efter servicelovens § 84, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde aflastning til ægtefælle, forældre eller  andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Bestemmelsen gælder hvis der er tale om pasning og pleje af en voksen, der bor hjemme.

Hvis en pårørende passer en person med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan der søges om at blive aflastet jf. betingelserne i serviceloven § 84, stk. 1. Yderligere betingelser ved bevilling af aflastning udenfor hjemmet jf. servicelovens § 84, stk 1 er:
• Når en nærtstående ikke kan være alene.
• Når der er brug for et ”pusterum”.
• Når man skal på ferie eller lign.
Visitationen sker på baggrund af en faglig, individuel og konkret helhedsvurdering.

  • Der kan som udgangspunkt visiteres til rullende aflastning udenfor hjemmet en uge af gangen hver 3. uge.
  • Ved ferieophold og lignende tilbydes som udgangspunkt ophold op til 21 dage pr. år max. 14 dage i træk.
  • Der er ikke mulighed for frit valg på opholdssted i forbindelse med aflastningsophold.

Der er egenbetaling i forbindelse med et aflastningsophold jf.
bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og
tilbud efter serviceloven § 1. 12, stk. 2.
Egenbetaling inkluderer forplejning, serviceydelser og aktiviteter.

Borgeren skal selv betale transport til og fra aflastningsophold.

Fagsystem.

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen
videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.