Mindfulness

Mindfulness er evnen til at være bevidst nærværende og tilstede lige nu i dette øjeblik på en måde, hvor man er kærlig og venlig (ikke-dømmende) imod sig selv.

Er din hjerne af og til sat på automatpilot?

Det er den, når tankerne hele tiden vandrer, når tankerne er i fortiden eller fremtiden, når sindet kommenterer, vurderer, kritiserer og bekymrer sig.

Målgruppen:

Borgere, for hvem 1) psykiske lidelser, herunder stress, angst og lettere depression samt 2) kroniske smerter, udgør en væsentlig sundhedsrisiko.

Formålet er:

At borgeren opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering af psykiske problemstillinger og kroniske smerter, som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau og mestringsevne.

Træningen består af:

Mindfulness-forløbet består af 8 gange af 2 times varighed. Vi mødes en gang om ugen i gruppen. Du skal selv afsætte 30 minutter dagligt til hjemmetræning. Du får udleveret en CD med øvelser, som du skal praktisere.
Undervisningen er gruppebaseret. Der er dog ikke ikke tale om gruppeterapi, men træning i forskellige guidede meditationsøvelser, kropsscanning, siddende meditation og lette yoga øvelser.

Hvem underviser?

Fysioterapeut Lisa Jørgensen, Det Mobile Sundhedscenter, uddannet træner i Mindfulness, MBKT fra Kognitiv Center Fyn, MBSR fra AU.

Mindfulness 2022


Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Kurser i Faaborg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg 

Mandag d. 17. januar 2022 kl. 13.00 - 15.00.

Tilmelding via henvisningsskema.

Du får besked, om du er optaget på kurset ca. 10 dage før opstart.

Der er evidens for virkningen af mindfulness:

Meta-analyser af forsøg bekræfter, at mindfulness virker både i forholdet til at regulere vanskelige følelser, herunder stress, angst og depression og i forholdet til at håndtere kroniske smerter og oplevelsen af psykologisk velvære.

Faaborg-Midtfyn Kommune benytter WHO-5 Trivselsindeks som værktøj til at evaluere effekten af mindfulness-forløb.
Se resultater

Eventuelle spørgsmål til Det Mobile Sundhedscenter på telefon 72 53 60 62. Send sikker på e-mail: sundhed@fmk.dk

Kontaktoplysninger

Det Mobile Sundhedscenter
Nørrevænget 1
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 62
E-Mail: sundhed@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk

Du skal henvises til mindfulness

Henvisningsskema

Gem henvisningsskemaet på din pc inden du udfylder det, og send det udfyldte skema som en vedhæftet fil.
Send sikker post til Det Mobile Sundhedscenter.
Skriv ´Lisa Jørgensen DMS´ i emnefeltet.

Hent appen Soundcloud og installer den på mobiltelefon eller Ipad. Skriv "Det mobile sundhedscenter" i søgefeltet.

Appen kan hentes i Apples App Store eller i Google Play

Mindfulnessøvelser

Mindfulnesspjece