Mindfulness

Mindfulness er evnen til at være bevidst nærværende og tilstede lige nu i dette øjeblik på en måde, hvor man er kærlig og venlig (ikke-dømmende) imod sig selv.

Er din hjerne af og til sat på automatpilot?

Det er den, når tankerne hele tiden vandrer, når tankerne er i fortiden eller fremtiden, når sindet kommenterer, vurderer, kritiserer og bekymrer sig.

Målgruppen:

Borgere, for hvem 1) psykiske lidelser, herunder stress, angst og lettere depression samt 2) kroniske smerter, udgør en væsentlig sundhedsrisiko.

Formålet er:

At borgeren opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering af psykiske problemstillinger og kroniske smerter, som er en forudsætning for at bevare eller forbedre borgerens funktionsniveau og mestringsevne.

Træningen består af:

Mindfulness-forløbet består af 8 gange af 2 times varighed. Vi mødes en gang om ugen i gruppen. Du skal selv afsætte 30 minutter dagligt til hjemmetræning. Du får udleveret en CD med øvelser, som du skal praktisere.
Undervisningen er gruppebaseret. Der er dog ikke ikke tale om gruppeterapi, men træning i forskellige guidede meditationsøvelser, kropsscanning, siddende meditation og lette yoga øvelser.

Hvem underviser?

Fysioterapeut Lisa Jørgensen, Det Mobile Sundhedscenter, uddannet træner i Mindfulness, MBKT fra Kognitiv Center Fyn, MBSR fra AU.

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Kurser i Ryslinge, Graabjergvej 3a, 5856 Ryslinge

Tirsdag d.4/9 kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Kurser i Faaborg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg 

Onsdag d.5/9 kl 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Tilmelding via henvisningsskema.

Du får besked, om du er optaget på kurset ca. 10 dage før opstart.

Der er evidens for virkningen af mindfulness:

Meta-analyser af forsøg bekræfter, at mindfulness virker både i forholdet til at regulere vanskelige følelser, herunder stress, angst og depression og i forholdet til at håndtere kroniske smerter og oplevelsen af psykologisk velvære.

Faaborg-Midtfyn Kommune benytter WHO-5 Trivselsindeks som værktøj til at evaluere effekten af mindfulness-forløb. Se resultater (åbner i pdf i nyt vindue)

Eventuelle spørgsmål til Lisa Jørgensen på telefon 72 53 60 62. Mail: ljor@fmk.dk

Stilledag med mindful- ness

Stilledagen finder sted lørdag d. 24. november 2018 kl. 9.30-15.00 i M20 Mellemgade 15, 5600  Faaborg.

Læs mere og tilmeld dig

Vedligehold din mindfulness træning

Har du erfaring med mindfulness og ønsker du at vedligeholde den sammen med andre, så er der mulighed for det hver onsdag fra kl. 16.00 til 17.30 i Midtfyns Fritidscenter.

Første gang 14. februar 2018. Pris for 12 gange 300 kr.

Tilbuddet gælder  for såvel kræftramte, som personer med kroniske smerter, andre kroniske sygdomme, stress, angst eller depression samt pårørende.

Tilmelding til Anni Nørregaard på mail anni.noerregaard@rsyd.dk eller
tlf: 26 82 42 45

Du skal henvises til mindfulness

Henvisningsskema (åbner i nyt vindue)

Gem henvisningsskemaet på din pc inden du udfylder det, og send det udfyldte skema som en vedhæftet file.
Da henvisningen indeholder personfølsomme oplysninger, skal den sendes fra en sikker mailadresse til mail: sikkerpost@faaborgmidtfyn.dk eller via e-boks, med ´Lisa Jørgensen DMS´ i emnefeltet.

Hent appen Soundcloud og installer den på mobiltelefon eller Ipad. Skriv "Det mobile sundhedscenter" i søgefeltet.

Appen kan hentes i Apples App Store eller i Google Play

Mindfulnessøvelser

Kontaktoplysninger

Lisa Jørgensen
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge
Mail: ljor@fmk.dk
Telefon 72 53 60 62

Lisbeth Runge Larsen
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Mail: lirul@fmk.dk
Telefon 72 53 84 00