Akuttilbuddet

Det er et døgnbemandet tilbud for personer i akut krise. Det foregår ved at møde op eller pr. telefon. Vi støtter og tilbyder hjælp, som kan stabilisere den akutte situation.

Akuttilbud til dig, som er i akut psykisk krise

Sådan søger du om et socialpsykiatrisk akuttilbud

Der skal ikke søges om plads på akuttilbuddet via myndighed, da akuttilbuddet er selvvisiterende. Du skal derfor kontakte Akuttilbuddet på akuttelefonen - 72 53 66 65 - de tager telefonen døgnet rundt.


Akuttilbuddet tilbyder

• Støttende samtaler i telefonen eller i huset
• Rådgivning til dig eller dine pårørende
• Omsorg – mad, et bad og en seng at sove i
• Planlagt ophold i op til 4 uger

Tilbuddet er gratis for kommunes borgere. Der er egenbetaling for mad og tøjvask.

Døgnbemandet tilbud med socialpsykiatriske medarbejdere, som har stor erfaring med at håndtere akutte psykiske kriser.

Alle kan henvende sig, og der er ikke behov for henvisning. Vi hjælper også gerne med transport inden for kommunes grænser.

Botilbud - Socialpsykiatrisk akuttilbud

Et socialpsykiatrisk akuttilbud er for dig over 18 år, der oplever en krise, og som har brug for ekstra støtte i en periode.
Formålet med akuttilbuddet er at tilbyde dig akut støtte, omsorg og rådgivning, der er med til at stabilisere din tilstand, så det bliver mere trygt for dig at vende tilbage til din egen bolig efter ophold.

Hvad består et socialpsykiatrisk akuttilbud i?

Tilbuddet består i, at du midlertidigt opholder dig i vores Akuttilbud.

Efter aftale med dig støtter vi dig med samtaler, struktur og fælles gøremål i hverdagen med henblik på at understøtte en bedring hos dig. Målet er, at du oplever dig selv som ”herre i eget liv”.

Opholdets længde aftales individuelt, men kan maksimalt være 4 uger. Hvis du har behov for vedvarende hjælp, kan du søge om at blive visiteret til et midlertidigt botilbud eller bostøtte i stedet.

Akuttilbuddet har desuden tilknyttet en døgntelefon, hvor du kan få krisesamtaler over telefonen 24 timer i døgnet. Akuttilbuddet er også åbent for akutte krisesamtaler 24 timer i døgnet.

Luk alle
Åben alle

Praktiske oplysninger

Egenbetaling: Der er en opholdsbetaling på op til 120 kr. om dagen for forplejning, tøjvask med mere.

Sagsbehandlingstid: Ingen

Frit valgs ordning: Nej

Mulighed for tilskud: Nej

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarder

Kommunens serviceniveau beskrives i de enkelte kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandard for Akuttilbuddet

 

Lovgrundlag

Serviceloven §82c

Spørgsmål? Kontakt os

Akuttilbuddet

Kirkevej 14 D
5772 Kværndrup

Kontakt døgnet rundt på
telefon: 72 53 66 65

Personlig henvendelse
mellem klokken
07.30 – 21.00 

Skriv sikkert til os via borger.dk 

Skriv sikkert til os via virk.dk 

Ledelse:

Afdelingsleder
Britt Krull 
Telefon: 72 53 57 05
Mail: Brilk@fmk.dk