Sundhedskort

Her kan du finde information om hvordan du bestiller nyt sundhedskort

Du skal bruge sundhedskortet, når du skal til lægen, på sygehuset, eller har tid hos kommunen og en række andre steder.

Har du behov for et nyt sundhedskort skal du bestille det digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Husk at bestille tid for at komme i Borgerservice

Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Du kan som forældre bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Det kræver NemID at bestille sundhedskort.

Sundhedskort

Fold alle ud

Hvem kan få et sundhedskort?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får et sundhedskort.

Midlertidigt sundhedskort /sygesikringskort

Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog udstede et midlertidigt bevis, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

Hvad koster et nyt sundhedskort?

Et nyt sundhedskort koster 215 kroner (2022) hvis:

• sundhedskortet er blevet væk

• sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
• du ønsker at skifte læge eller gruppe
• du ændrer navn.

Et nyt sundhedskort er uden egenbetaling hvis:

• du flytter til en ny adresse
• din læge lukker sin praksis (skifte inden for 2 måneder)
• ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt
• der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet
• du skifter navn ved ægteskab
• et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som følger barnet, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.

Det særlige sundhedskort

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret.

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svaret på borger.dk.

Her kan du:

• søge om at få det særlige sundhedskort
• få svar på oftest stillede spørgsmål om det særlige sundhedskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt Udbetaling Danmark

Sundhedskort-app