Anmeld fejl på gadelyset

Hvis der er fejl på gadelyset kan du indberette fejlen til EnergiFyn via skemaet på denne side. Ved akutte situationer kan du ringe til Energi Fyns driftsvagt.

Anmeld

Hvis en gadelampe enten blinker eller ikke lyser, kan du indberette fejlen til EnergiFyn

Akutte situationer

Ved mørklægning af større områder eller i akutte situationer, kan du kontakte EnergiFyn på telefon 63 17 19 00. EnergiFyn's driftsvagt er døgnbemandet.

Hvis en gadelampe er skjult af træer eller buske

Gadelamperne skal frit kunne belyse vejen lige under lamperne og ud til siderne.

Grene på træer og buske kan forhindre gadelamperne i at belyse vejen. Træer og buske skal derfor beskæres, så gadelamperne igen frit kan belyse vejen.

Hvis der er træer eller buske på din ejendom som hindrer gadelamper i at belyse vejen, er det din pligt som grundejer at sørge for at fjerne de grene, som er til gene.

Hvis du opdager en gadelampe, som ikke kan belyse vejen på grund af træer eller buske, kan du kontakte Charlotte Madsen enten på cma@fmk.dk eller 72 53 22 21.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk