Færdselstavler

Færdselstavler er skilte som skal regulere trafikken.

Færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige for trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken, sættes op på og langs med kommunens veje.

Der må ikke opsættes private skilte på offentlige veje. Dog kan der opsættes/hænges midlertidige plakater og skilte efter reglerne. Færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige for trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken, sættes op på og langs med kommunens veje.

Der må ikke opsættes private skilte på offentlige veje. Dog kan der opsættes/hænges midlertidige plakater og skilte efter reglerne.

Færdselstavler opsættes af kommunen efter samtykke fra politiet. Færdselstavlerne opsættes til regulering af færdslen.

Reglerne for anvendelse af færdselstavler er reguleret i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk