Kommerciel servicevejvisning

Servicevejvisningsskilte kan vise til virksomheder, institutioner, foreninger, boldbaner osv.

Alle som ønsker servicevejvisning kan få det, såfremt forholdene på stedet egner sig til det. Et krav for at kunne få godkendt servicevejvisning, er at der er et symbol som knytter sig til virksomheden.

Listen over symboler kan ses her

Hvor kan jeg få et skilt?

Har man virksomhed uden for byen, så kan man få skiltet fra den nærmeste rutenummerede vej.
Har man virksomhed inde i byen, så kan man få skiltet fra nærmeste større vej.

Betaling

Prisen for opsætning af det første skilt er 5.000 kr., efterfølgende skilte koster 1.500 kr. pr. stk.
Prisen inkluderer årlig drift.

Ødelagt skilt

Bliver skiltet påkørt, udsat for hærværk eller andet som vil foranledige en udskiftning af skiltet, så er det ansøger af skiltet som skal betale for udskiftningen.

Ansøgning om servicevejvisning

Du kan søge om at få opsat et skilt med servicevejvisning.

Ansøgningen sendes til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller på NaturogTrafik-Post@fmk.dk. Emne mærkes med ”Ansøgning om servicevejvisning”.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ønske til placering af skilte - gerne markeret på et kort
  • Hvilket servicesymbol skal tavlen indeholde, liste kan ses her
  • Hvilken tekst skal der stå på tavlen

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk