Voksenlærlinge

Læs om reglerne for, hvornår du kan få tilskud til en voksenlærling.

For at kunne få tilskud til en voksenlærling skal lærlingen:

  • Være mindst 25 ved uddannelsesstart
  • Være ledig eller ufaglært

Afhængig af uddannelsesniveau og ledighedsperiode gælder der forskellige regler for tilskuddets størrelse og varighed og hvilke uddannelser, der kan ydes tilskud til.

Generelt gælder, at ledige der er ufaglærte eller med en forældet uddannelse kan få 45 kr. i timen i tilskud. Dette gælder også ledige faglærte med 6 måneders ledighed.

For ufaglærte beskæftigede kan man få 30 kr. i timen i tilskud i op til 2 år. Tilskuddet gælder for uger, hvor lærlingen arbejder i virksomheden.

Det er vigtigt at der søges om tilskuddet senest en måned efter opstart på uddannelsesaftalen.  

Under skoleophold vil virksomheden kunne få tilskud til lønnen i form af AUB-midler. Dette tilskud vil dog være afhængigt af om I har opfyldt Jeres norm for praktikpladser. Læs mere om AUB-midler.

Læs mere og få et overblik over regler og tilskud på UddannelsesGuiden.

Tilskud til voksenlærlinge

Fold alle ud

Ansøgning om tilskud til voksenlærlinge

For at få tilskud skal lærlingen være mindst 25 ved uddannelsesstart og være ledig eller ufaglært.

Husk ansøgning skal foretages senest 1 måned efter vokseneleven er startet.

Ansøg om tilskud til voksenlærlinge

Anmod om udbetaling af tilskud

Kontakt

Virksomhedsservice vagttelefon

72 53 74 50