Refusion af sygedagpenge

Som arbejdsgiver kan du få udbetalt refusion fra kommunen når din medarbejder er syg ud over 30 dage.

Arbejdsgivere

Det er den enkelte medarbejders overenskomst, der bestemmer hvor lang tid en medarbejder skal have løn under sygdom. Når medarbejderen ikke længere er berettiget til løn under sygdom, men stadig er syg, er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge til medarbejderen eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren.

For personer i fleksjob kan arbejdsgiver få udbetalt refusion fra kommunen fra 1. arbejdsdag. 

Hvis du anmelder sygdom efter anmeldelsesfristen kan du risikere at få afslag på refusion.

Har du en sygemeldt medarbejder?

Jobcenter Faaborg-Midtfyn kan hjælpe din virksomhed med at fastholde din medarbejder.
Har du en sygemeldt medarbejder, skal du anmelde sygefraværet på Virk.dk.
Hvis du har brug for hjælp til indberetningen eller reglerne, så findes der meget god viden på nemrefusion.dk.
Hvis du har brug for hjælp til indberetningsløsningen, så har du mulighed for at kontakte support på tlf. 4460-7213.

Fastholdelsestelefon 72 53 74 50 - Tidligt samarbejde med henblik på forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Kontakt fastholdelseskonsulenterne i Jobcenteret via fastholdelsestelefonen og få råd og vejledning omkring fastholdelse, sygedagpengeregler samt tidlig etablering af samarbejde før, under og efter et sygeforløb.
Erfaringerne viser, at en tidlig indsats for den sygemeldte er med til at afkorte sygeforløbet og medvirkende til, at den sygemeldte hurtigere venter tilbage til jobbet.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du mulighed for at få sygedagpenge, hvis du erklæres uarbejdsdygtig på grund af:

  • Sygdom
  • Barsel/adoption
  • Tilskadekomst

Send sikkert til Jobcentret

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Jobcentret

eller via virk.dk

Send sikkert til Jobcentret

Nem Refusion

Du kan læse mere på NemRefusion.dk (anmeldelsesfrist m.v.)

Yderligere info

Læs mere om refusion af sygedagpenge Virk.dk

Regler for sygedagpengerefusion

Har du styr på  reglerne på sygedagpengeområdet? Hvis ikke, har vi samlet den vigtigste information til dig her.

Obligatorisk Pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du fx modtager kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge.
Den bliver udtalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du opnår folkepensionsalderen.
Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning