Gylle- og jordkørsel

I forbindelse med gylle- og jordkørsel kan det være svært at undgå at der køres jord på vejene.

Vis hensyn

Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer entreprenører, landmænd og trafikanter til at vise hensyn til hinanden.

Entreprenører og landmænd ved at overholde gældende regler for skiltning og rengøring af vejene, og trafikanterne ved at udvise tålmodighed og køre efter forholdene.

Skiltning ved jordkørsel

Advarselstavlen A 31 ”Glat vej” med undertavle ”Jordkørsel” opsættes 150 – 250 m før det forurenede sted.

Rengøring af vejen

Vejene skal rengøres hver dag efter arbejdets afslutning. Dog skal vejene skrabes og/eller fejes løbende hvis der kommer meget jord/pløre på vejene.

Hvis vejen ikke rengøres

Den som har kørt jord på vejene skal rengøre efter sig. Hvis dette ikke sker, kan kommunen sørge for rengøringen – udført for den pågældendes regning.

Vej og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os