Gravning ved og i offentlig veje og private fællesveje

Ledningsejere/entreprenører skal altid søge om gravetilladelse inden der graves i offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer.

Ansøgning

Du skal søge om gravetilladelse via virk.dk senest 5 arbejdsdage før det er planlagt og arbejdet skal begynde.

Hvis du glemmer at søge om gravetilladelse

Du gøres opmærksom på, at hvis du graver i vej- eller fortovsareal uden at have en gravetilladelse, vil Faaborg-Midtfyn Kommune påtale dette overfor dig og/eller ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

Hvem skal sørge for afspærring og afmærkning

Entreprenøren er ansvarlig for at sørge for afspærring af opgravningen og afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.

Gravfred i Faaborg

I Faaborg bymidten er der gravfred (se nedenstående gader) for planlagte projekter i perioden 1. juli - 31. august, dog kan man søge om at starte fra 20. august. Dette afhænge af den konkret placering af projektet. I perioden skal borgere kunne bevæge sig frit rundt på gaderne.

Der er gravfred på følgende gader:

 • Adelgade
 • Bøjestræde
 • Feltens Rist
 • Grønnegade
 • Havnegade
 • Holkegade
 • Hospitalstræde
 • Jomfrulågen
 • Kapellanstræde
 • Kirkestien
 • Kirkstræde
 • Klerkegade
 • Klostergade
 • Mellemgade
 • Nygade
 • Strandgade
 • Torvegade
 • Torvet
 • Tårngade
 • Tårnstræde
 • Vestergade
 • Østergade

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Håndbog - Vejregler

Brug for hjælp - kontakt

Martin Maagaard
mamag@fmk.dk
72 53 30 10