Gravning ved og i offentlig veje og private fællesveje

Ledningsejere/entreprenører skal altid søge om gravetilladelse inden der graves i offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer.

Ansøgning

Du skal søge om gravetilladelse via virk.dk senest 5 arbejdsdage før det er planlagt og arbejdet skal begynde.

Hvis du glemmer at søge om gravetilladelse

Du gøres opmærksom på, at hvis du graver i vej- eller fortovsareal uden at have en gravetilladelse, vil Faaborg-Midtfyn Kommune påtale dette overfor dig og/eller ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

Hvem skal sørge for afspærring og afmærkning

Entreprenøren er ansvarlig for at sørge for afspærring af opgravningen og afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Håndbog - Vejregler

Brug for hjælp

Kontakt Charlotte Madsen
cma@fmk.dk
72 53 22 21