Gravning ved og i offentlig veje og private fællesveje

Ledningsejere/entreprenører skal altid søge om gravetilladelse inden der graves i offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer.

Ansøgning

Du skal søge om gravetilladelse via virk.dk senest 10 arbejdsdage før det er planlagt og arbejdet skal begynde.

Hvis du glemmer at søge om gravetilladelse

Du gøres opmærksom på, at hvis du graver i vej- eller fortovsareal uden at have en gravetilladelse, vil Faaborg-Midtfyn Kommune påtale dette overfor dig og/eller ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

Hvem skal sørge for afspærring og afmærkning

Entreprenøren er ansvarlig for at sørge for afspærring af opgravningen og afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.

Gravfred i Faaborg

I Faaborg bymidten er der gravfred (se nedenstående gader) for planlagte projekter i perioden 1. juli - 31. august, dog kan man søge om at starte fra 20. august. Dette afhænge af den konkret placering af projektet. I perioden skal borgere kunne bevæge sig frit rundt på gaderne.

Der er gravfred på følgende gader:

 • Adelgade
 • Bøjestræde
 • Feltens Rist
 • Grønnegade
 • Havnegade
 • Holkegade
 • Hospitalstræde
 • Jomfrulågen
 • Kapellanstræde
 • Kirkestien
 • Kirkstræde
 • Klerkegade
 • Klostergade
 • Mellemgade
 • Nygade
 • Strandgade
 • Torvegade
 • Torvet
 • Tårngade
 • Tårnstræde
 • Vestergade
 • Østergade

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk

Håndbog - Vejregler

Brug for hjælp - kontakt

Martin Maagaard
mamag@fmk.dk
72 53 30 10