Vejbroer

Der er 35 vejbroer på kommunevejene i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er vægtbegrænsninger for passage med tunge køretøjer.

Der er tre typer af vægtbegrænsninger, som er skiltet ved de berørte broer:

  • Max. tilladt akseltryk på 10 ton.
  • Max. tilladt akseltryk på 10 ton samtidig med max. tilladt bogietryk på 16 ton.
  • Max. tilladt bogietryk på 16 ton samtidig med max. tilladt totalvægt af køretøjet på 20 ton.

Hvor der ikke er skiltet med vægtbegrænsninger, er de tilladte belastninger:

  • Max. tilladt akseltryk er 11,5 ton.
  • Max. tilladt bogietryk er 19 ton.
  • Max. tilladt totalvægt af et køretøj er 26 ton.
  • Max. tilladt totalvægt for vogntog er 54 ton, hvis der er mindst 7 aksler på vogntoget.
  • Max. tilladt totalvægt for påhængsvogne er 30 ton, hvis der er mindst 4 aksler på påhængsvognen.
  • Max. tilladt totalvægt for 4-akslede lastbiler er 32 ton.

Særtransporter:

Hvis disse max-belastninger overskrides, skal der søges tilladelse til særtransport hos politiet.

Vejbroer på private fællesveje:

Broer på private fællesveje er ikke medtaget.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk