Borgere over 65 år, små børn og personer i risikogruppe tilbydes vaccination

Fra den 14. september kan alle borgere, der er fyldt 65 år, booke tid til vaccination mod influenza og covid-19. Desuden kan yngre personer, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, blive vaccineret mod begge sygdomme. Børn i alderen 2-6 år kan ligesom de sidste par år blive vaccineret mod influenza. Vaccinationerne gives i perioden fra d. 2. oktober 2023 til d. 15. januar 2024.

14. september 2023


Efteråret står for døren, og smitten med både influenza og covid-19 forventes at blusse op i løbet af efteråret og vinteren. Derfor bliver alle borgere på 65 år og derover tilbudt gratis vaccination mod begge sygdomme, ligesom personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19 tilbydes vaccination. Man kan få begge vacciner samtidig.

Børn i alderen 2-6 år tilbydes også i år vaccination mod influenza. Vaccinationen mindsker risikoen for, at børn bliver syge af influenza, og den gives med et pust i hvert næsebor.


Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis man er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Langt de fleste yngre personer får et mildt forløb, hvis de får influenza eller covid-19. Der er dog en række sygdomme og tilstande, som øger risikoen for at få et alvorligt sygdomsforløb med influenza og covid-19, fx kronisk lungesygdom, svært nedsat immunforsvar eller graviditet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret, hvis man er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb – du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: https://sst.dk/da/corona/vaccination


Borgere over 65 år samt forældre til 2-6-årige får tilsendt invitation
Hvis man er 65 år eller derover, vil man i løbet af de næste uger modtage en invitation i Digital Post. Hvis man er fritaget for Digital Post, modtager man en invitation med posten. Når man modtager sin invitation, kan man bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk. Man kan blive vaccineret frem til 15. januar 2024.
Forældre til børn i alderen 2-6 år vil også i løbet af de næste par uger modtage en invitation i Digital Post, hvorefter de kan bestille tid på www.vacciner.dk.


Er du under 65 år og i øget risiko, får du ikke en invitation – sådan bestiller du tid

Hvis man er under 65 år og anbefales vaccination, fordi man er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af visse kroniske sygdom, vil man ikke modtage en invitation. Man skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor man fra d. 20. september har mulighed for at bestille tid. Hvis man er i tvivl, om man er omfattet af vaccinationstilbuddet, kan man læse mere på www.vacciner.dk eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/vaccination.

Selve vaccinationerne kommer til at foregå på regionale vaccinationssteder og på apoteker over hele landet. Se her, hvor du kan bestille tid til vaccination i dit nærområde – bemærk at oversigten opdateres løbende: https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/skal-du-vaccineres-mod-corona/placering-af-vaccinesteder


Du skal selv bestille tid og sørge for transport
Covid-19 er ikke længere en samfundskritiks sygdom. Den betragtes nu som en sæsonsygdom på linje med influenza, og derfor kan kommunerne ikke længere bistå med hjælp til tidsbestilling til vaccination elle sørge for gratis transport til og fra vaccinationsstedet.


Hjælp til booking af vaccinationstider
Hvis det er svært for dig at bestille tid eller komme afsted, opfordrer vi dig i første omgang til at få hjælp hos pårørende eller venner. Du kan også få hjælp til booking af vaccinationstider på Region Syddanmarks hotline: https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/patient-i-region-syddanmark/vaccinationer/corona-og-influenzavaccination/region-syddanmarks-hotline-for-vaccination
Modtager du hjemme- eller sygepleje eller bostøtte, så kan du eller din pårørende få vejledning hos medarbejderen, som kommer i dit hjem.


Har du spørgsmål til vaccinationerne, tidsbestilling eller andet?
På https://www.vacciner.dk/FAQpage/Index kan du finde svar på spørgsmål om vaccinationerne, tidsbestilling og meget andet.

 

Yderligere oplysninger, kontakt:
Marianne Bang Hjorth, konsulent i Sundhed & Ældre, tlf.: 72 53 69 62
Louise Brændstrup Bech, kommunikationskonsulent, tlf.: 72 53 11 41