Nye regler for håndtering af asbest

1. juli 2024 er der kommet nye regler for håndtering af asbest, som påvirker både virksomheder og private. Her kan du læse, hvad de nye regler betyder for dig.

5. juli 2024

Asbest tag

Folketinget har vedtaget nye regler for håndtering af asbest, som påvirker både virksomheder og private. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2024.

For virksomheder: Folketinget har vedtaget, at virksomheder fremover skal være autoriseret, hvis de skal nedrive asbestholdigt materiale. Virksomheder har frem til 1. januar 2025, hvor kravet om autorisationsordningen træder i kraft, til at indrette sig efter den nye ordning og søge om at blive autoriseret.

For privatpersoner: For dig som privatperson betyder de nye regler, at du fra den 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt arbejde i mindre karakter, f.eks. nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader. Det betyder, at du som privatperson stadig selv kan nedrive et asbesttag frem til 1. januar 2025. Det er dog myndighedernes klare anbefaling, at du får en professionel til at fjerne asbest, da det kræver specialviden for at gøre det på en sikker og forsvarlig måde.

Læs mere om de nye regler på arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdstilsynets nye regler om asbest

Husk at melde asbestnedrivning til kommunen

Husk at nedrivning af asbest altid skal anmeldes til kommunen, uanset mængde. Det skal anmeldes gennem www.bygningsaffald.dk og minimum 14 dage før arbejdet igangsættes.

I 2023 blev der også indført skærpede regler for asbest i arbejdsmiljøet, som har betydet, at du ikke længere kan aflevere asbest på samtlige kommunale genbrugsstationer. Der blev også indført krav om bestemt emballering.

Det betyder, at privatpersoner kan aflevere mindre mængder asbest på Årslev Genbrugsstation (15 tagplader pr. dag og max 30 i alt for din ejendom). Der kan ikke afleveres asbest på kommunens andre genbrugsstationer.

Få mere information om aflevering af mindre mængder hos FFV Renovation: FFV - asbestregler.

Alt asbest/eternit skal være emballeret og pakket forsvarligt inden aflevering. Der kan købes bigbags på alle genbrugsstationerne i kommunen.

Asbest fra erhverv og større mængder fra private (mere end 30 tagplader) skal afleveres direkte til deponi. Faaborg-Midtfyn Kommune anviser til Klintholm I/S. Kontakt altid Klintholm inden aflevering for information om korrekt emballering mv. Kontakt Klintholm deponi her.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling på miljoe-post@fmk.dk eller 72 53 21 40.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.