Skoleelever fejrede rejsegilde for udvidelsen af Broskolen afdeling Bøgehøj i Årslev

Traditionen tro var der både taler og grillpølser, da elever, lærere, håndværkere, arkitekter og repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune onsdag fejrede rejsegilde for udvidelsen og moderniseringen af Broskolen afdeling Bøgehøj i Årslev. De nye skolebygninger forventes klar til brug omkring efterårsferien, og moderniseringen forventes færdig i starten af 2025.

29. februar 2024

Elever ved pølsevogn

Spærene er rejst til en ny skolebygning og et nyt musikhus på Broskolen afdeling Bøgehøj i Årslev, og moderniseringen af skolens eksisterende bygning er i fuld gang. Det fejrede skolens elever, personale, håndværkere og arkitekter til rejsegilde onsdag den 28. februar med grillpølser og taler fra borgmester Hans Stavnsager, Opvækst- og Læringsudvalgsformand Lea Haahr og arkitektfirmaet RUM, som er kommunens totalrådgiver på projektet.

En del af Fremtidens Forstad

Udvidelsen og moderniseringen af skolen er et led i udviklingsplanerne for signaturprojektet Fremtidens Forstad. Frem mod 2030 er målet, at der skal bygges 600 nye DGNB-certificerede boliger og tiltrækkes 1200 nye borgere til området.

”Årslev er et attraktivt sted for særligt børnefamilier, der gerne vil have både storbyen og naturen tæt på. Vi kan se på befolkningsudviklingen, at mange flytter hertil, særligt fra Odense, og det er vores opgave at sikre, at byens udvikling følger med efterspørgslen", siger borgmester Hans Stavnsager.

Også Opvækst- og Læringsudvalgsformand Lea Haahr glæder sig over, at kommunen har nået endnu en milepæl for at styrke det gode børneliv i Årslev:

”Med udvidelsen og moderniseringen skaber vi moderne og bæredygtige læringsmiljøer for både skole- og musikundervisning. Sidste år indviede vi Årslevs nye integrerede børnehus, Kastanjen, og nu giver vi skolen og musikskolen et løft, så vi kan tilbyde familierne i området nogle fantastiske rammer til deres børn", siger udvalgsformand Lea Haahr.

Visualisering af udvidelsen af Broskolen afdeling Bøgehøj i Årslev

Visualisering af skoleudvidelsen og nyt musikhus i Årslev.

Moderne læringsmiljøer og nyt musikskolehus

Skolen udvides med to selvstændige bygninger med attraktive udearealer. Den ene bygning med klasselokaler, fællesareal til udskolingen, lokaler til håndværk og design og billedkunst. Den anden bygning danner ramme om skolens musikundervisning og musikskolens hold, og bygningen indeholder to større musiklokaler samt tre øverum.

Moderniseringen af skolens eksisterende bygning inkluderer nye læringszoner, administration og fællesarealer.

Skolens elever glæder sig til at tage de nye lokaler i brug, fortæller skoleleder på Broskolen, Mads Dahl Arvidsen:

”Vi er rigtig glade for, at en udvidelse og modernisering af Broskolen afdeling Bøgehøj er blevet prioriteret. Alle klasseværelser er fyldt op, så de nye skolebygninger giver os flere muligheder. Blandt andet kommer vi til at skabe noget ungemiljø i den nye skolebygning for udskolingen.”

Også musikskoleleder Jakob Popp Riis Hansen ser frem til at teste akustikken i det nye musikhus:

”Det nye musikhus vil betyde et meget stort løft i kvaliteten af rammerne for musikskolens undervisning i den nordlige del af kommunen og dermed også et løft for musikskolelærerenes trivsel og glæde ved at gå på arbejde,” siger Jakob Popp Riis Hansen.

Musikhuset skal også fungere som et kulturelt samlingssted for lokalområdet. Når huset ikke bruges til musikundervisning, har områdets foreninger mulighed for at bruge faciliteterne.

Håndværkere bygger ny skolebygning og musikhus i Årslev

Fokus på bæredygtighed

Et af kommunens krav til byudviklingen i Årslev er, at der skal være fokus på bæredygtighed. Det har derfor også været et fokus i designet af udvidelsen af skolen, og byggeriet forventes at opnå en DGNB Guld-certificering, når bygningerne står færdige.

Der er afsat midler til projektet fra kommunens budget 2023, og den samlede økonomi for projektet lyder på 55,71 millioner kroner.

De nye skolebygninger forventes at kunne tages i brug omkring efterårsferien, og moderniseringen af skolen forventes færdig i starten af 2025.

 

FAKTA OM FREMTIDENS FORSTAD

  • Under overskriften Fremtidens Forstad investerer Faaborg-Midtfyn Kommune i Årslev-Sdr. Nærå for at gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve for mennesker, der gerne vil bo med naturen lige uden for døren og med storbyens tilbud og arbejdspladser tæt på. Med både tog, supercykelsti og motorvej til Odense tilbyder Fremtidens Forstad beboerne det bedste fra to verdener.
  • Faaborg-Midtfyn Kommune har et mål om at få 1200 nye borgere til området inden 2030. Befolkningsudviklingen i Årslev-Sdr. Nærå ligger på 14,8% for årene 2014 til 2024. Det er mere end dobbelt så meget som landsgennemsnittet for samme periode, der ligger på 5,9%.
  • I juni 2023 blev Børnehuset Kastanjen, Årslevs nye integrerede institution for børn i alderen 0-6 år, indviet.
  • I august 2023 stod 74 nye boliger i Årslevs nye, bæredygtige bydel ”Sommerfuglen” klar. Boligerne har opnået DGNB Guld-Certificeringen og opfylder dermed en lang række krav, bl.a. om byggeriets miljømæssige kvalitet.
  • I november 2023 blev det nye fællesdrivhus i Årslev indviet. I foråret 2024 skal udearealerne med plantekasser, højbede, bistader, frugtbuske og -træer etableres.
  • Årslev har derudover fået en ny klimavenlig bypark, en ny bymidte og en supercykelsti til Odense.