Øget tilfredshed med FMK's overordnede erhvervsvenlighed

I årets undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed, fra Dansk Industri går FMK samlet set lidt tilbage. Men på flere parametre tager kommunen også store ryk frem.

6. september

Faaborg-Midtfyn Kommune er siden sidste år rykket hele 20 pladser frem, når vi sammenligner den ”overordnede erhvervsvenlighed” med landets andre kommuner. Det viser Dansk Industris undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed, der netop er udkommet i dag. Mere præcist er kommunen rykket fra en placering som nummer 67 sidste år til nummer 47 i år.

”Vi har arbejdet meget med erhvervsservice de seneste år, så det glæder mig, at det kan ses i svarene fra virksomhederne. De erhvervsdrivende er vigtige for kommunen, og det skal afspejle sig i vores erhvervsvenlighed,” forklarer borgmester Hans Stavnsager.

I alt har 77 virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune svaret på spørgsmål til DI’s undersøgelse. I undersøgelsen tager DI udgangspunkt i ti kategorier som f.eks. overordnet erhvervsvenlighed, uddannelse, grøn udvikling og sagsbehandling. Samlet set for alle kategorierne er kommunen gået en smule tilbage, idet vi sidste år lå på plads nr. 55 og i år er nr. 60 ud af de 98 kommuner.

Dykker vi ned i de enkelte kategorier, er der dog flere steder – udover den overordnede erhvervsvenlighed – hvor Faaborg-Midtfyn er hoppet betydeligt frem. Særligt når det gælder uddannelse, ligger kommunen ganske pænt på plads nummer ni – det er et hop på ikke mindre end 36 pladser siden sidste år. Et resultat der udspringer af kommunens fokus på uddannelse og gode samarbejde med blandt andre Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, lokale virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner.

Når det handler om ”kompetent og effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager,” er kommunen også rykket frem siden sidste år.

”Sagsbehandlingstiden på byggetilladelser er noget, som vi har haft meget fokus på det seneste år. Derfor er det godt, at vi rykker os mod det bedre, når vi sammenligner med de tidligere år. Men det er et område, som vi fortsat vil fokusere på og arbejde med,” udtaler Lone Wenzell, direktør for Arbejdsmarked og By, Land og Kultur.

Også når vi tager de grønne briller på og ser på kommunens bæredygtige initiativer og ”prioritering af bæredygtige og grønne indkøb”, er der sket en fremgang. Her er kommunen på baggrund af virksomhedernes svar rykket fra plads nr. 71 til plads nr. 42 på et år.

Der er i undersøgelsen også en række punkter, som kommunen nu vil sætte øget fokus på efter en tilbagegang siden sidste år. Det drejer sig blandt andet om virksomhedernes svar i forhold til ”kompetent og effektiv sagsbehandling af sygedagpengesager”. Her er kommunen rykket fra plads nr. 12 til plads nr. 37, og det er derfor et af de steder, hvor kommunen gerne vil tilbage i toppen.