Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver, hvordan de politiske møder afholdes

Forretningsorden

Forretningsordenen er et værktøj til politikerne med oplysninger om kommunalbestyrelsens måde at arbejde på. Den indeholder oplysninger om indkaldelse til møde, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v.