Arbejdsmarked

Tidsfrister for afgørelser i Arbejdsmarked
OmrådeLovTidsfrist
Bevilling af kropsbårne hjælpemidlerServiceloven § 112 og 1134 uger (når borgeren tidligere har ansøgt om samme hjælpemiddel)
Bevilling af kropsbårne hjælpemidlerServiceloven § 112 og 1138 uger (når det er første gang, der ansøges om hjælpemidlet)
Personlige tillæg - FolkepensionisterLov om social pension § 14 og 171-2 uger
Helbredstillæg - Folkepensionister og førtidspensionisterLove om social pension § 14, 17 og 182 uger
Lån/garanti for beboerindskudLov om individuel boligstøtte § 54-712 uger
Lån til betaling af ejendomsskatterLov om lån til betaling af ejendomsskatter § 1-122 uger
Nyt sundhedskort og lægeskifteSundhedsloven § 12, 58 og 59
Refusion af gruppe 2 - SpeciallægeregningerSundhedsloven14 dage
BefordringsgodtgørelseSundhedsloven § 170-17414 dage
LægekørselSundhedsloven § 170-174Ved henvendelse
FlytteanmeldelserBekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 1214 dage
Folkeregisterattester og forespørgslerBekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 42 og 461 uge
Udtalelser til IndenrigsministerietBekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister4 uger
Udstedelse af pasBekendtgørelse nr. 1337 af 28.11.13 om pasBestilles ved henvendelse
Udstedelse af kørekortBekendtgørelse nr. 312 af 25.03.15 om kørekort1 uge hos Borgerservice, som derefter sendes videre
Prøvelsesattest til vielse - Danske / udenlandskeÆgteskabsloven § 13
Kontanthjælp / uddannelseshjælpLov om en aktiv socialpolitik § 11, 23 og 254-5 uger efter modtagelse af al relevant dokumentation
Særlig støtte efter § 34Lov om aktiv socialpolitik § 344 uger
BefordringsgodtgørelseLov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 og 832 uger
Udfærdigelse af jobplanLov om beskæftigelsesindsats § 28 og 29
Stillingtagen til om en person er revalidendLov om en aktiv socialpolitik § 46Ca. 3 måneder
Bevilling af revalideringsydelseLov om en aktiv socialpolitik § 474 uger
Forlængelse af revalideringsperiodenLov om en aktiv socialpolitik § 56
Godkendelse af arbejde under revalideringLov om en aktiv socialpolitik § 57
Særlig støtte under revalideringLov om en aktiv socialpolitik § 63
Merudgifter til boligLov om en aktiv socialpolitik § 64 og 64a4 uger
Hjælp til selvstændig virksomhedLov om en aktiv socialpolitik § 65
Bevilling af fleksjobLov om beskæftigelsesindsats § 704 uger
Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning for fleksjob v. deltagelse i tilbud Lov om beskæftigelsesindsats § 761 uge - 2 mdr.
Tilskud til arbejdsredskaber. Arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskudLov om beskæftigelsesindsats § 1002 uger
Ledighedsydelse, særlig ydelse i forbindelse med fleksjobLov om en aktiv socialpolitik § 742 uger
Løntilskud - Refusion til arbejdsgiverLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 63Op til 6 uger
Bevilling af løntilskud til skånejobLov om beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1Op til 2 uger
Skånejob - Rufusion til arbejdsgiverLov om beskæftigelsesindsats § 632-3 uger
Bevilling af fleksløntilskudLov om beskæftigelsesindsats § 70Med det samme
Fleksjob - Refusion til arbejdsgiverLov om beskæftigelsesindsats § 71, stk. 22-3 uger
IntegrationsydelseLov om en aktiv socialpolitik § 220-2 uger
Permanent boligplaceringIntegrationsloven § 12Snarest muligt
IntegrationsplanIntegrationsloven § 15aTilbydes inden for de første 3 måneder efter modtagelse i kommunen
Helbredsmæssig vurderingIntegrationsloven § 15dTilbydes inden for de første 3 måneder efter modtagelse i kommunen
IntegrationsprogramIntegrationsloven § 16Skal påbegyndes senest 1 måned efter overtagelse
IntegrationskontraktIntegrationsloven § 19Udarbejdes og underskrives inden 1 måned efter modtagelse i kommunen
DanskuddannelseIntegrationsloven § 21Opstart inden for den første måned efter modtagelse i kommunen
Udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammetIntegrationsloven § 23fOp til 4 uger
Hjælp til repatrieringRepatrieringsloven § 7Op til 3 mdr.
Enkeltudgifter / Hjælp i særlige tilfældeLov om en aktiv socialpolitik § 81 og Integrationsloven § 35Op til 4 uger
Hjælp til sygebehandlingLov om en aktiv socialpolitik § 82 og Integrationsloven § 36Op til 4 uger
Hjælp til tandbehandlingLov om en aktiv socialpolitik § 82a og Integrationsloven § 36Op til 4 uger
Udgifter til samkvemLov om en aktiv socialpolitik § 83 og Integrationsloven § 37Op til 4 uger
Forsørgelse af forældreløse børnLov om en aktiv socialpolitik § 84 og Integrationsloven § 38Op til 4 uger
Hjælp til flytningLov om en aktiv socialpolitik § 85 og Integrationsloven § 39Op til 4 uger
Bistands- og plejetillægLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 163 mdr. fra ansøgning
Personlige tillægLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 164 uger
Forhøjelse af førtidspensionerLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 13 og 143 mdr. fra ansøgning
Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlagLov om social pension § 17, stk. 2Sagen skal påbegyndes senest 14 dage efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Afgøres inden 3 mdr. fra sagen er påbegyndt.
SeniorførtidspensionLov om social pension § 17, stk. 3Op til 6 mdr. fra ansøgning om dette
FørtidspensionLov om social pension § 181 md. efter indstilling fra rehabiliteringsteamet
Dagpenge ved sygdomSygedagpengeloven § 6, 38 og 40 2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivendeSygedagpengeloven § 41 og 432 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom - LønmodtagereSygedagpengeloven § 562 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Aftale ved kronisk sygdom - Selvstændige erhvervsdrivendeSygedagpengeloven § 58a2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning v. deltagelse i tilbudLov om beskæftigelsesindsats § 762 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Tilskud til arbejdsredskaber. Arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskudLov om beskæftigelsesindsats § 100, fastholdelse af ordinær beskæftigelse2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Handikapkompenserende ordninger fx personlig assistanceBekendtgørelse om kompensation til handikappede i erhverv2 uger
Personlig assistance - Udbetaling af tilskud til lønBekendtgørelse om kompensation til handikappede i erhverv § 27Senest 14 dage efter modtagelse af anmodning
RessourceforløbsydelseLov om en aktiv socialpolitik § 682 uger
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløbLov om en aktiv socialpolitik § 69j2 uger
Ansøgning om voksenlærlingeLov om beskæftigelsesindsats § 98c-f2 uger
Voksenlærling - Refusion til arbejdsgiverLov om beskæftigelsesindsats § 98gOp til 6 uger
Jobrotationsydelse - Udbetaling til arbejdsgiverLov om beskæftigelsesindsats § 98aOp til 6 uger
Opkvalificering ved ansættelse - Udbetaling til arbejdsgiverLov om beskæftigelsesindsats § 99Op til 2 uger
Bevilling af løntilskudLov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12Op til 2 uger