By, Land og Kultur

Der er centralt fastsatte mål, indgået mellem regeringen og KL for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser. I praksis, er der dog for tiden, en længere sagsbehandlingstid, som vi arbejder på at nedbringe.

Servicemål for godkendelse af byggesager

SagstypeServicemål for byggesager
Simple konstruktioner40 dage
Enfamiliehuse40 dage
Industri- og lagerbygninger50 dage
Etagebyggeri, erhverv55 dage

Servicemålene gælder ikke for:

  • Fredningssager og dispensationer fra lokalplaner
  • Udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner
  • Ansøgninger der indebærer VVM-pligt.

Servicemål for sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af virksomheder

SagstypeServicemål for miljøgodkendelser
Bilag 1- virksomheder200 dage
Bilag 2- virksomheder130 dage

Servicemål for anmeldesager, tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

SagstypeServicemål for husdyrbrug
§ 16 a180-dage (servicemålaftale)
§ 16 b90-dage (lov)
§ 10 - 1960 dage (lov)