By, Land og Kultur

Sagsbehandlingstiden for byggesager, miljøgodkendelser samt godkendelser af husdyrbrug er fastsat på baggrund af en servicemålaftale mellem regeringen og KL.

Servicemål for godkendelse af byggesager

SagstypeServicemål for byggesager
Simple konstruktioner40 dage
Enfamiliehuse40 dage
Industri- og lagerbygninger50 dage
Etagebyggeri, erhverv55 dage

Servicemålene gælder ikke for:

  • Fredningssager og dispensationer fra landzonebestemmelser
  • Udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner
  • Ansøgninger der indebærer VVM-pligt.

Servicemål for sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af virksomheder

SagstypeServicemål for miljøgodkendelser
Bilag 1- virksomheder200 dage
Bilag 2- virksomheder130 dage

Servicemål for anmeldesager, tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

SagstypeServicemål for husdyrbrug
§ 16 a180-dage (servicemålaftale)
§ 16 b90-dage (lov)
§ 10 - 1960 dage (lov)