Opvækst og Læring

Tidsfrister for afgørelser i Børne- og familieafdelingen

OmrådeLovTidsfrist for afgørelseBemærkninger
Familievejlederordning for børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneServicelovens § 11, stk. 8Maks 3 månederVejledningen tilbydes inden for 3 måneder efter, at Opvækst og Læring har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.
Bevilling af hjemmetræningsordningServiceloven § 324 månederSagsbehandlingstiden er 4 måneder, såfremt der skal udarbejdes § 50-undersøgelse.
Merudgiftsydelse i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelseServiceloven § 412 månederSagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 2 måneder. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelseServiceloven § 422 månederSagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 2 måneder. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
Barnets behov for personlig hjælp og pleje (§83), Afløsning eller aflastning (§ 84) eller Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder (§ 86, stk. 2)Serviceloven § 442 måneder
Personlig ledsager - Ledsageordning for unge ml. 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneServiceloven § 452 måneder
Børnefaglig undersøgelse - Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtteServiceloven § 504 månederEn børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder.

Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov (= foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, fast kontaktperson, aflastningsordning, anbringelse uden for hjemmet m.m.)


Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 - 92 månederFor vurdering af rette foranstaltning forudsættes det, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 (se ovenfor). Hvis særlige forhold taler herfor, kan der iværksættes en foreløbig eller akut støtte
Økonomisk støtte når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtteServiceloven 52a20 arbejdsdageDe 20 arbejdsdage er under forudsætning af, at der ved behov foreligger en § 50-undersøgelse, og at oplysninger om familiens økonomi foreligger
Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter Straffelovens § 74a og Servicelovens § 54aServiceloven §54aMax. 7 hverdage efter dom
Udstedelse af plejetilladelse ved private plejeforholdServiceloven § 783 måneder
Tildeling af socialpædagogiske fripladserDagtilbudsloven § 43 og § 6320 arbejdsdage

Tidsfrister for afgørelser inden for dagtilbud

OmrådeLovTidsfrist for afgørelseBemærkninger
Godkendelse af privat institutionDagtilbudsloven § 1910 arbejdsdageNår kommunens godkendelseskriterierne er opfyldt, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage.
Tildeling af økonomisk fripladstilskudDagtilbudsloven § 43 og § 6310 arbejdsdageNår nødvendig dokumentation er indhentet, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage.
Ansøgning om optagelse i daginstitution, kommunal dagplejeDagtilbudsloven § 27a10 arbejdsdageFra borgeren ansøger om optagelse i dagtilbud, til borgeren på Digital Pladsanvisning kan se, at barnet er skrevet op, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage.
Tilskud til privat pasningsordningDagtilbudsloven § 8010 arbejdsdageNår nødvendig dokumentation er indhentet, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage.
Tilskud til pasning af eget barnDagtilbudslovens § 8610 arbejdsdageNår nødvendig dokumentation er indhentet, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage
Tilskud til dagtilbud i anden kommuneDagtilbudsloven § 4110 arbejdsdageNår nødvendig dokumentation er indhentet, er sagsbehandlingstiden højst 10 arbejdsdage.