Opvækst og Læring

Sagsbehandlingstider og svarfrister er p.t. under revidering.

Tidsfrister for afgørelser i Opvækst og Læring
OmrådeLovTidsfrist
Familievejlederordning for børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneServiceloven § 11, stk. 520 arbejdsdage
MerudgiftsydelseServiceloven § 41Max. 20 arbejdsdage
Tabt arbejdsfortjenesteServiceloven § 42Max 20 arbejdsage
Supplerende ydelseServiceloven § 43Max. 20 arbejdsdage
Barnets behov for personlig hjælp og pleje (§83), Afløsning eller aflastning (§ 84) eller Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder (§ 86, stk. 2)Serviceloven § 4420 arbejdsdage
Personlig ledsager (12-17 år)Serviceloven § 45 20 arbejdsdage
Børnefaglig undersøgelseServiceloven § 50 4 måneder
Ophold til dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 110 arbejdsdage*
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmetServiceloven § 52, stk. 3, nr. 220 arbejdsdage*
FamiliebehandlingServiceloven § 52, stk. 3, nr. 320 arbejdsdage*
Døgnophold for familienServiceloven § 52, stk. 3, nr. 420 arbejdsdage*
AflastningsordningServiceloven § 52, stk. 3, nr. 520 arbejdsdage*
Fast kontaktpersonServiceloven § 52, stk. 3, nr. 620 arbejdsdage*
Anbringelse udenfor hjemmetServiceloven § 52, stk. 3, nr. 730 arbejdsdage*
PraktiktilbudServiceloven § 52, stk. 3, nr. 820 arbejdsdage*
Anden hjælpServiceloven § 52, stk. 3, nr. 920 arbejdsdage*
Foranstaltninger under graviditetServiceloven § 52, stk. 420 arbejdsdage
Økonomisk støtte når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtteServiceloven § 52a1-4 måneder
Støtteperson til forældre til anbragte børnServiceloven § 545 arbejdsdage
Samvær og kontaktServiceloven § 715 arbejdsdage
HjemmetræningServiceloven § 323 måneder (5 måneder såfremt der skal udarbejdes § 50-us.)
Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter Straffelovens § 74a og Servicelovens § 54aServiceloven § 54aMax. 7 hverdage efter dom
Tildeling af socialpædagogiske fripladserDagtilbudsloven § 43 + § 6320 arbejdsdage
Tidsfrister for afgørelser inden for dagtilbud
OmrådeLovTidsfrist
Godkendelse af privat dagtilbudDagtilbudsloven § 192 uger
Tildeling af socialpædagogiske fripladserDagtilbudsloven § 43 og § 6320 arbejdsdage
Tildeling af økonomisk fripladsDagtilbudsloven § 43 og § 632 uger
Ansøgning om optagelse i dagsinstitution, kommunal dagpleje, fritidshjem og klubtilbud2 uger
Tilskud til privat pasningsordning2 uger
Tilskud til pasning over kommunegrænser2 uger