Regnskab

Regnskabet skal give Kommunalbestyrelsen, kommunens borgere og andre interesserede mulighed for at få et retvisende billede af kommunens økonomiske situation.

Årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget efter retningslinjer fastlagt i loven.
 
Revisionen af Faaborg-Midtfyn Kommunes regnskab udføres af BDO Kommunernes Revision efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Her finder du oplysninger om det sidst godkendte regnskab (2018) samt tidligere års regnskaber.

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Økonomikonsulent Carsten Hansen
okonomi@fmk.dk