Landsbyanalyse 2019

Landsbyanalyser af 59 landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et blik udefra på landsbyerne

Landsbyanalysen 2019 er udført af arkitektfirmaet SLA  i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen peger på de udfordringer og potentialer lokalområders landsbyer har.

Analysen er et ’blik udefra’, der kan bruges som et ensartet og solidt grundlag at prioritere det videre arbejde om sammen at udvikle vores landsbyer.

Download landsbyanalysen

I forbindelse med Landsbyanalyse 2019 er det muligt at downloade følgende:

Få relevante dele af analysen tilsendt

Har det ikke været muligt at tilgå et af dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes Planafdeling på 7253 2036 inden for åbningstiden. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden for 7-10 arbejdsdage.

Se videopræsentation om analysen

I videoen herunder præsenteres indholdet i analysen kort af SLA.  

Kontaktoplysninger

Plan
72 53 20 36
planogkultur-post@fmk.dk 

Kommunens landdistriktskoordinator
72 53 20 74