Områdefornyelse i Brobyerne

Nr. Broby og Brobyværk er 2 selvstændige landsbyer med forskellig identitet men fælles udfordringer og potentialer for udvikling.

Stort anlægsarbejde ved Brobyværkhallen og Pontoppidanskolen

Skoleleder Søren Hillers på Pontoppidanskolen glæder sig til påbegyndelsen af projekterne og dét, at skolens elever har været med i processen:

”Jeg glæder mig meget over, at der nu kommer gang i byfornyelsen i Brobyværk. Det bliver et stort løft for skolen, for hallen og for byen. Ligeledes er det bare så godt, at elever fra skolens nuværende 8. årgang har været inddraget i at skabe de nye uderum og opholdssteder rundt om skole og hal.”

Udearealerne omkring Brobyværkhallen får et massivt løft, så de kan leve op til de flotte og moderne faciliteter inde i hallen, og dermed skabe endnu mere liv til det i forvejen velbesøgte samlingspunkt.

”Området bag ved hallen har i de senere år stået i skærende kontrast til den nye moderne hal. Vi oplever, at området er et aktivt mødested for mange forskellige brugere i fritiden, og vi håber, at det nye område vil understøtte borgernes lyst til at benytte området som mødested for aktivitet. Og at endnu flere vil få lyst til at komme og være en del af et aktivt lokalsamfund,” fortæller centerleder og halbestyrer af Brobyværkhallen, Ann Baunbæk Hansen.

Hele parkeringspladsen foran hallen bliver asfalteret, hvilket går ud over parkeringsmulighederne ved hallen, så fra uge 41-47 skal man bruge indkørslen fra Skovvej til parkering og afsætning af skolebørn.
 
Delprojekter, der igangsættes nu:

  • Poetiske udsigtspunkter fra broerne i Nr. Broby og Brobyværk.
  • Det grønne hovedstrøg med kirsebærtræer i Nr. Broby
  • Det Aktive Mødested – Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen.
    Nyindretning af skolegårde, boldbaner og udearealer. Samtidig gennemføres projekt udearealer ved Brobyværkhallen
  • Naturpunkt – Højdevangen, Brobyværk
  • De øvrige projekter blandt andet udearealer ved hallen i Nr. Broby og fremhævelse af byernes natur langs åen forventes gennemført i 2020-21 i dialog med lokalrådene.
  • Der er afsat i alt 8 mio. kr. til områdefornyelsen og projekt udearealer ved Brobyværkhallen, herudover støtter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 2 mio. kr. Midlerne skal bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer samt sociale og kulturelle arrangementer.

Områdefornyelse

En samlet områdefornyelse sætter gang i en række tiltag. Det overordnede formål med indsatsen er at styrke bosætningen i området ved at udbygge byernes samspil med hinanden, med naturen og styrke mulighederne for aktiv, fysisk udfoldelse i byrummet. Således kan områdefornyelsen understøtte et liv med fællesskaber, fordybelse, bevægelse og leg.

Nu er der fastlagt 7 nøgleprojekter, som kommune, borgere, foreninger og institutioner i Nr. Broby og Brobyværk har bidraget engageret til.

De 7 nøgleprojekter er:

Nøgleprojekt #1:
Poetiske udsigtspunkter - ved åen i Nr. Broby og Brobyværk
Nøgleprojekt #2:
Det Grønne Mødested - Præstehaven, Nr. Broby
Nøgleprojekt #3:
Det Grønne Hovedstrøg i Nr. Broby (kirsebærstrøget)
Nøgleprojekt #4:
Aktivitetspunkt - Nr. Broby Hallen
Nøgleprojekt #5:
Det Aktive Mødested - Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen
Nøgleprojekt #6:
Naturpunkt - Åløkkeparken, Brobyværk
Nøgleprojekt #7:
Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk

Se tidsplan for områdefornyelsen

Dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby

Faaborg Midtfyn Kommune har etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby (Bøgebjergvej-Fåborgvej).

Formålet med at etablere cykelstien er blandt andet etablering af sikker skolevej samt forbedring af fremkommeligheden mellem de to byer.

Stien planlægges at blive 2,1 km lang og 2,5 meter bred. Cykelstien etableres med asfaltbelægning, afvanding og belysning som vil give mere tryghed på strækningen.

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klima-tilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer, som er beskrevet i programmet i højre side.

Sideløbende med områdefornyelsen er der mulighed for at søge tilskud til bygningsfornyelse af private ejendomme.

Se mere om "Bygningsfornyelse Årslev-Sdr. Nærå og Brobyerne" i menuen til højre.

Ved Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen arbejder kommunen med en helhedsplan for udearealerne, som vil blive koordineret med områdefornyelsens tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til dette projekt inkl. asfalt på parkeringsarealerne og skatemiljø bag skolen.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Nyhedsbreve

tak for hjælpen

Her kan du læse nyhedsbreve for områdefornyelsen

Juni 2019

Juni 2017

November 2017

Bygningsfornyelse Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

Projektleder
Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Projektleder
Malene Lautstsen Larsen
Malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bygningsfornyelse
Anne Kristine Wesselhoff
Akwes@fmk.dk
72 53 47 17

Byplanlægger
Winnie Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79