Øvrige udvalg og råd

Vi har nedsat en række udvalg, råd og nævn, der varetager forskellige borgergruppers mange interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.