Øvrige udvalg og råd

Vi har nedsat en række råd og nævn, der varetager borgernes interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.