Billedkunstrådet

Billedkunstrådet beslutter, hvilke kunstværker kommunen skal købe, og - i samråd med kommunalbestyrelsen - hvor de skal placeres.

Biledkunstrådets opgaver

  • beslutter, hvilken kunst, der skal indkøbes med pengene fra Kunstfonden (se herunder). Forud for behandling i Kunstrådet beslutter kommunalbestyrelsen dog, på hvilke pladser og i hvilke bygninger, nye kunstværker skal placeres.
  • rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved rotation af kunst.
  • kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske
    sammenhænge.

Kunstfonden

1% af indtægterne fra salg af kommunal jord i Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruges til kunst.

Pengene placeres i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstfond, indtil Kunstrådet beslutter hvilke kunstværker, det vil købe.

Medlemmer af Billedkunstrådet

Kunstrådet har 4 medlemmer.

Formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen, er født formand. Udvalget udpeger de øvrige medlemmer.

Navn og mailFunktion/foreningTelefon
Anne Møllegaard Mortensen

Udvalgsformand
Faaborg-Midtfyn Kommune

Hasse WintherTeamleder
Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 20 69
Anne Gerd JuulRepr. for Danske Kunsthåndværker
Gertrud Hvidberg-HansenRepr. for Faaborg Museum

Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Kontakt

Britt Steensgaard Jensen
brjen@fmk.dk
72 53 80 58