Billedkunstrådet

Billedkunstrådet beslutter, hvilke kunstværker kommunen skal købe, og - i samråd med kommunalbestyrelsen - hvor de skal placeres.

Billedkunstrådets opgaver

Billedkunstrådet behandler og træffer afgørelse i alle de sager, der er uddelegeret til billedkunstrådet af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Billedkunstrådet er det centrale organ ved indkøb og placering af kommunale kunstværker. Dette indbefatter at:

  • Billedkunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra "Kunstfonden" fra jordsalg. Billedkunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.
  • Billedkunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
  • Billedkunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge, samt udtale sig i forhold til fondsansøgninger.
  • Billedkunstrådet kan i samarbejde med relevante partnere planlægge borgerinddragende processer mv. i tråd med eksisterende processer omkring by- og lokalsamfundsudvikling.

Kunstfonden

1% af indtægterne fra salg af kommunal jord i Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruges til kunst.

Pengene placeres i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kunstfond, indtil Billedkunstrådet beslutter hvilke kunstværker, det vil købe.

Medlemmer af Billedkunstrådet

Billedkunstrådet har 6 medlemmer.

Formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen, er født formand. Udvalget udpeger de øvrige medlemmer.

Navn og mailFunktion/foreningTelefon
Anne Møllegaard Mortensen

Udvalgsformand
Faaborg-Midtfyn Kommune

Hasse WintherTeamleder
Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 20 69
Christina CapetilloBilledkunstner og arkitekt
Sofie OlesdatterRepr. for Faaborg Museum
Pernille Kapper WilliamsBilledkunstner
Anders Qvist NielsenBilledkunstner

Billedkunstrådet holder 4 ordinære møder i 2020.

Kontakt

Har du et emne du gerne vil have behandlet af Billedkunstrådet, så tag kontakt her:

Britt Steensgaard Jensen
brjen@fmk.dk
72 53 80 58