Kunstrådets forretningsorden og opgaver

Kunstrådets opgaver:

Kunstrådet er det centrale organ ved indkøb og placering af kommunale kunstværker, dette indbefatter at:

  • Kunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra "Kunstfonden" fra jordsalg. Kunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.
  • Kunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
  • Kunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge.

Kunstrådets forretningsorden:

  1.  Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg indkaldes forslag til besættelse af pladser i Kunstrådet fra de ovennævnte områder.
  2. Udpegning af rådets medlemmer sker i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indkomne forslag.
  3. Kunstrådet afholder møder, når dette er aktuelt i forhold til indkøb af kunst og placering af denne. Ligeledes afholder Kunstrådet møde forud for flytning af eksisterende kunst. Kunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge. Rådet mødes dog mindst 2 gange om året.
  4. Forud for behandling i Kunstrådet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, på hvilke pladser og i hvilke bygninger nye kunstværker skal placeres.
  5. Kunstrådets har kompetencen til at afgøre, hvad der indkøbes af ny kunst, samt ved nyplacering af eksisterende kunst. I andre sammenhænge er Kunstrådets indstillinger rådgivende.
  6. Der ydes ikke diæter og mødegodtgørelser for arbejdet i udvalget.

Ovenstående er et uddrag af Billedkunstrådets forretningsorden. Ønsker du at se hele ordlyden, kan du klikke her.

Funktionsperioden:

Funktionsperioden er 4 år og følger byrådsperioden, men forudsætter at der opnås statsanerkendelse. Statsanerkendelsen er et-årig og søges hvert år.

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstfond:

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev det besluttet at oprette en "jordforsyningsfond", og derved skille jordforsyningen ud i et selvstændigt område i kommunens budget/regnskab. Det blev samtidig besluttet at 1% af indtægterne fra salg af jord, skal anvendes til kunst.

Økonomistaben oplyser, at puljen til kunst i 2020 er på 523.436 kr. Da puljens størrelse er afhængig af jordsalget, vil der naturligvis være store udsving fra år til år.