Kunstrådets forretningsorden og opgaver

Kunstrådets opgaver:

Kunstrådet er det centrale organ ved indkøb og placering af kommunale
kunstværker, dette indbefatter at:

  • Kunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra "Kunstfonden" fra jordsalg. Kunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.
  • Kunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
  • Kunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge.

Kunstrådets forretningsorden:

  1.  Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg indkaldes forslag til besættelse af pladser i Kunstrådet fra de ovennævnte områder.
  2. Udpegning af rådets medlemmer sker i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indkomne forslag.
  3. Kunstrådet afholder møder, når dette er aktuelt i forhold til indkøb af kunst og placering af denne. Ligeledes afholder Kunstrådet møde forud for flytning af eksisterende kunst. Kunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge. Rådet mødes dog mindst 2 gange om året.
  4. Forud for behandling i Kunstrådet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, på hvilke pladser og i hvilke bygninger nye kunstværker skal placeres.
  5. Kunstrådets har kompetencen til at afgøre, hvad der indkøbes af ny kunst, samt ved nyplacering af eksisterende kunst. I andre sammenhænge er Kunstrådets indstillinger rådgivende.
  6. Der ydes ikke diæter og mødegodtgørelser for arbejdet i udvalget.

Funktionsperioden:

Funktionsperioden er 4 år og følger byrådsperioden. Første periode starter den 1.8.2010.

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstfond:

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev det besluttet at oprette en "jordforsyningsfond", og derved skille jordforsyningen ud i et selvstændigt område i kommunens budget/regnskab. Det blev samtidig besluttet at 1 % af indtægterne fra salg af jord, skal anvendes til kunst.

Økonomistaben oplyser, at der i 2008 var en samlet indtægt fra salg af byggemodnede arealer på 35,904 mio. kr. I 2009 var indtægterne 3,224 mio. kr.

Puljen til kunst er således nu på 391.280 kr. Økonomistaben oplyser samtidig, at der ikke er forbrugt midler fra puljen.

Da puljens størrelse er afhængig af jordsalget, vil der naturligvis være store udsving fra år til år.