Vision og handleplan

for kunstnerisk aktivitet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Billedkunstrådets vision

Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med relevante kunstaktører i Faaborg-Midtfyn Kommune eller nationalt, med styrelser eller fonde.

Vision bliver til virkelighed ved:

  • Forsat at samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det offentlige rum.
  • At støtte kunst i det offentlige rum, herunder i offentlige bygninger.
  • At støtte levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops, formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Faaborg-Midtfyn kommune.
  • At indgå i relevante projekter i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes udvikling og Kulturregion Fyns kulturaftale.
  • At involvere borgere og brugere f.eks. gennem dialogmøder og ved deltagelse i by- og lokalsamfundsudviklingsprojekter.

Dette gøres konkret gennem følgende tiltag i Billedkunstrådets handleplan:

I 2020 vil Billedkunstrådet arbejde for at indsamle og registrere relevant information om Faaborg-Midtfyn Kommunes kunst i det offentlige rum. Kunstværkernes tilstand beskrives, således at konserveringsbehov afdækkes.

Den indsamlede information skal anvendes til flere formål:

  • At afdække konserveringsbehov.
  • At indsamle information, der kan anvendes til formidling og øget synlighed af kommunens kunst.
  • At vurdere om kunstværker er placeret hensigtsmæssigt og spiller sammen med omgivelserne i en samlende fortælling og/eller strategisk udvikling af by- og lokalområder.
  • At skabe overblik over eksisterende kunstværker, og dermed bedre faglig rådgivning i forhold til eventuelle fremtidige indkøb.

I 2020 vil Billedkunstrådet stille faglighed til rådighed i forhold til kommunens udviklingsstrategier, i forbindelse med udviklingsprojekter, og i projekter samt aktiviteter hvor en kunstfaglig vejledning har relevans.