Finansiel Strategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle strategi fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle porteføljer.

Finansiel Strategi

Overordnet mål:

Det overordnede mål med den finansielle strategi er, at styre Faaborg-Midtfyn Kommunes aktiver og passiver på en måde, så der til enhver tid er kendskab til kommunens renterisici.

Formål:

Formålet med at have en aktiv strategi for kommunens værdipapirer er, at optimere afkastet, og for kommunens låneportefølje, at reducere finansieringsomkostningerne - begge dele dog også med minimering af risici for øje.

Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle strategi (åbner i nyt vindue)

 

 

 

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
okonomi@fmk.dk

Chef for Økonomi og Løn

Nis Kasper Pedersen

niskp@fmk.dk