Finansiel Strategi

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle porteføljer.

Finansiel Strategi

Overordnet mål:

Det overordnede mål med den finansielle strategi er, at styre Faaborg-Midtfyn Kommunes aktiver og passiver på en måde, så der til enhver tid er kendskab til kommunens renterisici.

Formål:

Formålet med at have en aktiv strategi for kommunens værdipapirer er, at optimere afkastet, og for kommunens låneportefølje, at reducere finansieringsomkostningerne - begge dele dog også med minimering af risici for øje.

Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle strategi (åbner i nyt vindue)

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Økonomi på 72 53 05 30 inden for åbningstiden mandag-onsdag: kl. 8.00 – 15.30, torsdag kl. 8.00 – 17.30 og fredag fra kl. 8.00 – 12.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

 

 

Kontakt

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
okonomi@fmk.dk

Chef for Økonomi

Nis Kasper Pedersen

niskp@fmk.dk