Pårørendepolitik

For første gang har vi fået en ”Pårørendepolitik” i kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet en pårørendepolitik for voksenhandicap- og ældreområdet. Pårørendepolitikken skal være med til at sikre, at medarbejderne, med respekt for den enkelte borgers integritet og ret til selv at bestemme, inviterer til ”det gode samarbejde” med de pårørende.

Handicaprådet, Ældrerådet og Forvaltningen har i fællesskab udarbejdet en pårørendepolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den nye politik skal skabe et godt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, borger og pårørende. Et godt samarbejde er nemlig en vigtig brik i arbejdet på at finde de bedst mulige tilbud for borgeren.

Chef for Sundhed og Omsorg Dorthe Lykke Jensen siger om den nye pårørendepolitik:

”I lyset af stigende kompleksitet og kortere og mere effektive borgerforløb i kommunen, er der opstået et voksende behov for et tættere samarbejde mellem borgerne, de pårørende og os professionelle. De pårørende er borgernes vigtigste støtte og ressource. I det perspektiv er kommunens samarbejde med de pårørende til gavn for både borgeren, de pårørende selv og selve borgerforløbet – og dermed også for borgersikkerheden. Jeg ser derfor frem til en bedre og mere systematisk inddragelse af de pårørende, og jeg håber, at vi som fagprofessionelle i høj grad hjælper de pårørende, således at vi kan medskabe og styrke en lyttende, spørgende og empatisk samarbejdskultur, hvor alle parter tager ansvar for et godt samarbejde.”

Målgruppen for Pårørendepolitikken er borgere og pårørende på voksenhandicap- og ældreområdet i kommunen. Da målgruppen er bred, er det vigtigt, at der sker en lokal drøftelse af den overordnede Pårørendepolitik. Derfor skal kommunes botilbud og plejehjem drøfte, hvordan de lokalt kan sikre ”det gode samarbejde” mellem medarbejderne, borgere og de pårørende.

Pårørendepolitikken godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september 2019.