Udviklingsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. februar 2019 "Sammen skaber vi det bedste sted - Udviklingsstrategi 2019-2030", som også er kommunens planstrategi.

Vision: Sammen skaber vi det bedste sted

"Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet."

Udviklingsstrategien, side 6

To overordnede målsætninger

  • Der skal være 3000 flere borgere i kommunen i 2030, så vi følger den forventede befolkningstilvækst på landsplan
  • Andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet skal stige til minimum 80 % i 2030

Udviklingsstrategien, side 8

Kontakt

Annette Wognsen Frederiksen
anwof@fmk.dk