Veteranstrategi

Veteranstrategien definerer rammerne for kommunens støtte til veteraner og deres pårørende og for hvordan veteraner bedst hjælpes med at sikre en tilbagevenden til en tilværelse som den før udsendelse. Vedtaget oktober 2019.

Veteranstrategi

Borgmester Hans Stavnsager skriver følgende i forordet til Veteranstrategien:

 

"Veteraner som har været udsendt i internationale operationer, har ydet en stor indsats for det danske samfund.

 

Det er derfor vigtigt at anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for Danmark. Anerkendelse er mange ting, og veteraner er forskellige i forhold til, hvad de oplever som anerkendende.

 

Den officielle flagdag for Danmarks udsendt d. 5. september er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder siden 1948.

 

Men anerkendelse er ikke nok. Denne veteranstrategi medvirker til at sikre, at veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune har de bedst mulige vilkår for at genoptage deres liv, når de vender tilbage til Danmark."

 

Læs selve Veteranstrategien her:

 

Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Se tilbud til veteraner her