Kommunalvalg og regionsvalg

Hvert fjerde år er der valg til Kommunalbestyrelserne i Danmarks 98 kommuner. Samtidig afholdes der valg til de 5 regionsråd. Næste valg afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Kommunalvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ved kommunalvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune kan man stemme på kandidater til Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har 25 medlemmer og er valgt ind for en fireårig periode, der udløber 31. december 2021. 

Samtidig med kommunalvalget er der også valg til regionsrådet. I Faaborg-Midtfyn Kommune stemmer man på kandidater til regionsrådet i Region Syddanmark.

 

Information om Kommunalvalg

Fold alle ud

Kandidatlister

Mere information kommer snarest. 

Hvad laver en kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune tager sig af opgaver og love, der er særligt forbundet til vores geografiske område.

Under Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune er der 6  forskellige udvalg, der hver har deres særlige interesseområde:

Økonomiudvalget tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Miljø og Teknik udvalget  behandler sager om eksempelvis byggeplaner, miljø, trafik, energi og forsyning.

Opvækst og Læringsudvalget varetager forvaltningen af kommunens skoler, vuggestuer, børnehaver, fritids- og ungdomsklubber samt andre undervisningsmæssige opgaver.

Kultur og Lokalrådsudvalget tager sig af diverse kulturelle opgaver som eksempelvis kunst, folkeoplysning, fritid og idræt.

Sundheds- og Sundhedsudvalget arbejder med kommunens ansvar inden for ældre- og handicapområdet samt sundhed generelt.

Arbejdsmarkedsudvalget beskæftiger sig blandt andet med kommunens indsatser i forbindelse med Jobcentret og integration af flygtninge.

Beslutninger i de seks forskellige udvalg bliver bragt til afstemning i Kommunalbestyrelsen efter styrelsesvedtægtens regler, inden de vedtages som gældende regler i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Hvad laver et regionsråd

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.
Læs mere om regionens opgaver her. 

Region Syddanmark tæller kommuner i Syd- og Sønderjylland samt Fyn. Regionsrådet i Region Syddanmark har 41 medlemmer. 

Hvem må stemme

Du må stemme til både kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune og til regionsvalget i Region Syddanmark, hvis du:

 • er fyldt 18 år og
 • har fast bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Derudover skal et af følgende krav også være opfyldt:

 • Dansk indfødsret (statsborgerskab), eller
 • Statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), eller
 • Statsborgerskab i Island eller Norge, eller
 • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget (d.v.s. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgresultater

Valgbestyrelse

For kandidater

Kandidat til Kommunalvalget

Alle, der har valgret, og dermed er valgbar, kan stille op som kandidat ved kommunalvalget.
Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på: 

 • Kandidat for et politisk parti 
 • Kandidat for en borgerliste 
 • Enkeltperson

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig formular til anmeldelse af kandidatliste.

Kandidatlisten skal underskrives af 25 borgere (stillere) i kommunen, der har valgret, medmindre den kandidatliste du stiller op for, ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen, og som senest 9 uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Valgbarhed

Man er valgbar, hvis man har valgret, og man har valgret, hvis man: 

 • på valgdagen er fyldt 18 år, og
 • har fast bopæl i kommunen.

Herudover skal man opfylde en af følgende betingelser: 

 • have dansk indfødsret, eller
 • have statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU, eller
 • have statsborgerskab i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

Følgende personer har – uanset ovenstående - ikke valgret:

 • En udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1-2 er bortfaldet, men som ikke kan udsendes af landet.
 • En udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1-2, men som ikke kan udsendes af landet.
 • En udlænding, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§22-24 eller § 25c.
 • En udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse efter udlændingelovens §§ 25-25b .
 • En udlænding, der ved registreringen i CPR som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner jf. § 17, stk. 4 i lov om Det Centrale Personregister.

Valgcafe

På valgdagen, den 16. november 2021 er der valgcafé på rådhuset i Ringe.
Her er kandidater, borgere, pressen og andre interesserede velkomne til at komme, og følge optællingen af valget.
Faaborg-Midtfyn Kommune byder på lidt mad og forfriskninger i aftenens løb.
Valgcafeen åbner kl. 19.30.

Valgplakater

Kontakt