Lykkevalg

Plejehjemmet Lykkevalg er beliggende 8 km. nord for Faaborg i Korinth, et lille velfungerende og aktivt lokalsamfund tæt på Svanninge Bakker.

Lykkevalg er et boligtilbud til dig der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor du er i centrum.

Medarbejderne samarbejder med dig, ud fra dine ressourcer/belastninger og livshistorie.

Luk alle
Åben alle

Fakta om Lykkevalg

Adresse og kontaktoplysninger

Lykkevalg 5B, Korinth
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 16

Fakta

Antal rum  19 lejligheder med 2 rum og 8 lejligheder med 1 rum
Størrelse i m2 41,2
Antal lejligheder 27
Husleje minimum (før boligydelse) 5.050,00 kr.
Indskud minimum 15.114,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Lykkevalg 
Opført/ renoveret 1998
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2022

Tilsynsrapporter


Vi har et stort haveanlæg med orangeri og bålhytte samt et stort terrasseanlæg med et stort drivhus. I have og på terrasse er der opstillet i alt 8 slagtøjsinstrumenter.

Plejehjemmet Lykkevalg er pr. 1. januar 2017 certificeret som demensplejehjem.

Værdigrundlag

På Plejehjemmet Lykkevalg tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske, bl.a. ved at:

• betragte ethvert menneske som unikt og værdifuldt.

• imødekomme det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.

• respektere det enkelte menneskes holdninger, meninger, værdier og levevis.

• give plads og rum til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Som mennesker udvikler vi os livet igennem, fra vi bliver født til vi dør. Efterhånden som livet skrider frem, får vi mange erfaringer på godt og ondt med os i bagagen. Vores behov, ønsker, ressourcer og mål i livet ændrer sig også, men de forsvinder ikke.

Nogle af os oplever af forskellige årsager tab af funktionsevne fysisk eller psykisk. Det kan betyde, at vi ikke fungerer optimalt, men vi vil stadig have behov og ønsker, som vi gerne vil have opfyldt.
Vores opgave er i videst mulige omfang at støtte op om den enkelte borgers behov og ønsker. 

Vores arbejde tager afsæt i EDEN Alternative konceptet, hvor vi forpligter os til at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære. Vi er opmærksomme på at hindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt vores beboere.

Indflytning

Før indflytning

Det er en stor beslutning at skulle flytte på plejehjem. Derfor er det også vigtigt for os at vi kan bidrage til at overgangen bliver så tryg som muligt for dig og din familie. Når du er tilbudt og takket ja til en lejlighed vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Plejehjemmet. Vi vil gerne tilbyde et besøg hos dig inden du flytter ind. Formålet med besøget er at du og evt. din nærmeste familie kan stille
alle de spørgsmål der må være i forhold til indflytning og at bo på et plejehjem.

Det du skal medbringe

Når du flytter på plejehjem flytter du ind i din egen lejlighed. Det betyder at det er præcis det samme som hvis du fik en lejlighed i et alm. almennyttigt boligselskab. Du skal derfor selv medbringe møbler, gardiner, sengetøj og lign.
Det eneste der stilles til rådighed ved indflytning er en plejeseng.

Det er boligselskabet Domea der administrerer lejlighederne på Plejehjemmet Lykkevalg. Det betyder at alt vedr. selve lejemålet skal henvendelse ske til Boligselskabet Domea.

Kontaktpersonsordning

Når du har sagt ja tak til en lejlighed vil en medarbejder blive udpeget som din kommende kontaktperson. Det er også kontaktpersonen der vil komme på besøg hos dig inden indflytning.

Hverdagslivet

Forplejning

FORMÅLET MED FORPLEJNINGEN
          • Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnforplejning, herunder væske.
          • Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
          • Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
          • Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand


HVAD OMFATTER FORPLEJNINGEN
Døgnforplejningen består af tre hovedmåltider og to-tre mellemmåltider, hvor tilbuddet tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af din involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider. Personalet bestræber sig på at medinddrage dig i det omfang, du har lyst og mulighed for.

Du er selv med til at sammensætte din menu ud fra de forskellige retter og tilbehør, der tilbydes.

Du bestemmer menuen til det varme måltid samt eftermiddagskage på din fødselsdag, og du opfordres til at melde andre ønsker ind til køkkenpersonalet, hvis der er noget særligt, du gerne vil have at spise.


SÅDAN FÅR DU DØGNKOST PÅ PLEJEHJEM
Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.

For at sikre, at du får den mad, du har behov for, bliver der i forbindelse med indflytning på plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold eller aflastning vurderet, hvilke ernæringsmæssige behov, du har.

Du vil blive tilbudt at blive vejet, og vi vil drøfte dine mad- og måltidsvaner, og om du eventuelt har behov for særlig tilpasset kost.

Vi vejleder dig, hvis du har sundhedsmæssige problemer, som kan forebygges eller bedres via kosten. Hvis du har særlige præferencer for visse fødevarer, vil vi i et vist omfang kunne opfylde disse med udgangspunkt i dine aktuelle helbredsmæssige behov.

Udvalget af fødevarer, som indgår i døgnkosten, tager afsæt i et standardsortiment. Har du ønsker til en bestemt fødevare, er du velkommen til selv at indkøbe disse.


INDIVIDUELLE BEHOV
Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.


HELLIGDAGE OG HØJTIDER
Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.


GÆSTER
Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.


KAN MAD OG MÅLTIDER AFBESTILLES?
Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.


Du kan læse mere i Kvalitetsstandarden  

Spørgsmål? Kontakt os

Lykkevalg

Lykkevalg 5B, Korinth
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 16

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Kristina Storm Jensen
Telefon: 72 53 58 86