Kvalitetsstandard Døgnkost for plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold og aflastningsophold

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om døgnkost.

Her får du informationer om, hvilken hjælp du kan forvente, når du får døgnkost på plejehjem, på rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold eller aflastningsophold. Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i gældende lov på området, og det kommunale serviceniveau er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget marts 2024.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Formålet med hjælpen er at bidrage til at sikre dig en, optimal ernæringstilstand, som er grundlaget for , god livskvalitet, bevarelse af dit funktionsniveau samt forebyggelse af sygdom.

Hvad omfatter hjælpen?

Døgnkost

Du er selv med til at sammensætte din menu ud fra de forskellige retter og tilbehør, der tilbydes.

Du bestemmer menuen til det varme måltid samt eftermiddagskage på din fødselsdag, og du opfordres til at melde andre ønsker ind til køkkenpersonalet, hvis der er noget særligt, du gerne vil have at spise.

For at sikre, at du får den mad, du har behov for, bliver der i forbindelse med indflytning på plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold eller aflastning vurderet, hvilke ernæringsmæssige behov, du har.

Du vil blive tilbudt at blive vejet, og vi vil drøfte dine mad- og måltidsvaner, og om du eventuelt har behov for særlig tilpasset kost.

Vi vejleder dig, hvis du har sundhedsmæssige problemer, som kan forebygges eller bedres via kosten. Hvis du har særlige præferencer for visse fødevarer, vil vi i et vist omfang kunne opfylde disse med udgangspunkt i dine aktuelle helbredsmæssige behov.

Udvalget af fødevarer, som indgår i døgnkosten, tager afsæt i et standardsortiment. Har du ønsker til en bestemt fødevare, er du velkommen til selv at indkøbe disse.

Døgnkosten består af tre hovedmåltider og to-tre mellemmåltider, hvor tilbuddet tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Døgnkosttilbuddet består af:

Morgenmad:
Kaffe, te, to slags juice, mælk, tre slags yoghurt, øllebrød, havregrød, havregryn, to slags brød, smør, to slags ost og to slags marmelade.

Formiddag:
Frugt, kaffe, te, saftevand (to varianter).
Middagsmad (det varme måltid):
Dagens hovedret og forret/dessert med udgangspunkt i offentliggjort menuplan, vand eller mælk.

Eftermiddag:
Kaffe, te, saftevand (to varianter), dagens kaffebrød (kage, boller, franskbrød).

Aftensmad:
To slags brød, smør.
To slags kødpålæg, en slags æg/fisk/rygeost, en slags vegetarisk.
To slags ost i hverdage og tre slags i weekender og på helligdage.
Te, vand, mælk.

Sen aften:
Kaffe, te, saftevand (to varianter), en slags brød/ost, småkager.
Flaskevarer som sodavand, øl eller spiritus er ikke en del af døgnkost.

Døgnkosten er brugerbetalt
Er du plejehjemsbeboer, vil du blive opkrævet forud månedsvis. Døgnbetalingen tilbagebetales ved indlæggelse på sygehus eller ferieophold, og enkelte hovedmåltider tilbagebetales ved afmelding til køkkenet senest 24 timer før.

Der vil fremgå oplysninger om eventuelle allergener af pakning, indlægsseddel eller lignende.

Er du på rehabiliteringsophold eller midlertidigt aflastningsophold, opkræves du for døgnkosten bagud.

Ernæres du helt eller delvist af sondekost, vil en diætist vurdere dit individuelle behov for døgnkost og beregne udgiften hertil. Sondeproduktet afregnes direkte med leverandøren.

Hvordan kan du få hjælpen?

Bor du på plejehjem eller på rehabiliteringscenter, oplyses du om tilbuddet ved indflytningssamtalen.

Hvem hjælper dig?

Personale på plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold og aflastning.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre, hvis du ønsker at klage. Du kan også kontakte kommunens borgerrådgiver, som kan hjælpe dig med at forstå afgørelsen eller give dig vejledning i sagen. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 3.

Information

Denne kvalitetsstandard og Faaborg-Midtfyn Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunes hjemmeside www.fmk.dk.
Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte  
Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og visitation
Skolevej 6
5854 Gislev
Telefon 72536000 (mandag til fredag kl. 9.00—12.00, undtagen onsdag, hvor telefonerne er lukket)  
E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)