Steensvang

Steensvang Plejehjem er roligt beliggende i Faldsled by med skov i baghaven og gåafstand til vandet, ca. 9 km fra Faaborg.

Adresse og kontaktoplysninger

Steensvang 1, Faldsled
5642 Millinge
Telefon: 72 53 05 14

Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 30
Husleje minimum (før boligydelse) 5.187,00 kr.
Indskud minimum 13.911,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Steensvang 
Opført/ renoveret Ombygget i 2000
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2023

Tilsynsrapport

Luk alle
Åben alle

Om os

I et værdigt liv er der plads til at være den, man er. Plads til at leve det liv, man gerne vil og kan. Det betyder, at man bliver mødt med forståelse, nysgerrighed og respekt for de ressourcer, den formåen og de behov, man har. At man får lov til at blive gammel på egne præmisser - med respekt for andre.

Vi har et fælles ansvar. Samarbejde er vigtigt for os. Vi skal sammen bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed og sikre at trivslen er høj for alle.

Vi ser det som vores vigtigste opgave, at Steensvang er et godt sted at bo og at du oplever Steensvang som dit hjem, hvor du kan leve og trives ud fra dine behov, ønsker og ressourcer. Med vores hjælp, støtte og træning bevarer og opretholder du et meningsfyldt liv med trivsel og glæde.

Vores værdigrundlag er at bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed og sikre, at trivslen er
høj for alle. Vi arbejder efter blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.

Steensvang Plejehjem er roligt beliggende i Faldsled by med skov i baghaven og gåafstand til vandet, ca. 9 km fra Faaborg.

Steensvang gennemgik i år 2000 en større ombygning og fremstår i dag som et moderne plejehjem med 32 selvstændige boliger.

Hjemmet er opdelt i 5 mindre grupper hver med eget køkkenalrum og opholdsstue med direkte adgang til gårdhaver.

Boligerne er 1-værelses med eget stort badeværelse og indbyggede skabe.

Steensvang er røgfrit på alle fællesarealer.

Du er altid velkommen til at aftale et besøg.

Personale

Vi er en bredt sammensat personalegruppe bestående af:

•Sosuhjælpere og assistenter
•Sygehjælpere
•Sygeplejerske
•Køkkenassistenter
•Rengøringsmedarbejder
•Vi er uddannelsessted for sosuhjælpere og assistenter

Her er bemandet døgnets 24 timer
Vi har et tæt samarbejde med kommunens terapeuter og faglige specialister

Indflytning

Lejekontrakt

Huslejekontrakt indgås med DOMEA boligselskab.

Huslejens størrelse, indskud og betaling for el, vand og varme - vil fremgå af lejekontrakten. Ønsker du yderligere oplysninger kan de findes på nedenstående link til DOMEA.
Kontakt Domea via deres selvbetjeningsløsninger eller kontaktinformationer.

Telefoni og internet

Du kan beholde din nuværende leverandør.

Radio, TV og licens

STOFA leverer TV signal
Læs mere her om priser og indhold af TV pakker: link
Der betales licens efter gældende regler

Forsikringer

Ønsker du at forsikre dig skal du selv sørge herfor.
Steensvang påtager sig ikke ansvar for opbevaring af værdigenstande eller rede penge
Vi fraråder at have større beløb eller værdier liggende.
Personalet er forsikret hvis uheldet er ude, og vi kommer til at ødelægge en af dine ejendele.

Ind og fraflytning

Når du har fået en bolig på Steensvang Plejehjem, får vi automatisk besked fra kommunen, og der udpeges en kontaktperson fra plejepersonalet.

Du og din familie er selvfølgelig velkommen til at besøge Steensvang - dag som aften når i ønsker det. Af praktiske årsager vil vi gerne vide hvornår, så vi kan sætte den fornødne tid af hertil.

Du skal flytte ind senest den dag du har fået boligen fra.

Inden for den første måned efter indflytning, holder vi en opfølgende samtale.

Huskeliste

Vi har lavet en huskeliste til brug ved indflytning - der kan være praktisk at have når du skal planlægge din indflytning. Fås ved henvendelse.

Fraflytning

Opsigelse fremsendes til DOMEA. Boligen bedes tømt hurtigst muligt.
Vi sørger for returnering af hjælpemidler.

Vask af tøj og linned

Dit tøj og linned vaskes i afdelingens vaskeri. Du har eget vaskekort og der afregnes via opkrævning fra Domea.
Beklædning skal kunne vaskes i alm vaskemaskine. Mærkning af tøj beder vi pårørende være behjælpelige med. Vi kan ikke påtage os rensning af tøj.

Rengøring

Du kan få hjælp til rengøring hver 14. dag.

Du kan købe en "Rengøringspakke" der indeholder rengøringsmidler, toiletpapir, køkkenrulle, affaldsposer mm. Redskaber til rengøring såsom mopper og støvsuger stilles da til rådighed – der betales efter gældende takst, fastsat af kommunen.

Hvis du selv ønsker at indkøbe rengøringsartikler – skal disse være miljøgodkendte.

Medicin

Du bedes medbringe den medicin du bruger i originalglas og doseringsæsker. Vi hjælper gerne med ophældning, bestilling og at du får den rigtige medicin på de rigtige tidspunkter. Får du dosispakket medicin, fortsætter ordningen her. Vi er tilknyttet Faaborg Apotek.

Læge

Du kan beholde din nuværende læge. Der er dog visse kriterier der skal overholdes

Tandlæge

Du kan beholde din nuværende tandlæge. Det er muligt at blive tilknyttet omsorgstandplejen, hvis du opfylder kriterierne herfor. – Spørg personalet om yderligere information.

Frisør

Vi har en lille frisørsalon. Personalet kan formidle kontakt til frisør der kommer her på hjemmet.
Der afregnes direkte med frisør.

Fodterapi

Har du behov for fodterapi kan personalet formidle kontakt til fodterapeut. Der afregnes direkte med forterapeut.

Kontaktperson

Alle beboere har en kontaktperson tilknyttet, der sørger for kontakt til famile mm

Toiletartikler

Du bedes medbringe dine personlige toiletartikler, barbermaskine, neglesaks, kosmetik mm.
Du har mulighed for at tilkøbe en ”toiletpakke” – hvor vi leverer sæbe, shampoo, creme og tandpasta.
Vi kan være behjælpelige med at indkøbe engangsvaskeklude.

Rygning og brug af åben ild

Det er alene tilladt at ryge i egen bolig eller udendørs - og aldrig i sengen.
Der må ikke ryges når personale er til stede.
Al åben ild er forbudt både i egen bolig og på fællesarealer.

Gæster

Du modtager selvfølgelig gæster når du ønsker det.
Hvis dine gæster ønsker at spise med, kan der bestilles mad i køkkenet, efter gældende priser.
Der er mulighed for at låne lokaler, hvis du skal have en større sammenkomst.
Dette er gratis, skal blot efterlades som modtaget i ren og ryddelig stand.
Køkkenet leverer gerne forplejning efter aftale.
Overnatning – vi har drømmesenge til udlån. Dine gæster bedes selv medbringe sengetøj og linned.

Forsikringer

Du skal selv tegne en indbo-ansvarsforsikring, hvis en sådan ønskes.

Hjælpemidler

Du bedes medbringe alle personlige hjælpemidler.
Får du behov for andre hjælpemidler hjælper vi hermed.

Nødkald

Har du behov herfor – kan du få et nødkald.

Hverdagslivet

Aktiviteter på Steensvang

Vi har mange gode aktiviteter for beboerne her på Steensvang. Fravær af aktivitet betyder mangel på stimulering. Resultatet er ofte dårligere trivsel og et større fald i funktionsevnen, end de kognitive skader i sig selv kan forklare. Derfor lægger vi stor vægt på aktiviteter, og du kan herunder læser om vores aktiviteter.

Banko

Erindringsdans
Gudstjeneste
Sang og musik
Spille spil
Gåture
Cykelture på en ladcykel (Richshaw)

Beboerråd

•Beboerrådet mødes 4 gange årligt og drøfter relevante forhold omkring Steensvang
•Beboerrådet er sammensat af:
•Beboere
•Pårørende
•Medarbejdere
•Plejehjemsleder
•Referater er ophængt i grupperne

Forplejning på plejehjemmet

Kosttilbuddet på kommunens plejehjem består af tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
Du tilbydes den kostform der svarer til dit behov med udgangspunkt i en ernærings vurdering.


Som beboer har du via dialog med køkkenpersonalet indflydelse på menuplanlægningen til det varme måltid og valgmulighederne til de øvrige måltider.


Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af borgernes involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider.

Formålet med kosten

• Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnpleje, herunder væske.
• Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
• Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
• Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand

Individuelle behov

Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.

Helligdage og højtider

Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.

Gæster

Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.

Kan mad og måltider afbestilles?

Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.

Sådan får du døgnkost på plejehjem

Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.
Senest to uger efter du er flyttet ind, tilbyder vi dig en ernærings vurdering med henblik på at vurdere din ernæringstilstand. Resultatet danner baggrund for den drøftelse, du efterfølgende har med personalet, så den kost du bliver tilbudt så vidt mulig svarer til dine ønsker og behov. Vi evaluerer selvfølgelig løbende og tilpasser, når du har behov for det.

Spørgsmål? Kontakt os

Steensvang

Steensvang 1, Faldsled
5642 Millinge
Telefon: 72 53 05 14

Køkkenet: 72 53 55 10

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Dorte Pihl
Telefon: 72 53 50 93