Tingager

Tingager plejehjem ligger centralt i Ringe by, og vi lægger vægt på at byen er en del af os og vi er en del af byen.

Tingager er et boligtilbud til dig der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor du er i centrum.

Medarbejderne samarbejder med dig, ud fra dine ressourcer/belastninger og livshistorie.

Luk alle
Åben alle

Fakta om Tingager

Adresse og kontaktoplysninger

Østre Ringvej 7-9
5750 Ringe
Telefon: 72 53 05 32

Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 58
Husleje minimum (før boligydelse) 5.862,00 kr.
Indskud minimum 17.150,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Tingager 
Opført/ renoveret Opført i 1976 -  Ombygget i 2002/2003
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2024

Link til Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er ofte familiens samlingspunkt, der brydes op, når du flytter fra dit nuværende hjem og ind på plejehjemmet. Vi håber, at vi kan hjælpe med, at du får skabt et nyt hjem, hvor dit unikke familieliv med dine holdninger og traditioner stadig kan udfoldes, så familiebåndene bevares.

Værdier

På Tingager Plejehjem er beboeren altid i højsæde. Vi har en fælles opgave at gøre Tingager Plejehjem til et hjem med hygge, aktiviteter, samvær og glæde. Vi skal sammen skabe et hjem, hvor livet leves. For at kunne det, prioriterer vi faglighed højt, dette er for at kunne støtte dig bedst muligt i dagligdagen. Vores vision er at skabe rammerne for et hjem og at se det hele menneske.

Tingager Plejehjem består af 58 lejligheder, inddelt i 4 afdelinger: Margueritten, Violen, Solsikken og Kornblomsten. Ved Solsikken finder du i atriumgården vores sansehave som alle I huset er velkommen til at nyde.

Tingager plejehjem ligger centralt i Ringe by, og vi lægger vægt på at byen er en del af os og vi er en del af byen. Tingager Plejehjem er et aktivt hjem med åbne døre og med et godt fællesskab mellem beboere, pårørende, personale, venner og frivillige.

At bo i en plejebolig

Beslutningen om at sige ja til en plejebolig er ofte en svær beslutning. De kendte omgivelser bliver byttet ud med nye og du får nye naboer og nye hjælpere omkring dig. Vi lægger vægt på respekten for det enkelte menneske.

På Tingager Plejehjem skal vi sammen med dig skabe rammerne for dit nye hjem.
Gennem vores dagligdag og aktiviteter er hjemlighed altid i højsædet.
Vi prioriterer meget at hjælpe dig med at skabe en ny hverdag tilpasset dig med meningsfulde aktiviteter. Vi er alle er med til at danne rammen om Tingager Plejehjem.

Når du flytter ind på Tingager Plejehjem er det os, der sammen med dig skal varetage dine Sundhedsfaglige, sygeplejefaglige og plejefaglige behov.

Hverdagen

På Tingager Plejehjem ønsker vi, at hverdagen er præget af at alle oplever anerkendelse for det unikke menneske, hver enkelt er. Der skal være udfoldelses-muligheder, varme og nærhed samt ro til en stille stund. I hverdagen skal der være mulighed for at være til glæde og gavn for andre.

Vores arbejde tager afsæt i EDEN Alternative konceptet, hvor vi forpligter os til at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære. Vi er opmærksomme på at hindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt vores beboere.

Ernæring

Køkkenet tilbereder alle vores måltider. Døgnkosten kan kun fravælges, hvis du får sondemad. Der serveres ernæringsrigtig mad, som er tilpasset dit ernæringsbehov og du har mulighed for at spise i fællesstuen eller inde i din egen lejlighed. Mod forudbestilling/betaling kan dine gæster deltage i spisningen eller drikke kaffe sammen med dig.

Tøjvask

Vi tilbyder at vaske dit personlige tøj. Vi anbefaler at tøjet er af en vaskevenlig kvalitet, som kan tåle tørretumbling. Uldtøj skal vaskes af din familie, fordi vi ikke kan påtage os ansvaret for vask af dette materiale.

Medicin og cremer

Personalet vil gerne hjælpe dig med at bestille din medicin og eventuelt andre produkter fra apoteket. Apoteket bringer gerne ud mod betaling af et gebyr, derfor gør vi os umage for at samle dine bestillinger til ca. en gang om ugen. Vi vil, så vidt det er muligt, sørge for, at du får din medicin leveret dosispakket, så personalet ikke skal bruge tid på at tælle medicin op, men i stedet kan bruge tiden på andre opgaver til gavn og glæde for dig.

Post

Post Nord afleverer al post ude i postkassen ved hovedindgangen, hvor personalet henter den og fordeler den til rette modtager.

Indretning af din lejlighed

Det er din og din families opgave at møblere din lejlighed og sørge for at hænge billeder mm. Op. Når I indretter din lejlighed skal I være opmærksomme på, at der skal være plads til eventuelle hjælpemidler og til at personalet har plads til, at kunne hjælpe dig.

For din og medarbejdernes skyld anbefales det, at der ikke ligger løse tæpper på gulvene. Hvis dit hjælpebehov stiger og der skal flere hjælpemidler ind i lejligheden kan det blive nødvendigt at fjerne møbler fra stuen for at kunne overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Rengøring af din lejlighed

Støvsugning og vask af gulve samt rengøring af badeværelset tilbydes 1 gang hver 14. dag. Vinduespudsning og vask af gardiner er dit ansvar og har du haft gæster, som har brugt af dit eget service, er det deres opgave at hjælpe dig med at rydde op og vaske det af.

Medarbejdere

Tingager Plejehjem er sammensat af følgende faggrupper:

Faste faggrupper:

Sygeplejerske
Social-og sundhedsassistent
Plejehjemassistent
Sygehjælper
Social-og sundhedshjælper
Ergoterapeut
Køkkenassistent
Teknisk service personale
Rengøringsassistent

Andre faggrupper

Da vi er et uddannelsessted, byder vi flere gange om året velkommen til Social-og sundhedsassistentelever, Social- og sundhedshjælperelever og sygeplejestuderende. Alle elever vil være tilknyttet en vejleder.

Indflytning

Indflytningssamtale

Indflytningssamtalen er en samtale mellem beboer, pårørende og personale. Når du har boet på Tingager Plejehjem i ca. 14 dage holder vi sammen en indflytningssamtale.
Her finder vi ud af, hvilke forventninger vi har til hinanden og om forventningerne kan indfries.

For at undgå misforståelser er det vigtigt, at vi får aftalt, hvem, der skal gøre hvad, og hvem vi eventuelt kan kontakte, hvis der opstår behov for det.

Det er også her, du informeres om Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp, som ydes ud fra en individuel vurdering.

Under samtalen vil personalet også spørge ind til din livshistorie, og vi håber, at du og din familie vil være behjælpelig med at fortælle/skrive din livshistorie ned. Det vil være en hjælp i forhold til at kunne give dig den optimale pleje og omsorg.

Vi vil også meget gerne vide, om du har oprettet et livstestamente. Hvis du og dine pårørende allerede nu har en holdning til dette, f.eks. i tilfælde af kritisk sygdom, vil vi meget gerne have en snak med dig om det.

Domea

Boligselskabet Domea ejer bygningerne og udlejer boligerne.

Link til Domea

Hverdagslivet

Den gode hverdag

Vi ønsker, at Tingager Plejehjem skal være et hjem med hygge, aktiviteter, samvær og glæde. Vi møder og ser det hele menneske.

Vi lægger vægt på den hjemlige og hyggelige stemning. Det er vigtigt for os at lære dig at kende, så vi kender dine værdier, holdninger og ønsker.
Tingager er et meget aktivt hus, og der kommer mange frivillige og besøgende i huset.
Vi har mange aktiviteter, som vores aktivitetsmedarbejder står for. Elever og flexjobbere deltager i aktiviteterne.

Aktiviteter i huset:
• Banko
• Erindringsdans
• Morgensang
• Stole-gymnastik
• Gudstjenester/ demensvenlige Gudstjenester
• Busture
• Sangeftermiddage
• Kvartals-eftermiddage med musik
• Højtidsrelaterede fester
• Spille spil
• Gåture
• Cykelture på Richshaw
• Køreture i golfbil
• Hygge ude i gårdhaven og i orangerierne
• Én-til-én Vi prioriterer højt at have tid til den enkelte, hvor vi laver det, beboeren ønsker. Det kan fx være samtale over en kop kaffe, et spil 500 eller en tur ud i den friske luft.

Tingagers Venner

Tingagers Venner er vores støttegruppe, der består af frivillige, som hjælper med at arrangere mange forskellige arrangementer i løbet af året, såsom musikoplevelser, julelotteri, sangeftermiddage mm.
Som beboer på Tingager plejehjem/pårørende, har du mulighed for at blive medlem af støttegruppen.

Ang. flere oplysninger omkring medlemskab af Tingagers Venner, bedes du rette henvendelse til formand Poul Jørgensen.

Tingagers Venner ejer en bus, som det er muligt at låne, hvis familien skal på tur.
De eneste krav der stilles er, at man er medlem af foreningen og efterlader den i samme stand, som man overtog den i. Derudover skal chaufføren inden den første køretur, have modtaget undervisning, af Tingager Plejehjems personale, i bl.a. forsvarlig fastspænding af kørestolsbrugere.

Tingagers venner udgiver ”Tingager Posten” hver måned, hvor de informerer om månedens forskellige arrangementer og fødselsdage samt skriver små artikler engang imellem.

Beboer- og pårørenderåd

Beboer- og pårørenderåd er et råd bestående af beboere fra Plejehjemmet, pårørende samt leder af Tingager plejehjem og et personale. Beboer-pårørende Råd drøfter hverdagen på tingager.

Beboer– pårørenderådets formål er:
• At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.
• At følge og påvirke det daglige liv i og omkring Plejehjemmet
• At give beboerne mulighed for indflydelse på Tingager Plejehjems dagligdag og indhold.

Arrangementer

Forplejning

FORMÅLET MED FORPLEJNINGEN
          • Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnforplejning, herunder væske.
          • Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
          • Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
          • Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand


HVAD OMFATTER FORPLEJNINGEN
Døgnforplejningen består af tre hovedmåltider og to-tre mellemmåltider, hvor tilbuddet tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af din involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider. Personalet bestræber sig på at medinddrage dig i det omfang, du har lyst og mulighed for.

Du er selv med til at sammensætte din menu ud fra de forskellige retter og tilbehør, der tilbydes.

Du bestemmer menuen til det varme måltid samt eftermiddagskage på din fødselsdag, og du opfordres til at melde andre ønsker ind til køkkenpersonalet, hvis der er noget særligt, du gerne vil have at spise.


SÅDAN FÅR DU DØGNKOST PÅ PLEJEHJEM
Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.

For at sikre, at du får den mad, du har behov for, bliver der i forbindelse med indflytning på plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold eller aflastning vurderet, hvilke ernæringsmæssige behov, du har.

Du vil blive tilbudt at blive vejet, og vi vil drøfte dine mad- og måltidsvaner, og om du eventuelt har behov for særlig tilpasset kost.

Vi vejleder dig, hvis du har sundhedsmæssige problemer, som kan forebygges eller bedres via kosten. Hvis du har særlige præferencer for visse fødevarer, vil vi i et vist omfang kunne opfylde disse med udgangspunkt i dine aktuelle helbredsmæssige behov.

Udvalget af fødevarer, som indgår i døgnkosten, tager afsæt i et standardsortiment. Har du ønsker til en bestemt fødevare, er du velkommen til selv at indkøbe disse.


INDIVIDUELLE BEHOV
Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.


HELLIGDAGE OG HØJTIDER
Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.


GÆSTER
Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.


KAN MAD OG MÅLTIDER AFBESTILLES?
Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.


Du kan læse mere i Kvalitetsstandarden  

Spørgsmål? Kontakt os

Tingager

Østre Ringvej 7-9
5750 Ringe
Telefon: 72 53 05 32

Køkkenet: 72 53 54 16

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Hanne Arendt
Telefon: 72 53 32 89