Ægtefælle­bidrag

Du kan som udgangspunkt søge om ægtefællebidrag, hvis du ikke længere bor med din ægtefælle.

Luk alle
Åben alle

Ansøg om ægtefællebidrag hos Familieretshuset

Søg om udbetaling og opkrævning af ægtefællebidrag hos Udbetaling Danmark

Søg om udbetaling og opkrævning af ægtefællebidrag hos Udbetaling Danmark


Hvis du ikke har fået udbetalt et ægtefællebidrag til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få opkrævet og udbetalt dit ægtefællebidrag gennem Udbetaling Danmark.

Det vil sige, at Udbetaling Danmark opkræver dit ægtefællebidrag hos din tidligere ægtefælle og udbetaler det til dig, når Udbetaling Danmark har modtaget ægtefællebidraget.

Inden du søger, skal du først selv forsøge at opkræve bidraget fra din tidligere ægtefælle.

For at søge om at få ægtefællebidrag opkrævet og udbetalt gennem Udbetaling Danmark skal du have et krav på ægtefællebidrag. Det kan være fastsat af Familieretshuset, familieretten eller ved, at du og din tidligere ægtefælle har aftalt, at du skal have ægtefællebidrag. Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation for, at du har krav på bidraget. Det kan fx være et bidragsdokument, en dom eller den aftale, du og din tidligere ægtefælle har indgået.

Kan jeg få ægtefællebidrag?

Hvis I er blevet skilt eller separeret, og der heri indgår et vilkår om pligt til at betale ægtefællebidrag, så kan I få Familieretshusets hjælp til at fastsætte bidragets størrelse. I kan også selv aftale størrelsen.

Hvor meget kan jeg få i ægtefællebidrag?

Du og din ægtefælle/tidligere ægtefælle kan som udgangspunktet selv lave en aftale om ægtefællebidrag. I behøver ikke at involvere Familieretshuset i jeres aftale. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale.

Hvis I selv laver en aftale om bidragets størrelse, skal du være opmærksom på, at Familieretshuset ikke efterfølgende kan ændre aftalen. I det tilfælde er det kun retten, som kan ændre på bidragets størrelse. Retten kan ændre bidraget, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige om en aftale, kan du bede Familieretshuset at træffe afgørelse om, hvorvidt din ægtefælle/tidligere ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til dig. Familieretshuset fastsætter beløbet ud fra forskellen mellem jeres indkomster. Normalt bliver bidraget fastsat til en femtedel af forskellen på jeres indtægter.

Eksempel på beregning:

Hvis den ene part har en indtægt på 20.000 kr. om måneden, og den anden part har en indtægt på 37.000 kr. om måneden, er forskellen 17.000 kr. Den, der har ret til bidraget, vil så få omkring en femtedel af det beløb, i alt 3.400 kr.

Hvordan søger jeg om ægtefællebidrag?

Du og din ægtefælle kan selv lave en aftale om bidragets størrelse. Hvis I gør det, er det en god ide at sørge for at få den på skrift.

Hvis I indgår en aftale om bidragets størrelse, er det en god ide også at aftale, hvordan størrelsen af bidraget kan ændres, hvis der efterfølgende sker ændringer i jeres situation. I kan fx aftale, at bidragets størrelse skal kunne ændres af Familieretshuset efter samme regler, som hvis bidragets størrelse var fastsat af Familieretshuset. Eller I kan aftale, at bidragets størrelse alene kan ændres af Familieretshuset, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen.

Hvis du og din tidligere ægtefælle ikke kan blive enige om en bidragsaftale, skal du søge om ægtefællebidrag i Familieretshuset. Herefter vil Familieretshuset afgøre, om du er berettiget til ægtefællebidrag og fastsætte beløbet for jer.

Hvornår får jeg udbetalt pengene?

Hvis I selv indgår en aftale om ægtefællebidrag, bør I også aftale en fast dato for betaling. Det er en god ide at skrive jeres aftale ned. Hvis du har søgt om ægtefællebidrag hos Familieretshuset, kan Familieretshuset hjælpe jer med at aftale, hvornår bidraget skal betales.

Hvor længe kan jeg få ægtefællebidrag?

Hvis I skal separeres eller skilles, skal I beslutte, om den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden. Hvis den ene skal betale bidrag til den anden, skal I aftale, i hvor lang en periode der skal betales bidrag. Perioden overstiger normalt ikke 10 år. Hvis I ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag eller om bidragsperiodens længde, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om disse ting.

Ægtefællebidraget ophører automatisk, hvis den, som får bidraget, gifter sig igen, eller hvis den, som betaler bidraget, dør.

Hvis den, der modtager ægtefællebidrag, flytter sammen med en anden, eller har et lignende personligt og/eller økonomisk fællesskab med en anden person, som gør det urimeligt, at han eller hun fortsat modtager ægtefællebidrag, kan Familieretshuset nedsætte bidraget til 0 kroner.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget bidraget?

Hvis du ikke har modtaget dit ægtefællebidrag, kan du søge Udbetaling Danmark om at opkræve bidraget for dig.

Du skal selv søge om opkrævning af ægtefællebidrag.

Særlige regler, hvis du flytter til udlandet

Hvis du flytter til udlandet, kan du søge Udbetaling Danmark om at opkræve dit ægtefællebidrag, hvis bidragsbetaleren bor eller arbejder i Danmark, og din bidragsafgørelse er truffet i Danmark.

Udbetaling Danmark udbetaler bidraget til dig, når det er blevet opkrævet fra din tidligere ægtefælle.

Hvordan søger jeg om udbetaling og opkrævning af ægtefællebidrag?

Du skal selv søge om at få opkrævet og udbetalt ægtefællebidrag hos Udbetaling Danmark.

Når du søger, skal du bruge det bidragsdokument, du har fået fra Familieretshuset, dommen fra retten eller den aftale, som du og din tidligere ægtefælle har indgået. Det er din dokumentation for, at du har ret til bidraget.

Hvad er en bidragsafgørelse?

Hvis det er afgjort, at du kan få ægtefællebidrag fra din ægtefælle/tidligere ægtefælle, vil du få en såkaldt bidragsafgørelse.

Bidragsafgørelsen er din dokumentation for, at du har ret til ægtefællebidrag, og her vil der blandt andet stå, hvor meget du skal have i bidrag, og hvornår du skal have det. Du får bidragsafgørelsen fra Familieretshuset, når din sag er behandlet.

Hvis du ikke kan finde din bidragsafgørelse, kan du kontakte Familieretshuset og bede om et nyt dokument.

Opret betalingsaftale

Opret en Betalingsserviceaftale, hvis du betaler ægtefællebidrag via Udbetaling Danmark.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du søger om opkrævning og udbetaling af ægtefællebidrag, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om opkrævning og udbetaling af ægtefællebidrag færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 5 uger om at behandle en ansøgning om opkrævning og udbetaling af ægtefællebidrag.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i folkeregistret er korrekte. 

Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde min ansøgning?

Du kan få hjælp til ansøgningen i den vejledning, der følger med ansøgningsblanketten. Hvis du ikke kan få svar på dit spørgsmål i vejledningen, skal du kontakte Familieretshuset.

Giv besked om ændringer til Udbetaling Danmark

Når du får hjælp fra Udbetaling Danmark til udbetaling og opkrævning af bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om: 

  • Du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler
  • Bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder
  • Du flytter til udlandet
  • Hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler
  • Du bliver gift

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Vil du vide mere?

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Giv fuldmagt til dine familieydelser

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om forskudsvis udbetaling og opkrævning af ægtefællebidrag. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med udbetalingen eller opkrævningen af bidrag. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den.

Familieretshuset eller Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for ægtefællebidrag:

 

Spørgsmål? Kontakt os

Ægtefællebidrag

Familieretshuset, fastsætter og regulerer ægtefællebidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver ægtefællebidrag.

Spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, kontakt Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser".

Send Digital Post til ´Familieydelser´