Priser og tilskud

Her kan du se, hvad forældrebetalingen er for daginstitutioner, Forårs SFO, SFO og SFO2 og søge om tilskud til pasning.

Luk alle
Åben alle

Takster pr. mdr.

Dagpleje: 

2.776 kr. 

Vuggestue: 

3.656 kr.

Vuggestue med kommunal frokostordning: 

4.290 kr. 

Børnehave: 

2.153 kr. 

Børnehave med kommunal frokostordning: 

2.787 kr. 

Forårs-SFO: 

2.099 kr. 

SFO heldagsmodul:

2.099 kr. 

SFO morgenmodul: 

1.110 kr. 

SFO eftermiddagsmodul: 

1.796 kr.

SFO 2: 

562 kr.

Betaling

Der opkræves månedsvis forud for betaling af dagtilbud. Ved for sen indbetaling pålægges gebyr på 250 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver betaling i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

SFO2 opkræves i 10 måneder, da juli og december er betalingsfrie.

Takster pr. mdr.

Dagpleje

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul:

1.852 kr. 

Vuggestue

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul:

2.650 kr. 

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul med kommunal frokostordning:

3.284 kr.

Børnehave

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul:

1.646 kr.

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul med kommunal frokostordning:

2.280 kr. 

Vægtet (gennemsnit 0-2 år)*

30 timers barsels- og forældreorlovsmodul:

2.029 kr.

*Taksten bliver brugt, hvis du/I bor i FMK, men har et dagtilbud til dit/jeres barn i en anden kommune eller hvis du/I bor i FMK og har valgt en privat vuggestue, så kan der kun søges om økonomisk fripladstilskud til den vægtede takst.

Deltidstakster pr. mdr.

Minimum 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads
(50,25 timer/uge)

Vuggestue

Op til 40,25 timer/uge
3.092 kr.

Op til 30,25 timer/uge
2.208 kr. 

Op til 20,25 timer/uge
883 kr. 

Børnehave

Op til 40,25 timer/uge
1.920 kr. 

Op til 30,25 timer/uge
1.372 kr. 

Op til 20,25 timer/uge
549 kr.

Deltidstakster pr. mdr.

Minimum 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads
(48 timer/uge)

Kommunal dagpleje

Op til 38 timer/uge
2.037 kr.

Op til 28 timer/uge
1.420 kr. 

Op til 18 timer/uge
556 kr.

Har du flere børn, der er i dagtilbud kan du få søskendetilskud.

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven. Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads.

Du får automatisk søskendetilskuddet.

Søskendetilskud eller fripladstilskud ydes ikke til ForårsSFO og SFO i privat skole eller friskole.

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til dagtilbud og kommunal SFO.

Du skal logge på digital pladsanvisning med dit NemID for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud.

Bemærk:

Din ansøgning bliver først behandlet, når du og dit barn er registreret på adresse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Når du har søgt, vil Pladsanvisningen indenfor 14 dage sende et bevillingsbrev i din E-Boks.

Her gælder reglerne om økonomisk friplads

Du kan søge økonomisk fripladstilskud til:

 • Dagpleje
 • Vuggestue
 • Børnehave (kommunal, selvejende og privat)
 • ForårsSFO på kommunale skoler
 • SFO og SFO2 på kommunale skoler

Går dit barn i privat institution, kan du højest få økonomisk fripladstilskud svarende til prisen for en kommunal institution. Der kan være en egenbetaling, som du ikke kan få tilskud til.

Du kan IKKE søge økonomisk fripladstilskud til:

 • ForårsSFO på friskoler
 • SFO på friskoler
 • Private pasningsordninger

Går dit barn i SFO på en friskole, kan du henvende dig på skolen vedrørende eventuel nedsættelse af betalingen.

Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

Mere information

Få mere information om økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud via borger.dk.

Hvis du vil søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du kontakte Opvækst og Læring på tlf. 72 53 30 00

Tilskud til privat pasning 2022

Tilskuddet beregnes ud fra den dokumenterede udgift til den private pasningsordning hver måned. Der gives maksimalt 75% i tilskud, dog er der et maksimalt tilskud.

I tabellerne fremgår det maksimale tilskud:

Tilskud i 2022 Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1 - 10 1.413 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11 - 20 2.826 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21 - 30 4.239 kr.
0-2 år og 10 mdr. 31 - opefter 5.652 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil forårs SFO 1 - 10 1.006 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil forårs SFO 11 - 20 2.012 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil forårs SFO 21 - 30 3.018 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil forårs SFO 31 - opefter 4.025 kr.

 

Udbetaling

Tilskuddet er forudbetalt og bliver overført til din NemKonto den sidste hverdag i måneden før den måned, som tilskuddet dækker.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud til privat pasningsordning.

Søskendetilskuddet gives til den billigste plads for kommunen enten i privat pasningsordning, kommunal- eller privat dagtilbud eller kommunal SFO.

SFO på friskoler gives der ikke søskendetilskud til.

Økonomisk friplads

Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.

Hvornår kan der søges om tilskud?

Du kan modtage tilskud til privat pasningsordning fra dit barn er 26 uger og indtil forårs-SFO.

Du kan tidligst søge om tilskud til privat pasning 3 måneder før, dit barn skal starte i privat pasningsordning.

Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid og inden dit barn starter i privat pasningsordning, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgningstidspunktet.

Dit barn skal stå på venteliste til et alderssvarende kommunalt dagtilbud (enten vuggestue eller den kommunale dagpleje), for at du er berettiget til at søge om tilskud til privat pasningsordning.

Ansøg om tilskud

Du kan få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, der passer dit barn i sit eget hjem. Der skal søges via digital pladsanvisning.

Du skal inden ansøgning om tilskud have indgået en skriftlig aftale med den private pasningsordning, da aftalen skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud i digital pladsanvisning.

Du kan forvente, at din ansøgning om tilskud til privat pasningsordning bliver færdigbehandlet cirka 2 måneder før dit barn skal starte. Du modtager et bevillingsbrev, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Aftale med den private pasningsordning

Du skal indgå en skriftlig aftale med den private pasningsordning, der indeholder aftale om:

 • Løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom ved pasningsordningen
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Rammer for tavshedspligt.

Vær opmærksom på at du skal vedhæfte aftalen med den private pasningsordning i digital pladsanvisning. Alternativt kan du sende aftalen til Pladsanvisningen - se kontaktoplysningerne.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til en privat pasningsordning udgør maks. 75 % af den udgift, du har til pasningsordningen. 

Tilskuddet indsættes på din NemKonto den sidste hverdag før den måned, som tilskuddet dækker.

Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen er maksimumtilskuddet mindre.

Når dit barn fylder 2 år og 11 måneder falder maksimumtilskuddet. 

Har du flere børn i pasning, får du søskendetilskud.

Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud, når du får tilskud til privat pasningsordning.

Udbetaling af tilskud

Vær opmærksom på, at det kommunale tilskud bliver udbetalt til dig, og at du derfor altid selv betaler den fulde pris til pasningsordningen.

Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. For at benytte ordningen skal du være godkendt til et kombinationstilbud.

Som forælder skal du selv finde og indgå aftale med en fleksibel pasningsordning, og du skal udfylde en ansøgning om tilskud til privat pasningsordning via borger.dk

Pladsanvisningen

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Åbningstider:

Mandag: Kl. 8.00 - 12.00
Tirsdag: Kl. 8.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: Kl. 12.00 - 16.30
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00