Priser og tilskud

Her kan du se, hvad forældrebetalingen er for daginstitutioner, SFO, ForårsSFO og SFO2 samt søge om tilskud til pasning mv.

Luk alle
Åben alle

Forældrebetaling for daginstitution og SFO

Månedlig forældrebetaling 2023

Institutionstype

Forældrebetaling

Dagpleje  
Dagpleje  2.825 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul 1.877 kr.
   
Vuggestue   
Vuggestue 3.796 kr.
Vuggestue med kommunal frokostordning perioden 01.01.23-31.07.23 4.430 kr.
Vuggestue med kommunal frokostordning perioden 01.08.23-31.12.23 4.453 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue 2.742 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue med kommunal frokostordning perioden 01.01.23-31.07.23 3.376 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue med kommunal frokostordning perioden 01.08.23-31.12.23 3.399 kr.
   
Vægtet (gennemsnit 0-2 år)*  
Vægtet  3.108 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet 2.129 kr.
   
Børnehave  
Børnehave 2.207 kr.
Børnehave med kommunal frokostordning perioden 01.01.23-31.07.23 2.841 kr.
Børnehave med kommunal frokostordning perioden 01.08.23-31.12.23 2.864 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave 1.687 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning perioden 01.01.23-31.07.23 2.321 kr.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning perioden 01.08.23-31.12.23 2.344 kr.
   
SFO  
ForårsSFO 2.120 kr.
SFO heldagsmodul 2.120 kr.
SFO morgenmodul 1.121 kr.
SFO eftermiddagsmodul 1.814 kr.
SFO 2 569 kr.

 

Betaling

 • Der opkræves månedsvis forud for betaling af dagtilbud.
 • Ved for sen indbetaling pålægges gebyr på 250 kr.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver betaling i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
 • SFO2 opkræves i 10 måneder, da juli og december er betalingsfrie.

* Taksten bliver brugt, hvis du/I bor i Faaborg-Midtfyn Kommune, men har et dagtilbud til dit/jeres barn i en anden kommune eller hvis du/I bor i Faaborg-Midtfyn Kommune og har valgt en privat vuggestue, så kan der kun søges om økonomisk fripladstilskud til den vægtede takst.

Forældrebetaling for kombinationstilbud

I et kombinationstilbud med kommunal/selvejende børnehave, vuggestue eller dagpleje vil forældrebetalingen i 2023 udgøre:

Deltidstakster

- med forudsætning om min. 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads (50,25 timer/uge)

Vuggestue

Børnehave

Op til 40,25 timer/uge 3.199 kr. 1.968 kr.
Op til 30,25 timer/uge 2.285 kr. 1.406 kr.
Op til 20,25 timer/uge 914 kr. 562 kr.

 

Deltidstakster

- med forudsætning om min. 10 timers fleksibel pasningsordning og samlet betaling for en fuldtidsplads (48 timer/uge)

Kommunal dagpleje

Op til 38 timer/uge 2.065 kr.
Op til 28 timer/uge 1.439 kr.
Op til 18 timer/uge 563 kr.

Søskendetilskud

Har du flere børn, der er i dagtilbud kan du få søskendetilskud.

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven. Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads.

Du får automatisk søskendetilskuddet.

Søskendetilskud eller fripladstilskud ydes ikke til ForårsSFO og SFO i privat skole eller friskole.

Økonomisk friplads Start

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til dagtilbud og kommunal SFO. Du skal logge på digital pladsanvisning med dit NemID for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud.

Bemærk at din ansøgning først bliver behandlet, når du og dit barn er registreret på adresse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Når du har søgt, vil Pladsanvisningen indenfor 14 dage sende et bevillingsbrev i din E-Boks.

Her gælder reglerne om økonomisk friplads

Du kan søge økonomisk fripladstilskud til:

 • Dagpleje
 • Vuggestue
 • Børnehave (kommunal, selvejende og privat)
 • ForårsSFO på kommunale skoler
 • SFO og SFO2 på kommunale skoler

Går dit barn i privat institution, kan du højest få økonomisk fripladstilskud svarende til prisen for en kommunal institution. Der kan være en egenbetaling, som du ikke kan få tilskud til.

Du kan IKKE søge økonomisk fripladstilskud til:

 • ForårsSFO på friskoler
 • SFO på friskoler
 • Private pasningsordninger

Går dit barn i SFO på en friskole, kan du henvende dig på skolen vedrørende eventuel nedsættelse af betalingen.

Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

Mere information

Få mere information om økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud via borger.dk.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du vil søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du kontakte Opvækst og Læring på tlf. 72 53 30 00

Tilskud til privat pasningsordning

Tilskud til privat pasning 2023

Tilskuddet beregnes ud fra den dokumenterede udgift til den privat pasningsordning hver måned. Tilskuddet kan højest udgøre 75%, dog er der et maksimalt tilskud.

I tabellen fremgår det maksimale tilskud:

Dagplejealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1 - 10 1.437 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11 - 20 2.875 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21 - 30 4.312 kr.
0-2 år og 10 mdr. 31 - opefter 5.749 kr.
Børnehavealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
2 år og 11 mdr. - indtil ForårsSFO 1 - 10 1.033 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil ForårsSFO 11 - 20 2.065 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil ForårsSFO 21 - 30 3.098 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil ForårsSFO 31 - opefter 4.130 kr.

 

Udbetaling

Tilskuddet er forudbetalt og bliver overført til din NemKonto den sidste hverdag i måneden før den måned, som tilskuddet dækker.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud til privat pasningsordning. Søskendetilskuddet gives til den billigste plads for kommunen enten i privat pasningsordning, kommunal- eller privat dagtilbud eller kommunal SFO. SFO på friskoler gives der ikke søskendetilskud til.

Tilskud under fuld barsel med det barn, som indmeldes i privat pasningsordning:

Der gives ikke tilskud til privat pasningsordning, så længe et af barnets forældre afholder fuld barsel til barnet. Der er dog følgende særlige tilfælde:

 • Forældre har brug for aflastning i hjemmet på grund af f.eks. flerfoldsfødsel eller fødselsdepression.
 • Barselsorloven er udskudt, og barnet har behov for at holde kontakten til den private børnepasser.
 • Den forælder der har barsel, genoptager arbejdet delvist under barselsorloven.

Økonomisk friplads

Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.

Tilskud til privat pasningsordning uden for hjemmet

Hvornår kan der søges om tilskud?

Du kan modtage tilskud til privat pasningsordning fra dit barn er 26 uger og indtil ForårsSFO.

Du kan tidligst søge om tilskud til privat pasning 3 måneder før, dit barn skal starte i privat pasningsordning.

Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid og inden dit barn starter i privat pasningsordning, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgningstidspunktet.

Dit barn skal stå på venteliste til et alderssvarende kommunalt dagtilbud (enten vuggestue eller den kommunale dagpleje), for at du er berettiget til at søge om tilskud til privat pasningsordning.

Ansøg om tilskud

Du kan få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, der passer dit barn i sit eget hjem. Der skal søges via digital pladsanvisning.

Du skal inden ansøgning om tilskud have indgået en skriftlig aftale med den private pasningsordning, da aftalen skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud i digital pladsanvisning.

Du kan forvente, at din ansøgning om tilskud til privat pasningsordning bliver færdigbehandlet cirka 2 måneder før dit barn skal starte. Du modtager et bevillingsbrev, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Aftale med den private pasningsordning

Du skal indgå en skriftlig aftale med den private pasningsordning, der indeholder aftale om:

 • Løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom ved pasningsordningen
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Rammer for tavshedspligt.

Vær opmærksom på at du skal vedhæfte aftalen med den private pasningsordning i digital pladsanvisning. Alternativt kan du sende aftalen til Pladsanvisningen - se kontaktoplysningerne.

Tilskuddets størrelse

 • Tilskud til en privat pasningsordning udgør maks. 75 % af den udgift, du har til pasningsordningen. 
 • Tilskuddet indsættes på din NemKonto den sidste hverdag før den måned, som tilskuddet dækker.
 • Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen er maksimumtilskuddet mindre.
 • Når dit barn fylder 2 år og 11 måneder falder maksimumtilskuddet. 
 • Har du flere børn i pasning, får du søskendetilskud.
 • Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud, når du får tilskud til privat pasningsordning.

Udbetaling af tilskud

Vær opmærksom på, at det kommunale tilskud bliver udbetalt til dig, og at du derfor altid selv betaler den fulde pris til pasningsordningen.

Tilskud til fleksible pasningsordninger Start

Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. For at benytte ordningen skal du være godkendt til et kombinationstilbud.

Som forælder skal du selv finde og indgå aftale med en fleksibel pasningsordning, og du skal udfylde en ansøgning om tilskud til privat pasningsordning via borger.dk.

Tilskud til fleksible pasningsordninger 2023

Tilskuddet beregnes ud fra den dokumenterede udgift til den privat pasningsordning hver måned. Tilskuddet kan højest udgøre 75%, dog er der et maksimalt tilskud.

I tabellen fremgår det maksimale tilskud:

Tilskud pr. 01.01.23 Timer pr. uge Maks kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1-10 1.437 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11-20 2.875 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21-30 4.312 kr.
     
2 år og 11 mdr. – ForårsSFO 1-10 1.033 kr.
2 år og 11 mdr. – ForårsSFO 11-20 2.065 kr.
2 år og 11 mdr. – ForårsSFO 21-30 3.098 kr.

 

Bemærk 

 • Tilskuddet er forudbetalt. Pengene bliver overført til NemKonto den sidste hverdag i måneden før den måned, som tilskuddet dækker.
 • Der gives søskendetilskud til fleksible pasningsordninger. Søskendetilskuddet gives til den billigste plads enten i fleksibel pasningsordning, kommunal- eller privat dagtilbud eller kommunal SFO. Der gives ikke søskendetilskud til SFO i friskoler.
 • Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til fleksible pasningsordninger.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider
Mandag: 8.00 - 12.00
Tirsdag: 8.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 12.00