Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, skal du betale ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Beløbet er fastsat ud fra SKAT´s vurdering af grunden.

Opkrævning af ejendomsskat bliver sendt ud som papirbrev eller til din elektroniske postkasse e-boks. Sammen med ejendomsskattebilletten er vedlagt 2 indbetalingskort, som er indbetalingskort til hver rate. Hvis du vil betale via Betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med tilmeldingen, som er vedlagt.

Hvis din ejendomsskat allerede er tilmeldt Betalingsservice, så er der ikke vedlagt indbetalingskort til din ejendomsskattebillet.

 

Luk alle
Åben alle

Frist for Betaling

1. rate forfalder hvert år til betaling den 1. februar, med sidste rettidig betalingsdag den 10. februar.
2. rate forfalder hvert år til betaling den 1. august, med sidste rettidig betalingsdag den 10. august.

Renter og gebyr ved for sen betaling er 0,4 % pr. påbegyndt måned fra forfald og 250 kr. pr. udsendt rykker.

Indefrysning af grundskyld Start

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning.

Du kan fra og tilmelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk

Besøg borger.dk's side om fra- og tilmelding af indefrosset grundskyld

Hvis du ikke har digital signatur, kan du ringe til os og rekvirere en fra- og tilmeldingsblanket, som sendes med posten.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din personlige andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan ikke fortryde dit valg om framelding. Alle girokort der modtages i forbindelse med framelding af indefrysningslånet skal indbetales, da de omfattes af rykkerprocedure og evt. gældsinddrivelse. Du kan tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Ved framelding forfalder lånet til betaling 10 dage efter frameldingsdatoen og sidste rettidig betalingsdag 20 dage efter forfaldsdagen.

Indbetalingskort sendes til din digitale postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage indbetalingskortet med posten.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil.

Hvis du har solgt eller købt ejendom

Ved ejerskifte skal ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort afleveres til den nye ejer. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte.

Har du solgt en ejendom og modtager ejendomsskattebilletten, så bedes du aflevere den til ny ejer, ejendomsmægler eller advokat.

Har du købt en ejendom og ikke modtaget ejendomsskattebilletten, så skal du kontakte Pia Sørensen på telefon 72 53 21 24.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat Start

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ejendomsskat?

Ejendomsskat er en paraplyskat, som i Faaborg-Midtfyn Kommune indeholder grundskyld,  rottebekæmpelsesgebyr og jordstyringsgebyr.

Ejendomsskat opkræves to gange årligt.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er en kommunal skat beregnet på baggrund af grundværdien og en promillesats, som kommunalbestyrelsen fastsætter årligt.

Grundskyld opkræves af kommunen på ejendomsskattebilletten.

Hvad er rottebekæmpelsesgebyr?

Rottebekæmpelsesgebyr er pålagt samtlige faste ejendomme i kommunen i henhold til gældende lovgivning. Gebyret er beregnet i forhold til ejendomsværdien og er ikke momspligtig.

Rottebekæmpelsesgebyr opkræves af kommunen på ejendomsskattebilletten. Henvendelser vedr. rottebekæmpelse rettes til  Miljø på tlf. 72 53 21 40.

Læs mere om bekæmpelse af skadedyr

Hvad er jordstyringsgebyr?

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr for hver privat ejendom vedrørende anmeldelsespligtig jordforurening. Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Faaborg-Midtfyn Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Læs mere om jordflytning

Kan man blive fritaget for betaling af grundskyld?

Som udgangspunkt kan du ikke blive fritaget for betaling af grundskyld med mindre, du opfylder de stillede krav i Ejendomsskattelovens § 7 og 8. Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt til Pia Sørensen på telefon 72 53 21 24. Adresse: Ejendomsskat, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Hvornår betaler man ejendomsskat?

Den årlige ejendomsskattebillet er opdelt i to rater. 1. rate betales den 1. feb. og 2. rate betales den 1. aug. I særlige tilfælde kan det forekomme, at der udsendes en 3. rate. I disse tilfælde vil der på ejendomsskattebilletten medfølge en forklaring på, hvorfor denne er udsendt.

Der er ingen indbetalingskort med på ejendomsskattebilletten – hvordan skal jeg så betale?

Der udsendes altid to indbetalingskort pr. ejendom (et til første og et til anden rate). Disse girokort vil kun blive udsendt til den ene af ejerne. Øvrige ejere vil modtage kopi af opkrævningen uden indbetalingskort.

Ejendomsskattebilletten og indbetalingskort sendes i to separate beskeder til din digitale postkasse.

Hvis din betaling er tilmeldt til betalingsservice medsendes ingen indbetalingskort. Betaling vil i disse tilfælde foregå via betalingsservice og fremgå af din betalingsoversigt.

Jeg har betalt min ejendomsskat to gange - hvad gør jeg?

Henvendelser vedr. for meget betalt ejendomsskat skal ske til Team Opkrævning på telefon 72 53 15 65.

Jeg har modtaget en rykkerskrivelse vedrørende ejendomsskat - hvad gør jeg?

Har du modtaget en rykkerskrivelse vedrørende ejendomsskat, skal du benytte den oplyste betalingslinje i brevet til at betale det fulde beløb.

Indsigelser til rykkerskrivelser vedrørende ejendomsskat skal ske til Team Opkrævning på telefon 72 53 15 65.

Lov om kommunal ejendomsskat

Spørgsmål? Kontakt os

Ejendomsskat

Ejendomsskattebillet eller manglende indbetalingskort
Telefon: 72 53 21 24

Manglende betaling
Team Opkrævning
Telefon: 72 53 15 65

Telefontider Team Opkrævning:
Mandag-tirsdag: 9-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9-17
Fredag: Lukket

Lån til betaling af ejendomsskat
Borgerservice
Telefon: 72 53 15 60