Børnehuset Carl Nielsen

Børnehuset Carl Nielsen er et kommunalt integreret dagtilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset Carl Nielsen er en del af Børneområde Vest sammen med Symfonien i Nr. Søby og Myretuen i Broby.

Luk alle
Åben alle

Om Børnehuset Carl Nielsen

Børnehuset Carl Nielsen er et kommunalt integreret dagtilbud i Faaborg Midtfyn Kommune med børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 40 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Børnehuset Carl Nielsen er en del af Børneområde Vest sammen med Børnehaven Symfonien i Nr. Søby og Børnehaven Myretuen i Broby.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30-16.35
Fredag kl. 6.30-16.25

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

I Børnehuset Carl Nielsen har vi et tæt samarbejde med dagplejen og skolen, hvilket giver børnene en tryg og naturlig overgang fra dagpleje til vuggestue / børnehave og fra børnehave til skole.

Inden opstart

Inden opstart inviteres forældrene til et opstartsmøde med kontaktpædagogen og teamlederen. Her fortælles om institutionens hverdag og pædagogik, og forældrene fortæller deres barns historie. "Barnet i Centrum" overleveres og der laves aftaler omkring opstarten.

Fra vuggestue til børnehave

Overgangen fra vuggestue til børnehave sker i tæt samarbejde med børnehavens pædagoger. Dette gør vi for at sikre en forudsigelig og tryg overgang til børnehaven.

Børnehuset Carl Nielsen er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Vi har derfor et tæt samarbejde med børnehaven lige fra dag ét.

Fra dagpleje til børnehave

Overgangen fra dagpleje til børnehave sker i tæt samarbejde med børnehavens pædagoger. Dette gør vi for at sikre en forudsigelig og tryg overgang til børnehaven.

De dagplejere, som er i nærområdet kommer jævnligt på besøg i Børnehuset Carl Nielsen i løbet af året. Her har dagplejebørnene mulighed for at lære huset, de andre børn og pædagogerne at kende, så børnehaven ikke er stor og fremmed for dem, når de starter hos os.

3 gange om året holder vi "Åben låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i distriktet er inviteret til at komme sammen med deres børn. Her laver vi fælles sanglege, spiser frugt og leger på legepladsen.

Materialet ”Barnet i centrum” følger barnet fra dagpleje til børnehave, så vi kan videreføre den røde tråd i barnet udvikling.

Fra børnehave til skole

Vi samarbejder med skolerne i lokalområdet om en god skolestart. Inden skolestart er de kommende skolebørn flere gange på besøg på deres kommende skole (distriktsskolen) og børnehaven holder overleveringssamtaler med skolen.

Vi sender primært børn til Carl Nielsen-skolen og Nr. Lyndelse Friskole.

Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i Børnehuset Carl Nielsen. Dagligdagen tager udgangspunkt i tiden omkring måltiderne, der foregår på faste tidspunkter:

Kl. 6.30:

Institutionen åbner.

Har barnet ikke spist morgenmad hjemmefra, tilbyder vi morgenmad indtil kl. ca. 7.30. 

Kl. 9.00 - 11.00:

Vi spiser frugt og har lege og læreplansaktiviteter.

Kl. ca. 11.00:

Vi spiser frokost i læringsgruppen.

Kl. 12.00 - ca. 14.00:

Her er medarbejderne fælles om børnene og opgaverne. Alle børn er på legepladsen, hvor der kan leges på kryds og tværs af læringsgrupperne. De voksne er aktive legedeltagere. De børn der har brug for det, sover middagslur.

Kl. ca. 13.30 - 14.30:

I børnehaven foregår eftermiddagsmaden i en ”cafe”, hvor børnene kommer hen og spiser eftermiddagsmad, når de er klar. De krydses af, så alle når at komme forbi.

Kl. ca. 14.30 - 16.35:

Leg, aktiviteter og oprydning.

Pædagogik

Vores barnesyn:

 • Børn er unikke og det skal de støttes i at forblive.
 • Børn har ret til leg, medbestemmelse, til at være forskellige og udvikle sig i forskellige tempi.
 • Vi skal sikre at børnene leger/lærer/oplever. At de får AHA /UHA og JUBI oplevelser.
 • Alle børn har en stemme.
 • Alle børn har ret til at blive hørt.
 • Børns stemmer er autentiske og ægte.
 • Vores opgave er at lytte til dem og tage dem alvorligt.

Vores pædagogiske er fundament er sammensat af forskellige teoretikere, som alle vægter de gode relationer, børnefælleskaber, interaktioner barn, barn og barn voksen, anerkendelse, legens betydning og de rigtige læringsmiljøer.

At være barn i Børneområde Vest skulle gerne betyde at:

 • De udvikler sig gennem nære/sociale relationer.
 • De tilbydes deltagelse i legefællesskaber - det legende samspil, da det har stor betydning for deres udvikling.
 • At børnene bliver inddraget og har medbestemmelse på deres hverdag.
 • At børnene inddrages i evalueringen af aktiviteterne.
 • At der er balance mellem færdigheder/viden og udfordringer.
 • At de ikke har problemer, men færdigheder de endnu ikke mestrer.
 • At de bliver mødt med anerkendelse.
 • At de oplever at vi er nysgerrige på, hvad de inviterer os til at se.
 • At de inviteres ind til ”De 8 samspils temaer”, hvor vi viser glæde, guider, fanger deres opmærksomhed og sætter gode rammer for deres udvikling.
 • At læringsrum/legepladser er indbydende, spændende og inspirerende.

Det er i mødet med hinanden, vi påvirker hinanden til at blive dem, vi er på vej til at blive.

Den pædagogiske læreplan

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Frokostordning

I Børnehuset Carl Nielsen har vi kommunal frokostordning

I Børnehuset Carl Nielsen har forældrene ved afstemning valgt, at der skal være kommunal frokostordning. Når dit barn går i Børnehuset Carl Nielsen er det automatisk med i ordningen, og det gælder for alle. Der vil på Aula ligge ugeplaner med menuen, der serveres.

Vores ernæringsassistent sørger for, at der er:

 • Dejlige, varierede og sunde retter til middag.
 • At der er et måltid til eftermiddagsmad.
 • At der også er frugt til et lille mellemmåltid om formiddagen.

Frokostordningen betyder, at I som forældre ikke skal medbringe mad hjemmefra. Hvis børnene skal have noget specielt mad, for eksempel diætmad, sørger ernæringsassistenten for, at der bliver taget hensyn til det behov. Dette sker i et samarbejde med jer forældre.

Vi spiser sammen i vores små læringsgrupper under hyggelige former. Vi øver os i at få nogle gode vaner ved bordet og at kunne styre mad, drikke og bestik. Vi taler om dagens begivenheder og hvilke aktiviteter, vi i løbet af dagen skal deltage i. Børnene elsker frokostordningen - de får udfordret deres smagsløg og finder ud af nye ting, de godt kan lide.

Morgenmad

Afleverer du dit barn tidligt, og har I ikke nået at spise morgenmad hjemmefra, kan barnet spise hos os. Vi serverer brød, havregryn og cornflakes, og nogle gange vil der også være boller. Vi følger kostpolitikken, og derfor må barnet ikke selv medbringe morgenmad. Hvis I ønsker andet at spise, foreslår vi, at I hygger jer hjemme og spiser morgenmad sammen, før I tager i daginstitutionen.

Smiley-ordningen

Vi får også besøg af Fødevarestyrelsen, og vores køkken er godkendt. Vi går meget op i hygiejne. Både i forhold til maden - selvfølgelig - og i forhold til at lære børnene om god køkkenhygiejne.

Kostpolitik

Folder om kostpolitik udleveres til opstartsmøde.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er fælles i Børneområde Vest. Den består af 8 personer: 5 forældre, 2 fra personalet samt områdelederen.

I den fælles forældrebestyrelse drøftes overordnede spørgsmål omkring pædagogik og økonomi. På den måde kan forældrene være med til at sætte retningen for dagligdagen i Børneområde Vest.

Bestyrelsen består af:

Maja K. H. Kortegaard
Formand
E-mail: majakath89@gmail.com

Erik Larsen
Næstformand
E-mail: erikwranglarsen@hotmail.com

Bonnik Blomberg Hvid
Bestyrelsesmedlem
E-mail: bonnikhvid@hotmail.com

Anders Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
E-mail: ahlmann87@gmail.com

Morten Jæger 
Bestyrelsesmedlem
E-mail: morten-jaeger@outlook.dk

Rikke Møller Pedersen
Personalerepræsentant
E-mail: rikmp@fmk.dk

Christina Juul Rasmussen
Personalerepræsentant
E-mail: chrra@fmk.dk

Lissi Beier
Områdeleder
E-mail: libe@fmk.dk

Personale

LEDELSE

Teamleder Jakob Warncke Sørud

Tlf.: 72 53 22 82

Mail: jakso@fmk.dk

Områdeleder Lissi Beier

Tlf.: 72 53 45 70

Mail: libe@fmk.dk

Spørgsmål? Kontakt os

BØRNEHUSET CARL NIELSEN

Lumbyvej 64C
5792 Årslev

Kontakt:

Børnehaven: 72 53 72 45
Vuggestuen: 72 53 45 32
Send en mail
Skriv sikkert