Børnehuset Oasen

Oasen er børnehaven med højt til loftet. Der er grobund for udvikling, og du vil opleve et hus fyldt med energi og dygtigt fagligt personale. Vi er et hus med plads til alle. En børnehave med fokus på nærvær, kost, krop og bevægelse.

Luk alle
Åben alle

Om Børnehuset Oasen

Hvad kendetegner os?

Oasen er børnehaven med højt til loftet. Der er grobund for udvikling, og du vil opleve et hus fyldt med energi og dygtigt fagligt personale. Vi er et hus med plads til alle. En børnehave med fokus på nærvær, kost, krop og bevægelse.

Et mangfoldigt hus med plads til forskelligheder i et anerkende miljø.
Vi værdsætter uderummet meget, så både vores store legeplads og nærområde bliver brugt flittigt hver dag af såvel vuggestuen som børnehaven.

Børn lærer også igennem krop og bevægelse. Det er sundt og vigtigt for barnets alsidige udvikling, at der er sunde læringsmiljøer for fysisk og kropslig aktivitet. Vi bruger løbecykler, klatrer, hopper over åen, gynger og flyver på svævebanen. Alt sammen så sanser og krop stimuleres og udvikles.
Smag på verden

Vi smager på alle 4 årstider og gør meget ud af, at børnene får forskellige smagsoplevelser og derigennem lader sig inspirere og udfordre. Vi engagerer og involverer både børn og forældre i de aktiviteter, hvor det er muligt. Vi har haft besøg af syriske forældre, som viste os, hvad de spiser til hverdag.

Derudover laver vi småretter som for eksempel hjemmelavet pesto eller kartoffelpizza og koger suppe for at opleve så mange smagsvarianter som muligt. Det er vigtigt, at børnene har medindflydelse og føler sig som en del af fællesskabet. Vi smager altså på livet igennem de 4 årstider.

Fysiske rammer

Vi har gode faciliteter inde, som ude. På vores 10.000 kvadratmeter store og dejlige legeplads kan børnene rigtig boltre sig, og i de mange skønne kroge er der rig mulighed for fordybelse, leg og udvikling.

Vuggestuen

I vuggestuen er der plads til 12 børn. Vuggestuen er placeret i den ene ende af huset med egen indgang til et overdækket krybberum, hvor børnene sover til middag. Vuggestuen er indrettet med en større stue, som fungerer som hjertet i vuggestuen.

Der er desuden et toilet med hæve-sænke-bord, hvor børnene bliver puslet i løbet af dagen. Derudover er der en kombineret stue, som fungerer som spiseplads og motorik- og bevægelsesrum. Vuggestuen har ligeledes egen garderobe og køleskab.

Børnehaven

Børnehaven er inddelt i 3 grupper: Lillegruppen, mellemgruppen og storegruppen. Alle grupper har en fast base tilknyttet deres gruppe, hvor de har faste spise grupper og eget køleskab. Det er gode store og lyse rum, hvor nogle af dagens aktiviteter finder sted.

Børnehaven har et stort fællesrum, hvor dagen begynder fælles med vuggestuebørnene og morgenmad. Fællesrummet er hjertet i huset. Eftermiddagen slutter ligeledes i fællesrummet.

Når du aflevere og henter dit barn, skal du selv sørge for at "trykker" ham eller hende ind og ligeledes ud om eftermiddagen. Dette for at personalet har et overblik over hvilke børn der er mødt ind og gået hjem. Skærmen benyttes af både vuggestuen samt børnehavens forældre.

Traditioner

I Oasen har vi flere faste traditioner i løbet af året. Børnene glæder sig, til forberedelserne og det giver en god synergi i forældregruppen. Det er også rart, når hverdagen nogle gange er lidt anderledes.
Fastelavn

Fastelavn foregår på den enkelte gruppe om formiddagen, hvor vi slår katten af tønden. Forældrene må meget gerne deltage, hvis der er mulighed for det.

Børnene må gerne komme udklædt hvis de har lyst. I børnehaven er der også mulighed for at blive sminket og klæde om om morgenen. Det er ikke et krav at børnene skal komme udklædt.

Når katten er slået af tønden, spiser børnene en pakke rosiner, som er i tønden samt en bolle med lidt glasur på. Vi kårer kattekonge og katte dronning i alle grupper. Dagen slutter med leg og efterfølgende madpakker.

Bedsteforældredag

I foråret afholder vi en festlig og hyggelig formiddag for børnenes bedsteforældre. Denne dag viser børnene deres børnehave frem, og alle bedsteforældre har en lille blomst med til at plante ud.

Grupperne optræder på skift med en lille sang, og efterfølgende drikker vi kaffe og spiser boller inde eller ude afhængig af vind og vejr. Dagen slutter omkring middagstid. Dagen har stor betydning for børnene, og det er en dag, som de fleste ser frem til med stor glæde.

Sommerfest

I Oasen afholder vi hver sommer en temafest for alle familier i Oasen.

Vi leger og hygger og slutter dagen af med fælles spisning. Alle familier har en ret med til en fælles buffet.
Som regel afsluttes dagen med kaffe og kage, og derefter hjælper vi hinanden med oprydningen. Dagen er en sjov og anderledes måde at være sammen med børn og voksne på.

Luciafest

I december er der traditionen tro julefest med luciaoptog.

Rundt i huset er der små værksteder, som børnene sammen med deres forældre har mulighed for at gå rundt og besøge og lave lidt hvert sted. Der er altid et værksted udendørs med bål, pebernødder og igen en lille aktivitet.

Der serveres saft, kaffe og æbleskiver, som man kan sidde rundt om i huset og nyde. Vi afslutter med, at drengene optræder med et par sange, og efterfølgende er der luciaoptog, hvor pigerne synger julen ind.

Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

Støtte i dagtilbud

Hvis dit barn går i Oasen og du i samarbejde med personalet vurderer, at dit barn har behov for støtte for at trives og udvikle sig, gives støtten først og fremmest i institutionen.

I Oasen vil vi gerne sikre den bedste trivsel og udvikling for det enkelte barn. Der kan være perioder i et barns eller i en families liv, som kræver noget ekstra. Derfor vil vi gerne i samarbejde med forældrene støtte bedst muligt op omkring de vanskeligheder, et barn kan have.

Vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så alle børn får de bedste muligheder for at deltage i de læringsmiljøer og børne fællesskaber, som barnet indgår i til hverdag. Det er vigtigt for os både at se på gruppen, men i høj grad også på det enkelte barn, og hvad vi som institution kan gøre for at lige netop jeres barn, føler sig som en del af fællesskabet.

Vi tror på, at en åben og ærlig dialog er en vigtig faktor for, at der skabes gode betingelser for læring, trivsel og udvikling. Derfor er det i høj grad det gode forældresamarbejde som er med til, at støtte og fremme den gode udvikling og trivsel.

Forebyggende indsatser

Vi er meget opmærksomme på hvert enkelt barns trivsel og udvikling. Vi ved, at en tidlig indsats har stor betydning på barnets fremtidige liv. Derfor er den forebyggende indsats vigtig i Oasen.

Forebyggende team

Der er knyttet en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en psykologisk-pædagogisk konsulent fra PPR til Oasen. De kommer regelmæssigt i børnehaven og kan hjælpe og sparre med personalet og forældre i forhold til børnene.

Vi kan også hente støtte udefra. Hjælpen kan komme som sparring til både personale og/eller forældre. Den kan også komme i form af observationer.

Typisk kan der være tale om:

 1. Tale-høre konsulent
 2. Fysioterapeut
 3. Ergoterapeut
 4. Pædagogisk-psykologisk konsulent

Ligeledes bliver de brugt, hvis I som forældre har et ønske om at jeres barn har brug for ekstra ressourcer i en periode. Vores samarbejdspartnere bruges for at sikre en tryg og god udvikling for det enkelte barn og familie.

Inklusion

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer. Ansvaret er de voksnes - både os i børnehaven og jer som forældre.

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke den.

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sprogudvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænget i løbet af dagen. I vores aktivitets-og læringsgrupper har vi mulighed for at tale med børnene i små grupper.

Vi sprogvurderer alle børn, når de har været i børnehaven nogle måneder. I de tilfælde, hvor vores sprogpædagog oplever tegn på, at ordforråd, udtale eller sætningsbrug ikke er aldersvarende, laver han eller hun en decideret sprogvurdering eller test af barnets sprog. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe barnet med at styrke sproget.

Handleguiden

I handleguiden kan du læse om de signaler du skal være opmærksom på, når du arbejder med børn og unge og hvad du er forpligtet til at gøre, i situationer, hvor du skal dele din viden med andre.

Beredskabsplan

På Faaborg-Midtfyns kommunes hjemmeside ligger beredskabsplanen, så man som ansat ved, hvordan man skal reagere og handle, hvis du får mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.15-16.30
Fredag kl. 6.15-15.30

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Velkomst

Vi ønsker, at jeres barn får en god tid hos os i Oasen, først i vuggestuen, siden i børnehaven og senere i forårs-SFO og skole. Derfor gør vi meget ud af at sige "Velkommen til Oasen".

Det første møde er vigtigt, og vi vil gerne sikre en god og tryg oplevelse, når I som forældre bydes velkommen i Oasen. 

Har I andre ting, I ønsker at snakke eller er i tvivl om har I mulighed for at stille spørgsmål og få disse besvaret i den opstarts samtale vi afholder når jeres barn begynder i Oasen.

Forældresamarbejde

I Oasen vil vi gerne sikre et sundt, udviklende og værdifuldt forældresamarbejde. Det er vigtigt,både for os som personale og ikke mindst for jer som forældre, at I har tillid til at aflevere jeres barn og vide, at det er i gode hænder.

Det gode samarbejde

Vi lægger vægt på et trygt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor I som forældre og familie føler jer velkomne, forstået og trygge. Det er vigtigt at skabe grobund for det gode samarbejde. Derfor anbefaler vi altid, at I besøger Oasen, inden jeres barn begynder i vuggestuen eller børnehaven.

I får altid et velkomstbrev med posten, hvor I herefter har mulighed for at kontakte os for et besøg.

Som forældre er det jer, der kender jeres barn bedst, og derfor vil vi gerne invitere jer til et opstartsmøde, hvor vi lytter og fortæller om de ting, som er vigtige lige netop for jeres barn. Sammen kan vi give barnet en rigtig god start, hvor et godt forældresamarbejde er én af forudsætningerne.

Dagligdagen

Dagligdagen

 • Vi bestræber os på at starte dagen stille og roligt med mulighed for morgenmad i køkkenet frem til kl. 7:30
 • Kl. 9:30 samles vi i grupper, spiser frugt og personalet har planlagt aktiviteter for børnene. Aktiviteterne er tilpasset børnene i gruppen, årshjulet, læringsblomsten og læreplanstemaerne. Aktiviteterne kan foregå både ude og inde afhængig af indhold og årstid.
 • Kl. 11:30 spiser vi madpakker i grupperne, hvor der er fokus på samvær, nærvær, dialog og hygge ved bordet.
 • Efter frokost går alle børn på legepladsen, undtaget de børn der skal sove. På legepladsen er der fri leg, på tværs af grupperne og de voksne igangsætter lege og aktiviteter efter behov og ønsker.
 • Der spises eftermiddagsmad kl. 14:00, hvilket også kan foregå både ude og inde afhængig af vejr og vind. Resten af dagen leges der evt. i mindre grupper eller individuelt, indtil børnene bliver hentet.
 • Fredage er som udgangspunkt ude-/båldage, hvor vi alle er ude det meste af dagen.

Mandag og fredag deltager de børn der er mødt ind, i morgensamling på skolen, kl. 8

Vores pædagogiske aktiviteter er tilpasset de børn vi har, samt et overordnet årshjul, der sikrer, at vi tilgodeser hele barnets udvikling, dannelse og læring. Vi arbejder i læringsmiljøer, der er planlagt ud fra læreplanstemaerne:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Madpakker

Medbring hver dag et stykke frugt/grønsag til formiddags-frugt, en madpakke med frokost og noget eftermiddagsmad – Selvfølgelig afhængig af, hvor længe dit barn er i børnehave.

Vi serverer morgenmad med mulighed for brød, pålæg, cornflakes og havregryn med mælk. Til alle andre måltider serverer vi, som udgangspunkt vand.

Måltiderne er vigtige samlingspunkter, med hyggelig stemning og gode samtaler. For at give mest mulig ro og oplevelse af, at kunne selv, er det vigtigt at barnet selv kan åbne sin madkasse – også den mad der er i madkassen (frugtstænger, ost og lignende)

Fridage og ferie

Når jeres barn holder fri, vil vi gerne vide besked.

Op til ferier og helligdage, bliver I bedt om at give tilbagemeldinger på, om jeres barn holder fri eller kommer i børnehave. Kommer barnet i børnehave vil vi også gerne vide, i hvilket tidsrum. Her er det vigtigt, at I er så præcise i tilbagemeldingen som muligt, da personalets ressourcer skal bruges bedst muligt over hele året. Vi tilstræber at personalet holder ferie, hvor der er færrest børn.

I ferierne har vi fællespasning med SFOen og vi åbner og lukker som udgangspunkt altid sammen i børnehaven.

Arrangementer

 • Fælles arbejdsdag i landsbyordningen, hvor udearealer gives en kærlig hånd.
 • Minimum et årligt forældremøde.
 • Alle familier tilbydes en samtale, hvert år, om barnets trivsel og udvikling + ved behov.
 • Julehygge, teater, årsfest for hele landsbyordningen.
 • Hvert år afholder vi 2 bedsteforældre-/bedste ven-dage. En i foråret, hvor vi planter blomster og en sidst i november, hvor vi julehygger.

Fødselsdage

Vi vil rigtig gerne fejre jeres barns fødselsdag her i børnehaven. Dette aftales med personalet, så det passer med planlægningen af aktiviteter. Vi holder helst fødselsdagen om formiddagen eller i forbindelse med frokosten, da det passer bedst ind vores hverdag. Forplejningen kan være noget til formiddag eller til middag. Det kan være alt lige fra en flødebolle eller kage til frugt/grønt, frikadeller eller pasta. Vi er åbne for mange muligheder.

Forældre er selvfølgelig meget velkomne til at deltage. Fødselsdagen holdes, som udgangspunkt, i jeres barns gruppe. Børnehaven laver sammen med børnene en gave til fødselsdagsbarnet.

Månedsplaner/temadage

På tavlen i garderoben hænger der aktivitetsplaner for grupperne.
Der vil være temadage, hvor vi vil blande børnene på tværs af grupperne og lave nogle fælles aktiviteter.

Sovebørn

Der er mulighed for at dit barn kan sove til middag, hvis det har behov for det. Vi har
madrasser og sengetøj. I må gerne medbringe sut eller bamse. Vi bruger en af stuerne som soverum.

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, vil vi gerne have besked. Vi vil gerne vide hvad det fejler, hvis der er smitterisiko for de andre børn i børnehaven. Gerne via opringning eller SMS.

Hvis barnet bliver syg i børnehaven, vil I selvfølgelig blive kontaktet. Det er derfor vigtigt, at I informerer os om, hvor vi kan træffe jer, og at I opdaterer numrene løbende i AULA, hvis I får nyt nummer eller andre kontaktoplysninger.

Pædagogik

I Oasen har vi et anerkendende miljø, hvor det enkelte barn er i fokus, og hvor fællesskabet vægtes højt. I hverdagen har vi fokus på de gode og udviklende læringsmiljøer.

Vores grundlæggende pædagogik

I Oasen arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder, at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Børnene skal opleve, at forskellighed er en ressource og at glæde skaber trivsel.

Grundlæggende menneskesyn

Vores udgangspunkt i mødet med børn og familier i Oasen er en anerkende og positiv tilgang, hvor vi fokuserer på ressourcer og kvalitet i det menneske, vi møder og står over for. Det er vigtigt at skabe en god relation, og dette gør vi blandt andet ved at være åbne, nysgerrige og lyttende til jeres historier.

Både ledelsesmæssigt og fagligt vægter vi en kultur, der er åben og anerkendende, og hvor det at være forskellig er en kvalitet og med til at gøre Oasen mangfoldig, spædende og rummelig. Uanset hvem du møder i Oasen, vil du altid blive mødt positivt og respektfuldt.

Glæde skaber trivsel

Børn, der bliver mødt positivt og anerkendende oplever trivsel, udvikling og selvværd. Det skal være sjovt at lære og gå i børnehave samtidig. Vi fylder hverdagen med aktiviteter, der udvikler dit barn til at blive robust, selvstændigt og samarbejdsvilligt.

Vi vægter kammeratskabet og den nære relation, så barnet så vidt muligt vil opleve sig som en del af et større fællesskab, hvilket vi tror på er med til at skabe en sund og styrket personlig udvikling.

Derudover skal barnet lære at forstå sig selv og dem, der er omkring det. Dette øver vi gennem tilrettelagte aktiviteter, hvor barnet på en sjov og lærerig måde deltager aktivt i hverdagen.

Læringsmiljøer

Børn skal mødes med begejstring og fagligt stærke pædagoger.

I Oasen skaber vi miljøer, hvor børn udvikles, styrkes og stimuleres hver dag.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og laver pædagogiske aktiviteter ud fra, hvad barnet har brug for, og vi tænker børnene ind i mindre grupper for at skabe de bedste læringsmiljøer. Desuden er det vigtigt, at de får udfordringer svarende til netop deres udviklingstrin.

Ligeledes bruger vi udeområdet som et vigtigt læringsmiljø, hvor børn på en anderledes måde udvikles og styrkes.

Børn skal opleve en hverdag, hvor de er en del af fællesskabet, og hvor der er plads til at være den, man er. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om Børne- og Ungepolitikken, der er vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune, og som skal være med til at sikre trivsel for alle børn i kommunen. 

Pædagogiske læreplaner

I Børnehuset Oasen vil vi gerne sikre et højt fagligt niveau, hvor barnets udvikling og trivsel kommer først. Det er vigtigt at alle børn trives og udvikles i det tempo, der passer til den enkelte. I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi sikre, at børnene stimuleres og udvikles inden for områderne:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

Som de øvrige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter de styrkede pædagogiske læreplaner, og vi udfylder læreplanerne for hvert tema, vi arbejder med.

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Barnet i centrum

Barnet i centrum er et pædagogisk redskab, som vi bruger i forbindelse ved de årlige samtaler med jer forældre omkring jeres barns trivsel og udvikling. Materialet følger barnet fra dagpleje eller vuggestue og frem til skolestart.

For at sikre en rød tråd af barnets udvikling fra dagpleje eller vuggestue og frem til skolestart, arbejder vi ud fra materialet "Barnet i centrum".

I Oasen holder vi en opstartssamtale, når barnet kommer i vuggestue, og derudover afholder vi en samtale, når barnet fylder 3 år, 4 år og igen lige inden skolestart som 5-årig. Vi holder også samtaler, hvis I som forældre har brug for det, eller vi vurderer, det er nødvendigt.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der har lavet retningslinjerne for "Barnet i centrum".

Overgange

I Oasen vil vi sikre dit barns overgang på bedst mulig vis. Dette sker gennem et tæt samarbejde med blandt andet dagplejen og skolen. Det betyder, at vi flere gange om året mødes omkring aktiviteter, der skaber den røde tråd og tryghed, i den gode overgang.

Fra vuggestue til børnehave

Vuggestuebørnene vænnes naturligt til overgang fra vuggestuen til børnehaven i et roligt tempo. Det giver større tryghed, når de en dag skal være børnehavebørn. Og være en del af denne.

Vuggestuebarnet vænnes fra begyndelsen af vuggestuelivet til at være i børnehaven i få timer om morgenen og om eftermiddagen, hvor hele institutionen altid er fælles omkring morgenmad og igen når børnehuset lukker ned.

Vuggestuebarnet skal i eget tempo, vænnes til overgangen, og i Oasen er det helt naturligt for barnet at være en del af hele huset. Det kan dog stadig være en stor og ny verden, barnet skal møde, og det kræver tilvænning i et roligt tempo.

Personalet i vuggestuen gør meget ud af at sikre en så tryg og glidende overgang som overhovedet mulig. Derfor inviteres forældre til en overgangssnak med personalet i børnehaven. Det er for at skabe den bedste overgang og naturligvis for at sikre, at I som forældre oplever en stor grad af tillid og tryghed.

Derudover vil barnet i tiden op til børnehavestarten have deltaget i mindre grupper sammen med de yngste fra lillegruppen. Dette skaber tillid og relationer, så overgangen føles mere naturlig og tryg. Her vil de deltage i aktiviteter, der er tilpasset de yngste.

Det er en stor fordel at være vuggestuebarn placeret i samme hus som børnehaven, og det er vi stolte af at kunne tilbyde. Vi har gode erfaringer med overgang fra vuggestuen til børnehaven.

Åben låge-dag

4 gange årligt inviteres dagplejen på besøg i Oasen. Dette for at sikre en så god og tryg overgang til børnehaven som overhovedet mulig. Barnet møder de voksne og børn, som det senere skal være sammen med i hverdagen.

De mindste børn får mulighed for at se og opleve en børnehave og være med i børnehavens hverdag.
Arrangementet afholdes 4 gange årligt. Børnehaven er vært ved lidt frugt og boller og børnene møder de nuværende børn og voksne i børnehaven.

Gennem et åbent og målrettet samarbejde mellem dagpleje og privat passer og børnehave, skabes en større sammenhæng mellem barnets dagligdagsmiljøer og en lettere overgang fra dagpleje og privat passer til børnehave.

Fra børnehave til forårs-SFO

Forårs-SFO er et tilbud for de kommende skolebørn. Her lægger vi vægt på, at børnene føler sig trygge og har gode legefællesskaber. Det er vigtigt for barnets trivsel, at skolelivet begynder i gode rammer og et trygt fællesskab.

En god og tryg start

Børnene i forårs-SFO bruger lokalerne på skolen med egen indgang, garderobe og køleskab. I forårs-SFO Kværndrup er der gode muligheder for at skabe en tryg og god overgang til det kommende skoleår.
Børnene møder en hverdag med struktur og faste aktiviteter, så hverdagen bliver genkendelig og tryg. Vi laver mange blandede ting, hvor omdrejningspunktet er at få skabt nogle gode relationer og trygge legefællesskaber.

Desuden er det her, vi skaber et godt fundament for skolelivet, og barnet vil derfor opleve et tæt samarbejde med blandt andet børnehaveklassen.

Katten Kis og rotten Rollo

I forårs-SFO Kværndrup bruger vi meget tid på at skabe relationer og bruge vores krop, så vi er klar til læring for livet.

Derudover bruger vi materialet, som er en lille mappe med 20 før-skole-opgaver. Det er et materiale med fokus på leg og læring. Hvert barn får udleveret sin egen mappe med katten Kis og rotten Rollo. Hver dag er der en ny opgave til børnene, som på en livagtig, sjov og lærerig måde bliver guidet igennem små opgaver, som alle har samme formål, nemlig at styrke koncentration, hukommelse og evnen til at lytte.

Materialet begynder hver gang med, at børnene sammen synger en sang før og efter, de er færdige. Opgaverne varierer lidt i sværhedsgrad og længde. Der er altid voksne som er klar til at guide og hjælpe, så alle børn får en god oplevelse.

Cykelture

Vi bruger meget tid på at øve at køre på cykel. Vi ved, at børnene har brug for at blive rørt og så er det en god måde at koble leg og læring på.

Vi cykler meget i lokalområdet og øver selvfølgelig, at børnene kan finde balancen både stående og siddende. Vi laver små øvebaner med slalom og forhindringer. Når børnene er trygge, cykler vi længere ture.
Afslutningsvis cykler hele flokken til Egeskov Slot, hvor vi leger, ser på de gamle ting og nyder vores madpakker. Det er en dag som de fleste ser meget frem til.

Cykeltræning er en god styrke for barnets videre udvikling samt er med til at give barnet en sund start på skolelivet.

Svømning

Storegruppen i Oasen tager toget til Svendborg Badeland i vinterperioden. Vi er af sted i en periode på 7 uger, 1 gang om ugen. Vi er glade for at kunne gøre børnene trygge ved vand.

Store gruppen i Oasen er så heldige at få mulighed for at besøge og bruge svømmehallen i Svendborg. Mange børn er glade for vand og særligt at bevæge sig rundt i vandet og mærke vægtløsheden og glæden ved at kunne bevæge sig helt vægtløse og frit. På disse ture, som almindeligvis vil strække sig over 7 gange, får børnene brugt mange sanser og øvet sig i mange forskellige ting.

Noget af det, vi lægger vægt på, er dannelse, selvhjulpethed, lytte til kollektive beskeder og turde afprøve og overskride egne grænser. Det er der i høj grad mulighed for, at øve sig i, på denne tur.

Hjælp fra forældre

På disse ture er der altid faste voksne med i vandet. Desuden beder vi altid jer forældre om at deltage på turene. Dette er en kæmpe praktisk hjælp og gør, at turene glider lettere. Det er dejligt at have god tid og ro til både aktiviteterne i vandet og efterfølgende at spise den medbragte madpakke. Derfor prioriterer vi at tage af sted fra formiddagen og er hjemme igen omkring eftermiddagstid.

Turen er en kæmpe oplevelse for børnene, og de udvikler sig virkelig fra gang til gang. Det er dejligt at se, hvor meget børnene tager med sig fra turen, og hvordan de vokser.

Personale

Ledelse

Leder Morten Ejlsmark, tlf. 72 53 40 33

Afdelingsleder Signe Groth Rasmussen, tlf. 72 53 46 71

Øvrigt personale

Vuggestuen: 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper

Børnehaven: 4 pædagoger og 1 pædagogisk assistent

1 studerende i 2. halvårlige praktik

Spørgsmål? Kontakt os

BØRNEHUSET OASEN

Kirkevej 12
5772 Kværndrup

Telefon: 72 53 46 71
Skriv sikkert