Lundsbjerg Børnehus

Lundsbjerg Børnehus er en selvejende integreret institution, som er beliggende i naturskønne omgivelser i Ådalen i Ferritslev. Vi har en stor legeplads med egen skov, og indendørs kan vi tilbyde et væld af forskellige læringsrum. Vores fokus er den gode børnehavedag som afsæt til det gode børnehaveliv.

Luk alle
Åben alle

Om Lundsbjerg Børnehus

Lundsbjerg Børnehus består af de to børnehavegrupper Løverne og Flodhestene. Grupperne er fordelt på to stuer og er aldersintegreret. 

Hos Lundsbjerg Børnehus arbejder vi med faste rytmer for børnene. Det giver ro og tryghed i hverdagen, så børnene har overskud til at være nysgerrige og engagerede. Vi vægter legen højt og anser den som en vigtig forudsætning for barnets trivsel og sociale udvikling. 

I løbet af dagen er de pædagogiske læreplanstemaer i spil. Vi har fokus på at tilbyde mangfoldige og udviklende læringsrum, som sikrer, at alle børn er med i fællesskabet.

I Lundsbjerg Børnehus har vi plads til 46 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 

Vedtægt

Bestyrelsen i en selvejende institution udarbejder institutionens vedtægt og har ansvaret for at sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med gældende regler. Institutionens vedtægt fastsætter rammerne for valg til bestyrelsen og bestyrelsens arbejde.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30-16.30
Fredag kl. 6.30-15.45

Faste lukkedage  

Lundsbjerg Børnehus har som udgangspunkt åbent hele året inklusive efterårsferie, vinterferie og dagene før påske. Vi har dog disse faste lukkedage i løbet af året:

 • Grundlovsdag, den 5. juni
 • Juleaftensdag, den 24. december
 • Mellem jul og nytår
 • Uge 29 og 30

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

I Lundsbjerg Børnehus er det vigtigt for os, at I som forældre føler jer velkommen, og at jeres barn er tryg ved de overgange, der er i løbet af deres vuggestue- og børnehaveliv. 

Når et barn starter i Lundsbjerg Børnehus, aftaler vi altid et indkøringsforløb, som passer til den enkelte familie. Derudover er forældre altid velkomne til at besøge institutionen før opstart.

I nedenstående kan du læse mere om, hvad vi gør for at sikre den gode opstart og overgang.

Opstart i vuggestue 

Ca. to uger før opstart i vuggestuen, modtager familien en invitation til et besøg og en indskrivningssamtale. Her får vi en god snak om barnet, da det er vigtigt for os at lære jeres barn bedst muligt at kende.

Fra vuggestue til børnehave 

Et par måneder inden børnehavestart begynder vi at besøge barnets kommende stue i børnehaven. Det betyder, at børnene er i børnehaven indtil middag og spiser middagsmad sammen med de voksne i børnehaven. På den måde bliver de fortrolige med de voksne og de andre børn.

Fra dagplejere til børnehave

Dagplejere fra Ferritslev og omegn kommer ofte på besøg i vores børnehave. Her har de kommende børnehavebørn mulighed for at se børnehaven og lære den, børnene og pædagogerne bedre at kende.

Tre gange om året holder vi "Åben-Låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i nærområdet er inviteret til at komme sammen med deres børn. Pædagogerne planlægger formiddagen med aktiviteter, som tager udgangspunkt i læreplanstemaerne i 'Den styrkede pædagogiske læreplan'. Vi inviterer gerne dagplejerne og deres børn til at blive og spise frokost sammen med os.

Fra børnehave til forårs-SFO 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der forårs-SFO, hvilket betyder, at vores Storegruppe skal starte i forårs-SFO den 01. april.

Vi har primært samarbejde med Broskolen, afdeling Bøgehøj i Årslev og afdeling Rolfsted samt Ferritslev Friskole. Er der børn, der skal til andre skoler laver vi gerne en aftale med den kommende skole om, at de kan komme på besøg hos os.

Vi har overleveringssamtaler med alle skoler, inden barnet starter i forårs-SFO. Denne samtale tager udgangspunkt i den overgangssamtale, der har været med forældrene i forbindelse med barnets overgang til skolen.

Organiseringen og arbejdet med de yngste børnehavebørn

Det er vigtigt, at vi skaber en tryg overgang fra vuggestue til børnehave. Børn er forskellige og der vil altid være individuelle behov, som vi skal være opmærksomme på. Allerede ved 2-2 ½ år begynder vuggestuen at målrette den pædagogiske indsats ift. at barnet snart skal starte i børnehave.

Da vi er et lille hus, vil de fleste vuggestuebørn kende børnehavens voksne, mange af børnehavebørnene, samt de fysiske rammer inden opstart. Det giver vuggestuebarnet en tryg og god ramme for at starte i børnehaven. Vi laver forskellige aldersopdelte aktiviteter og mindre legegrupper på tværs af stuerne, hvor de ældste vuggestuebørn deltager sammen med de mindste børnehavebørn.

Lundsbjerg Børnehus har også et godt samarbejde med de lokale dagplejere, som løbende kommer på besøg i huset. Herudover deltager dagplejerne i ’Åben-låge’- arrangementer i huset, 3 gange om året. Inden opstart i Lundsbjerg børnehus får barnet tildelt en gruppe, enten Flodhestestuen eller Løvestuen.

I forbindelse med de første måneder i børnehaven, vil barnet være en del af en modtagergruppe, hvor formålet er, at skabe en tryg overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Vi ønsker at børnene i modtagergruppen skal føle sig inkluderet i et lille fællesskab i børnehaven, hvor der planlægges aktiviteter målrettet deres udviklingstrin.

Det er vigtigt for barnets trivsel, at det får kendskab til de fysiske rammer i børnehaven samt løbende udvikler en tryg relation til både børn og voksne.

Dagligdagen

Morgen

Børnehaven og vuggestuen åbner, og vi gør klar til morgenmad. Vi spiser morgenmad i tidsrummet 06.30-07.45.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på dagen. Vi siger godmorgen, så børnene føler sig velkomne. Hvis I forældre har særlig information om jeres barn, vil vi gerne høre det ved dagens start. Er det en kort information, kan det skrives i kalenderen på pulten i køkkenet eller i vuggestuen.

Personalet på barnets stue vil meget gerne tage imod jeres barn, men er vi lige optaget af andet, beder vi jer om at henvende jer til andet personale i børnehaven. Vi har god erfaring med at børnene afleveres i børnehøjde og gerne til en igangværende aktivitet på gulvet eller ved bordet.

Formiddag

I løbet af morgenen og formiddagen møder mere personale ind, og børnene trækker så småt ind på vuggestuen og på børnehavens to stuer. Stuerne tilbyder forskellige aktiviteter og legetøj. 

Der er fastlagte aktiviteter og fordybelsesgrupper hen over ugen. Der er også mulighed for, at børnehavebørnene nogle gange leger og hjælper til i vuggestuen, samt at vuggestuebørnene kommer på besøg på børnehavens to stuer.

Vi spiser frugt og groft knækbrød m.m., som børnene selv medbringer hjemmefra. Frugten serveres på fade på de to stuer eller på legepladsen. Vi sidder sammen på tæpper, når der spises frugt, hvor vi også synger og fortæller historier. Om formiddagen laver vi forskellige aktiviteter ude eller inde. Det har høj prioritet for os, at børnene kommer udenfor dagligt, og at de har plads og rum til at lege og udfolde sig. Legen er vital i barnets liv.

Vi har løbende fokus på forskellige temaer, som vi arbejder med i dette tidsrum. Temaerne er:

 • Alsidig, personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Vi har ugentligt fysiske aktiviteter, hvor børnene får pulsen op ved løbeture eller gåture i nærmiljøet.

Middag

Børnene begynder at komme ind fra legepladsen. Vi hjælper de børn, der har brug for det, med at få fodtøj og overtøj af. Børnene sætter selv deres sko/støvler på deres plads og hænger deres flyverdragt op. Herefter går børnene på toilet og vasker hænder.

Vi arbejder med selvhjulpenhed, og vi opfordrer børnene til at tage tøj af og på selv, holde orden på deres plads og selv vaske hænder. Vi hjælper naturligvis, hvor der er brug for det.

Inden frokost sidder børnene og kigger i bøger, og vi har fokus på forskellige temaer, som vi snakker og synger om. Børnene hjælper på skift med at tørre bordene af og dække bord. I vuggestuen tilpasses kravene deres alder, og de kan eksempelvis hjælpe med at dække rullebord i køkkenet til frugt.

Vi spiser frokost, som vi tilbereder i vores køkken eller udenfor på bål med hjælp fra børnene. Vi spiser på stuen, og børnene har faste pladser. Børnene skal så vidt muligt spise selv, og vi hjælper og støtter, når der er behov for det. De voksne spiser med og er derved rollemodeller. I forbindelse med og under måltidet snakker vi om maden, venter på tur og lærer at sige ’be’ om’ og ’tak for mad’. Måltidet er således en vigtig læreproces i barnets motoriske og sociale udvikling.

Eftermiddag

Om eftermiddagen leger børnene på legepladsen. Der vil også være grupper indenfor, som arbejder med forskellige temaer, eksempelvis 'Fri for Mobberi'.

Børnene kommer ud i garderoben nogle stykker ad gangen og tager tøj på, der passer til dagens vejr. Vi hjælper og guider dem, der har brug for det. Vi spiser eftermiddagsmad på stuerne eller udenfor, hvis vejret tillader det. Herefter er der leg igen.

Om eftermiddagen er den frie leg i fokus, og der er her rig mulighed for at børnene kan fordybe sig på vores naturrige legeplads.

Afslutning af dagen

På dette tidspunkt er der som regel kun 2-3 fra personalet tilbage i børnehaven. Den ene stue lukker, og frem mod klokken 16 rykker vi i køkkenet og vuggestuen eller på legeplads, hvor vi slutter dagen af sammen med vuggestuebørnene.

Vi lægger vægt på, at børnene får sagt ordentlig farvel til børnehaven, når de bliver hentet. Vi opfordrer til, at I som forældre er rollemodeller og altid sørger for at tage fat i nogen fra personalet og siger farvel, inden I forlader børnehaven.

Vi lukker klokken 16.45 mandag-torsdag og 15.45 om fredagen.

Pædagogik i børnehaven

I Lundsbjerg Børnehus arbejder vi i forpligtende fællesskaber, hvor både børn, forældre og personale har indflydelse på vores læringsmiljøer og er medskabere af et sundt miljø, som kan ses og mærkes af alle parter. Vi har fokus på at barnet, såvel som hele familien, trives og føler sig velkommen. Tryghed og nærvær skaber rammen, og er udgangspunktet for et godt samarbejde omkring barnet.

Vi har forskellige former for leg- og læringsgrupper. Nogle forløb er livlige og sjove, hvor andre emner ligger mere op til ro og fordybelse. Hvert år laver personalet et årshjul, hvor de fastsætter forskellige temaer og aktiviteter, de ønsker at arbejde med. 

Eksempler på temaer kan være:

Det kreative værksted:

Det kreative værksted er en fordybelsesgruppe, hvor børnene bruger deres kreativitet. Vores pædagogiske udgangspunkt er selvværd, som kommer til udtryk i sanserne. Vi arbejder med sanserne dagen lang i det kreative værksted, men også i impulsive tiltag, hvor børnenes kreativitet bringes i spil ved f.eks. at klippe-klistre, lime og male. Børnene laver bl.a. ting til dukketeater, træer af hænder og meget andet.

Fri for Mobberi: 

Vi bruger 'Fri for Mobberi' i vores vuggestue og børnehave (læs evt. mere om 'Fri for Mobberi' på Mary Fondens hjemmeside). Vi har valgt at gøre det til en af vores fordybelsesgrupper, da det er vigtigt, at børn lærer, at alle skal være gode ved hinanden.

Når vi har 'Fri for Mobberi' er følelser og relationer noget af det vigtigste. Helt konkret har vi samtalekort, hvor vi kan snakke om følelser med børnene (glæde, vrede, ked af det med mere). Desuden laver vi massage og sanglege. Vi snakker også om, hvad det vil sige at være en god ven.

Sprog:

I vores fordybelsesgruppe sprog er der blandt andet fokus på dialogisk læsning, rim og remser samt sange med fagter. Dette er med til at skabe en forståelse og opmærksomhed på sproget og på denne måde udvikle børnenes sproglige kompetencer.

Storegruppen 

Det sidste år før opstart i forårs-SFO kommer børnene i Storegruppen. Her bliver de præsenteret for forskellige aktiviteter, som har fokus på at styrke fællesskabet, selvhjulpenhed, robusthed, koncentration og samarbejde. Børnene vil have forskellige forløb i børnehaven, og vil også være på en del ture ud af huset.

Storegruppen har deres eget årshjul med fokus på følgende områder:

Løbeture: 

Hver torsdag er Storegruppen på løbetur ude af huset. Her mærker barnet at pulsen kommer op, og at det er godt at bevæge sig og bruge kroppen. Vi har fokus på at motivere børnene under opvarmning og på løbeturen.

Fri for Mobberi: 

I dette forløb snakker vi om venskaber, konflikter, at udvise hensyn samt vigtigheden af at kunne både lytte til og tale med andre på en ordentlig måde.

Motorik: 

En god motorik er vigtig for barnets udvikling. For at kunne side sidde stille på en stol, er det vigtigt, at balancen er i orden. God motorik er bl.a. også med til at hjælpe barnet med at koncentrere sig og holde på en blyant.

Vi har fokus på såvel de grov- som finmotoriske aktiviteter. Her kan bl.a. nævnes; at alle børn lærer at cykle, inden de stopper i vores børnehave, vi gynger på gynge og i hængekøje og drejer rundt på ’tumlelumsen’. Børnene får lov at lege ‘vilde lege’, hvor de mærker deres krop, vi spiller bold og børnene tilbydes fodbad, som styrker deres sansemotorik.

Selvhjulpenhed: 

Hen mod skolestart er der vigtigt, at børnene bliver mere selvhjulpne. Det styrker deres selvtillid og følelsen af at kunne bidrage og opleve succes ved at lykkes med noget. Børnene skal kunne tage tøj på selv, holde styr på sine ting og hjælpe til. Vi opfordrer forældre til at give børnene små opgaver derhjemme – f.eks. borddækning.

Børnene skal øve sig på, og hen ad vejen, mestre selv; at tørre sig efter toiletbesøg samt tørre næse selv. Derudover øver børnene, sammen med de voksne, at holde styr på deres garderobeplads.

Robusthed: 

Når barnet skal starte i skole, er det vigtigt, at det besidder en vis form for robusthed og kan klare modstand. Vi voksne skal rose barnet både for det barnet kan/lærer/gør, men også for at være en dejlig dreng/pige. Det barnet ikke kan endnu, italesættes som noget de øver sig på/ikke har lært endnu.

Pædagogik i vuggestuen

I vuggestuen ønsker vi at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø omkring barnet. Igennem tætte relationer til voksne og børn udvikler barnet sig og får mod på livet. Vi arbejder løbende med den pædagogiske læreplans temaer med udgangspunkt i at styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I vuggestuen tilpasser vi vores læringsmiljøer, så det matcher barnets udvikling. Vi støtter barnet i, hvad det kan selv, hvad det har brug for hjælp til og hvad det øver sig på.

Følgende læringsmiljøer indgår som en del af vores hverdag:

Samlingen: 

Til vores samling har vi fokus på fællesskabet. Alle børn er en del af fællesskabet, og vi tager højde for, hvis der er et barn, der for en stund har brug for at trække sig fra fællesskabet.

Vi starter samlingen med at få lidt at spise og drikke. Vi har en fast plan for samlingen, så vi sikrer at komme omkring forskellige emner. Vi taler om, hvem der er tilstede og hvem der holder fri/er syg. På denne måde gør vi børnene bevidste om hinandens tilstedeværelse og fravær. Vi indgår alle i vores lille fællesskab.

Børnene øver sig i at vente på tur, spørge ind til farverne og lytte. Hver dag må to børn vælge en sang hver. Børnene får herved medbestemmelse og skiftes til at vælge. Inden hver sang tæller vi. Vi bruger ugens tal, som hver uge skifter, så børnene stifter bekendtskab med alle tal fra 0-10.

De børn, som endnu ikke har så meget sprog, kan vælge en sang på væggen ved at pege på cirklerne med billeder. Vi snakker årstider; hvordan er vejret i dag, og hvad skal vi have på udenfor. Til slut gennemgår vi hvad dagen skal indeholde, hvem skal ud og hvem skal være inde.

Sprog: 

Vi er opmærksomme på børnenes sproglige udvikling. Vi ved, at den sproglige udvikling er vigtig for barnets sociale og følelsesmæssige trivsel.

Vi sætter ord på barnets handlinger og følelser. På den måde får barnet en oplevelse af, hvem de er og hvilke ord de kan anvende når de er glade, vrede og kede af det. Vi sætter ord på, hvad barnet er god til for at styrke deres oplevelse af at mestre forskellige små opgaver, samt give dem følelsen af at være god til noget.

I vuggestuealderen vil nogle børn bruge kroppen (skubbe, bide, kramme, kysse, osv.) for at vise deres følelser. Ved også at sætte ord på de svære følelser, lærer barnet, med tiden, at sætte ord på i stedet for at bruge kroppen uhensigtsmæssigt.

Vi har fokus på sprog dagen igennem, og vi sætter ord på barnet - både når det leger, spiser og bliver skiftet på puslebordet. Vi fortolker og udvider børnenes fortællinger. Er et barn f.eks. til ørelæge, snakker vi om ørelægen. Hvad gør ørelægen, og har nogen andre været ved ørelægen.

Vi taler om farverne på ballonerne på væggen samt tilhørende tal. Vi udvider deres ordforråd ved at snakke om andre grønne farver på stuen. Der er både lysegrøn og mørkegrøn. Igennem sanglege/rim og remser øves barnets sans for rytme, som også har positiv indvirkning på barnets sproglige udvikling.

Motorik: 

Vi bruger vores grovmotorik i vuggestuen. Vi bruger bakkerne på legepladsen, hvor børnene løber op og ned. Vi øver vores balance, når vi går op og ned og rundt på sandkassens kant.

Derudover har vi fast gåtur om torsdagen, hvor alle, så vidt det er muligt, er med. Det er ikke, hvor vi skal hen, der er vigtigt, men vejen dertil og processen, som er målet. Så mange som muligt går selv og holder fast i klapvognen eller en voksen. Hvis vi har mange små, så skiftes de til at gå undervejs. På denne måde får de brugt deres motorik og øvet sig i at holde i hånden/klapvognen. Indendørs bruger vi puslespil og at tegne til at øve børnenes finmotoriske færdigheder. Vuggestuen er i husets gymnastiksal én gang ugentligt.

Fri for Mobberi: 

Om fredagen har vi 'Fri for Mobberi' med de ældste i vuggestuen. Vi finder vores bamsevenner, krammer dem og snakker om, hvad bamsevennen kan lide og hvad den ikke kan lide. I perioder, hvor vi har mange der slår/bider, bruger vi bamsevennen, når vi trøster.

Selvhjulpenhed:

De ældste i vuggestuen spiser sammen. Her er der fokus på at smage på nye fødevarer, lytte og vente på tur.

Ved bleskift øver vi selvhjulpenhed med tøj, ble, toilet og lignende. Vi opfordrer til at de store medbringer buksebleer og todelt undertøj, så de selv kan mestre det at tage ble og tøj af/på.

Vi hjælper, når der er behov for det. De børn, der kan selv (med lidt hjælp), stråler når det lykkedes. Det samme gælder overtøj. Det er forskelligt, hvornår børnene er klar til at øve selvhjulpenhed. Vi tager udgangspunkt i, hvor de er i deres udvikling. Nogle kan hjælpe til, imens andre klarer at tage tøj på selv.

Vi opfordrer til at øve selvhjulpenhed derhjemme.

Havebesøg: 

Vi planlægger havebesøg hos de ældste børn i vuggestuen. Vores havebesøg er med til at koble barnets verden hjemme med dets hverdag i vuggestuen. Barnet får mulighed for at vise; ’hvem er jeg’ og ’hvor kommer jeg fra’. Vi cykler/går i fælles flok fra vuggestuen, hvor barnet viser vej og er i fokus på denne tur.

Børnene indgår i et fællesskab, og finder glæde ved at vise sin have/hjem frem til deres venner. Vi har gjort det igennem flere år, og har hen af vejen evalueret og justeret. Nogle forældre har mulighed for at være hjemme. Det fremmer forældresamarbejdet, da vi her møder forældrene på deres egen hjemmebane, hvor de er trygge.

Det bliver efter havebesøget hængt billeder op på stuen fra havebesøget.

Den pædagogiske læreplan

Vi arbejder efter de styrkede pædagogiske læreplaner, som er et redskab til at dokumentere og sikre, at vi skaber læringsmiljøer, hvor der er fokus på børnene trivsel, udvikling, læring og dannelse. I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi sikre, at børnene stimuleres og udvikles inden for områderne:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov er i stor udstrækning inkluderet i vores vuggestue og børnehave. Alt afhængig af, hvilke udfordringer barnet har, råder vi over forskellige muligheder for at understøtte barnets positive udvikling på bedst mulige måde.

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Det kan være at søge om ekstra timer eller arbejde med indsatsplaner, hvor forældresamarbejdet vægtes højt.

Vi samarbejder også med forskellige konsulenter; f.eks. tale-og hørekonsulent, pædagogiske psykologisk konsulent, psykologen, ergoterapeut/fysioterapeut og sundhedsplejersken. Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver.

Fysiske rammer

INDENDØRS

Til hver stue er knyttet to små rum (til leg eller som værksted), et stort fællesrum, en garderobe samt et toilet. Derudover er der en stor gymnastiksal ved Løvestuen, som hele huset bruger på skift i hverdagen. Om fredagen bruges den til fællessamling for hele huset.

Vi lægger vægt på ’åbne døre’. Det vil sige, at vuggestuebørnene får lov til at lege på børnehavens stuer, og børnehavebørnene ligeledes får lov at lege i vuggestuen. På denne måde skabes der kontakter og venskaber til andre børn og voksne i institutionen.

Under spisning, og i forbindelse med aktiviteter målrettet vuggestuens børn, lukkes der ind til stuen, således der bliver bedre mulighed for fordybelse uden forstyrrelser. Ligeledes kan vi have nye børn, som drager mest nytte af at være på vuggestuen uden alt for mange forstyrrelser.

På både Flodhestestuen og Løvestuen er der et rum, hvor børnene kan boltre sig og bruge deres krop. På Flodhestestuen er der et konstruktionsrum, et kreativt værksted samt fællesrum. På Løvestuen er der gymnastiksal, kreativt værksted samt fællesrum.

Køkkenet ligger ved vuggestuen og bruges dagligt som velkomstrum om morgenen med varme boller, morgenmad og forældrekaffe. Køkkenet er indrettet således, at børnene kan være med til at lave mad og bage brød.

UDENDØRS

Legepladsen består af en stor naturgrund, som bl.a. indbefatter en flot udsigt og mange udfoldelsesmuligheder. Vi vægter udelivet højt, og ser det som meget værdifuldt at børnene får kendskab til naturen og dens mange udfoldelsesmuligheder. Vi har f.eks. flere bakker, som bliver brugt til forskellige lege og er med til at udfordre børnene motorisk. Om vinteren er der gode muligheder for at kælke på bakkerne, og om sommeren triller børnene ned fra bakkerne. Der er både store og små bakker til dette.

Vi har vores egen skov. Her er der træer børnene kan klatre i og bygge huler under. Vi har også egerne i skoven, som børnene omsorgsfuldt følger med i.

Legepladsen er bygget op omkring små oaser. Rundt omkring på legepladsen er der hængekøjer, så børnene kan tage en 'lille slapper' og nyde en gyngetur i løbet af dagen.

Vi har et stort gyngestativ med 4 gynger, som står i skygge. Vi har også sandkasse og et lille bålsted. Midt på pladsen står vores store bålhytte, som bruges til mange forskellige ting. Her hygges der bl.a. med snobrød og supper – alt imens der fortælles gode historier.

Praktisk information

Huskeliste:

 • Frugt til formiddagssamlingen kl. 09.00
 • Frokostmadpakke
 • Eftermiddagsmadpakke
 • Evt. en pose bleer med navn på
 • Evt. nusseklud, bamse eller lign.
 • Dynebetræk. Vi har dyne og lagner
 • Tøj og skiftetøj passende til årstiden
 • Evt. huer og halsedisser
 • Navn på tøj

OBS: Halskæder, tørklæder og snore i jakken og blusen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager.

Bringe og hente

Hver dag skal barnet tjekkes ind på den elektroniske tavle i køkkenet. Vuggestueforældre benytter tablet på pult. Såfremt den er ude af funktion, bedes man informere personalet. Man er ikke bundet til afhentningstidspunktet, men sker afhentning på et senere tidspunkt end angivet, beder vi jer om at ringe og give besked.

Ved afhentning af jeres barn bedes I tjekke ud på den elektroniske tavle. Bliver barnet hentet af andre end forældrene, skal dette meddeles personalet, eller skrives på Aula, eller i kalender på pult i køkkenet/vuggestuens garderobe.

Kartotekskort og tlf.nr. 

Når jeres barn starter op, skal I aflevere et kartotekskort med info om jeres barn. Får I et nyt tlf.nr., er det vigtigt at få det rettet på kartotekskortet, så vi altid kan komme i kontakt med jer.

På Aula kan I udfylde et elektronisk kartotekskort, hvor I også kan sætte kryds ved, at jeres tlf.nr. kan ses af andre forældre. På den måde kan I som forældre komme i kontakt med hinanden, lave legeaftaler, m.m.

Beskeder/opslag til forældre 

Vi informerer vedr. barnets dag via Aula. Der vil også være praktiske informationer på dit barns garderobe eller ved indgangen. Personale kan træffes i institutionens åbningstid. Har man behov for at vide mere end hvad der kan nås i hverdagen, er man naturligvis altid velkommen til at aftale tid for en samtale med personalet.

Fødselsdage 

Jeres barn er altid velkommen til at holde fødselsdag i vuggestuen eller børnehaven. Vi tager også gerne på hjemmebesøg. Afholdes fødselsdagen i vuggestuen, fejres det ca. kl. 09.00 ved frugttid. I børnehaven fejres det i forbindelse med middagsmad ca. kl. 11. Vi holder dog ikke fødselsdage mandag og fredage, da vi er udenfor i disse dage.

I er velkommen til at medbringe lidt barnet kan ’dele’ ud. Barnet må medbringe 1 sødt indslag. Eksempler på mad til uddeling: boller, frugtstænger, sunde pandekager, vafler, frugtspyd, minipizzaer, pizzasnegle m.m. 

Ferie

I forbindelse med ferie og højtider m.m. skal der gives besked på Aula.

Opskrivning 

Børnene kan skrives op til vores vuggestue/børnehave fra barnets fødsel. Dette foregår via kommunens pladsanvisning. Læs mere her.

Personale

Ledelse 

1 leder

Personale i vuggestuen 

2 pædagoger 

2 pædagogmedhjælpere 

Personale i børnehaven

3 pædagoger 

2 pædagogmedhjælpere 

1 pædagogisk assistent

Spørgsmål? Kontakt os

LUNDSBJERG BØRNEHUS

Ådalen 4
5863 Ferritslev

Telefon: 72 53 46 50
Send en mail