Dagpleje

Dagpleje er et dagtilbud til børn fra 0 år til og med 2 år og 11 måneder. Dagpleje er barnets sikre stabile base i det lille nære miljø.

Luk alle
Åben alle

Sådan skriver du dit barn op Start

Du kan skrive dit barn op til dagtilbud, når det er født. Der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra opskrivningstidspunktet.

Du skal logge på Digital Pladsanvisning - FMKplads for at skrive dit barn op til dagpleje.

Du har mulighed for at skrive dit barn på venteliste op til tre forskellige dagplejere.

dagplejens hjemmeside er der dagplejerprofiler på de kommunale dagplejere.

Vær opmærksom på at pasningsgarantien ikke omfatter en garanti for plads hos én af de ønskede dagplejere, men en garanti for et alderssvarende dagtilbud.

Du kan få mere viden om optagelse i retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Åbningstid

Dagplejen har en ugentlig åbningstid på 48 timer om ugen. De 48 timer er fordelt på hverdage mellem tidligst kl. 6.00 og senest kl. 18.00.

Den enkelte dagplejer har dog individuelle åbningstider tilrettelagt efter forældrenes pasningsbehov. Du kan se den enkelte dagplejers åbningstid i forbindelse med, at du skriver dit barn op ved at klikke på dagplejers navn i digital pladsanvisning.

Du har ikke mulighed for at søge om udvidet åbningstid i dagplejen.

Deltidsplads ved barsels- og forældreorlov

Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven.

Kombinationstilbud

Du har mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger med et kombinationstilbud.

Spørgsmål? Kontakt os

Dagplejen

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon: 72 53 43 00

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag-fredag: 10.00 - 12.00