Når dit barn går i skole

Her kan du finde information om skolernes ferieplan, skolekørsel, fravær, skoleskifte og 10. klasser.

Luk alle
Åben alle

Ferie og fridage i skolerne

Ferieplanerne gælder for alle folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den enkelte skole kan beslutte at placere enkelte skoledage på en lørdag. Skolen informerer elever og forældre herom.

Ferieplan for skoleåret 2023/2024

Angivne datoer er inkluderet i ferierne.

Sommerferie:

24. juni 2023 - 13. august 2023

Første skoledag er mandag d. 14. august 2023. 

Efterårsferie:

14. oktober 2023 - 22. oktober 2023

Juleferie:

21. december 2023 - 3. januar 2024

Vinterferie:

10. februar 2024 - 18. februar 2024

Påskeferie:

23. marts 2024 - 1. april 2024

Kr. Himmelfartsferie:

9. maj 2024 - 12. maj 2024

Pinseferie:

18. maj 2024 - 20. maj 2024

Grundlovsdag:

5. juni 2024

Sommerferie:

29. juni 2024 - 11. august 2024

Sidste skoledag er fredag d. 28. juni 2024. 

 

Ferieplan for skoleåret 2024/2025

Angivne datoer er inkluderet i ferierne.

Sommerferie

29. juni 2024 - 11. august 2024

Første skoledag er mandag d. 12. august 2024.

Efterårsferie

12. oktober 2024 - 20. oktober 2024

Juleferie

21. december 2024 - 2. januar 2025

Sidste skoledag er fredag d. 20. december 2024.

Første skoledag er fredag d. 3. januar 2025.

Vinterferie

8. februar 2025 - 16. februar 2025

Påskeferie:

12. april 2025 - 21. april 2025

Kr. Himmelfartsferie

29. maj 2025 - 1. juni 2025

Grundlovs- og pinseferie

5. juni 2025 - 9. juni 2025

Sommerferie

28. juni 2025 - 10. august 2025

Sidste skoledag er fredag d. 27. juni 2025.

 

Ferieplan for skoleåret 2025/2026

Angivne datoer er inkluderet i ferierne.

Sommerferie

28. juni 2025 - 10. august 2025

Første skoledag er mandag d. 11. august 2025.

Efterårsferie

11. oktober 2025 - 19. oktober 2025

Juleferie

20. december 2025 - 4. januar 2026

Sidste skoledag er fredag d. 19. december 2025.

Vinterferie

7. februar 2026 - 15. februar 2026

Påskeferie

28. marts 2026 - 6. april 2026

Kr. Himmelfartsferie:

14. maj 2026 - 17. maj 2026

Pinseferie:

23. maj 2026 - 25. maj 2026

Grundlovsferie

5. juni 2026

Sommerferiestart

27. juni 2026

Sidste skoledag er fredag d. 26. juni 2026.

Skolekørsel

Elever i folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune har mulighed for at få fri befordring med bus til og fra distriktsskolen efter nogle bestemte regler; hvis eleven har længere til skole (afstandskravet) end i nedenstående tabel, eller hvis eleven ikke kan undgå trafikfarlige veje til/fra skole.

AFSTANDSKRAVET

KLASSETRIN

AFSTAND FRA HJEM TIL DISTRIKTSSKOLE

0. - 3. klasse Fra 2,5 km og derover
4. - 6. klasse Fra 6 km og derover
7. - 9. klasse Fra 7 km og derover
10. klasse Fra 9 km og derover


Afstanden er inkl. stier, der kan benyttes af cyklister.

Afstand fra hjem til opsamlingssted må højst være halvdelen af ovenstående. Dvs. en kørselsberettiget elev i 5. klasse må højst have 3 km til opsamlingssted.

Før-skoleelever visiteres på lige fod med 0. klasse.

Særligt for børn der er visiteret til specialskoler, centrale specialklasser og modtagerklasser

Hvis dit barn er visiteret til et undervisningstilbud i en centrale specialklasse, specialskole eller modtagerklasse af Faaborg-Midtfyn Kommune, kan dit barn få befordring mellem bopælsadressen og skoleadressen efter samme afstandsregler som elever, som går på distriktsskolen.

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ud fra kortere afstand ud fra en individuel vurdering af elevens sygdom eller fysiske og/psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst en visitationsperiode ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode. Man vil som en del af bevillingen tage stilling til, om der skal laves en handleplan omkring arbejdet med at gøre eleven i stand til at befordre sig selv.

TRAFIKFARLIG SKOLEVEJ

Elever der for at komme i skole skal køre på en vej, der er vurderet som trafikfarlig skolevej, kan evt. få et buskort. Skolen kan oplyse, om der er trafikfarlige skoleveje på dit barns rute til skole.

Du kan finde flere oplysninger om skolekørsel her. Det er Trafik og Vej du skal kontakte i forhold til trafikfarlig skolevej

Fravær

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi stor opmærksomhed på, at der bliver sat så tidligt som muligt ind over for elevfravær. Fravær påvirker dit barns sociale relationer og faglige trivsel.

Hvis dit barn ikke møder op til undervisningen, skal du give skolen besked om grunden til fraværet.

Årsager til fravær

Dit barns skole registrerer fravær hver dag.

Skolerne arbejder med 3 former for fravær:

 • Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
 • Fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
 • Ulovligt fravær

Du kan læse mere om fravær på undervisningsministeriets hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser ved højt fravær

Dit barn skal i skole hver dag, medmindre skolen har givet tilladelse til, at dit barn bliver hjemme. Har dit barn 15% ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal (januar-marts, april-juni, juli-september, oktober-november), kan du miste børne- og ungeydelsen i et kvartal. 

15% ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt, fordi antallet af skoledage varierer hvert kvartal. For eksempel kan 15% være 6 dage i kvartalet fra juli til september og 9 dage i kvartalet fra januar til marts.

10. klasse

3 SKOLER TILBYDER 10. KLASSE

2 folkeskoler tilbyder 10. klasse. De 2 folkeskoler, der tilbyder 10. klasse er Tingagerskolen i Ringe og Øhavsskolen, afdeling Svanen i Faaborg. Endvidere er der tilbud om 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth.

TINGAGERSKOLENS DISTRIKT

Tingagerskolen er på 10. klassetrin distriktsskole for elever fra:

 • Broskolen
 • Carl Nielsen Skolen
 • Espe Skole
 • Nordagerskolen
 • Tingagerskolen
 • Tre Ege Skolen

ØHAVSSKOLENS DISTRIKT

Øhavsskolen er på 10. klassetrin distriktsskole for elever fra:

 • Brahesminde Skole
 • Bøgebjergskolen
 • Brobyskolerne
 • Øhavsskolen

De 2 folkeskoler tilbyder begge EUD10, som er et erhvervsrettet klasseforløb til dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene til optagelse på en erhvervsuddannelse. Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, kan EUD10 også være en hjælp til at blive afklaret.

DALUM LANDBRUGSSKOLES DISTRIKT

Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth er distriktsskole for elever fra hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skift skole

Ønsker du dit barn skal skifte skole, kan du kontakte skolelederen på den ønskede skole og bede om at få dit barn optaget. Skolelederen afgør, om dit barn kan optages; jævnfør reglerne om frit skolevalg.

Flytning

Flytter du til kommunen, har dit barn følgende muligheder for at fortsætte skolegangen:

 • Barnet kan indmeldes på distriktsskolen
 • Barnet kan indmeldes på en anden af kommunens skoler, hvis der er plads på skolen
 • Barnet kan blive gående på skolen i den kommune, du flytter fra

Indmeldelse på distriktsskole eller anden skole sker ved henvendelse til skolen.

Elever i specialskole

Elever i specialskole har som udgangspunkt også ret til at blive gående i den skole, som de er optaget i. Eleven kan dog henvises til en anden skole, hvis det ved en pædagogisk-psykologisk vurdering viser sig, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig.

Befordring

Du skal selv betale for befordring, når dit barn bliver meldt ind på en anden skole end distriktsskolen.

SFO

Husk at forsikre dit barn

Børn og unge i skole og dagtilbud er ikke forsikrede - hverken hvis de kommer til at lave en skade, eller hvis de selv kommer til skade. Som forælder er du selv ansvarlig for at tegne de forsikringer, du ønsker. Ellers risikerer du at hæfte for eventuelle omkostninger.

Kunst og kultur i skolen

Luk alle
Åben alle

Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk sikrer, at skoleelever i Faaborg-Midtfyn oplever inspirerende og lærerige møder med kunst og kultur.

Børn og unges møde med kunst og kultur i skolen

I Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder folkeskoler og friskoler hvert år med en lang række kulturaktører for at sikre, at børn og unge får mulighed for at lære kulturens sprog.

Erhvervsrygsækken

PROJEKTET ”ERHVERVSRYGSÆKKEN”

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen om projektet ”Erhvervsrygsækken ” for at give de unge større indsigt i forskellige erhvervsvalg.

Projektet indebærer blandt andet, at alle elever på 4. til 9. klassetrin på sigt skal på minimum 1 årligt virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning.

ELEVERNES UDBYTTE

Virksomhedsbesøgene skal give eleverne:

 • Viden om mange forskellige virksomheds-, job- og uddannelsestyper
 • Indblik i, hvordan matematikken kan bruges i den virkelige verden
 • En oplevelse af, hvordan den samme uddannelse kan udvikle sig til forskellige jobs

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00