SFO

Her finder du information om SFO, SFO2 og Forårs-SFO.

Luk alle
Åben alle

Til- og udmelding af SFO og Forårs-SFO Start

SFO-ordningerne er et aktivitetstilbud til børn fra 0. - 3. klasse.

Forårs-SFO er i perioden d. 01. april - 31. juli, det år hvor dit barn starter i skole til august. 

ÅBNINGSTID

 • Morgen SFO: Fra SFO’en åbner til skolen starter.
 • Eftermiddags SFO: Fra skolen slutter til SFO’en lukker.
 • Heldags SFO: Fra SFO’en åbner til skolen starter og igen fra skolen slutter til SFO’en lukker.

Du kan finde oplysninger om åbningstider i SFO og Forårs-SFO på skolernes hjemmesider.

Tilmelding til eller udmelding af SFO og Forårs-SFO

Du skal tilmelde dit barn til SFO samtidig med, at du indskriver det til skolestart.

Du skal bruge Digital Pladsanvisning - FMKplads, hvis du skal:

 • Tilmelde dit barn til SFO ved skolestart
 • Udmelde dit barn af SFO
 • Tilmelde dit barn til Forårs-SFO
 • Ændre moduler
 • Søge økonomisk friplads

Hvis dit barn skal skifte skole, skal dit barn udmeldes af SFO via Digital Pladsanvisning - FMKplads. Det er kun en forælder med forældremyndighed, der kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet i SFO.

Personer med plejetilladelse over et barn må dog også indmelde i eller udmelde af SFO.

Privat skole eller friskole

Hvis dit barn skal gå på en privat skole eller friskole, skal du kontakte den skole, hvor dit barn skal gå for at høre nærmere om skoleindskrivning.

Hvis dit barn skal gå på privat skole eller friskole, vil vi gerne bede dig orientere os om dit valg via digital skoleindskrivning af hensyn til vores undervisningspligtskontrol. Du finder link til siden med skoleindskrivning her, hvor du blot vælger privat skole i indskrivningsbilledet.

Prisen for SFO

Prisen for at gå i SFO afhænger af, hvilke moduler dit barn er tilmeldt.

Søskenderabat

Hvis du har mere end et barn, der passes i institution eller SFO, kan du få søskendetilskud. Der ydes også søskendetilskud til børn i private daginstitutioner, men ikke til søskende i en friskole-SFO.

Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads, mens du får 50 % søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet gives automatisk ved indmeldelse af barnet og skal ikke søges særskilt.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at vide mere om en bestemt SFO, skal du kontakte den skole, den hører til.

Til- og udmelding af SFO2 Start

Målgruppe

SFO2-ordningerne er et aktivitetstilbud til børn fra 4.-6. klasse.

Åbningstid

SFO2: Fra skolen slutter til SFO2’en lukker.

Ordningerne holder åbent 4 dage om ugen (skoledage), og den ugentlige åbningstid er 12 timer. SFO2-ordningerne afgør selv, hvilke dage der er åbent.

Du kan finde oplysninger om åbningstider i SFO2 på skolernes hjemmesider.

Tilmelding eller udmeldelse af SFO2

Du skal bruge Digital Pladsanvisning - FMKplads, hvis du skal:

 • Tilmelde dit barn til SFO2
 • Udmelde dit barn af SFO2
 • Søge om friplads

Prisen for SFO2

Bemærk at juli og december er betalingsfri.

Søskenderabat

Du får søskenderabat efter samme regler som i SFO.

SFO2-ordninger

I Ringe og Faaborg ligger SFO2-ordningerne på et andet sted end skolen.

I Faaborg har Øhavsskolen SFO2 på det tidligere Bangsbo, Assensvej 96, 5600 Faaborg.

I Ringe har Nordagerskolen SFO2, og tilbuddet er til alle børn i Ringe.

Der er tilsvarende tilbud i Årslev, Horne og Ferritslev. Kontakt hhv. Husmandsstedet, L’egsmarken og Ferritslev Juniorklub for mere information.

Yderligere oplysninger

Du kan finde øvrige oplysninger på den enkelte skoles hjemmeside og Forældreintra.

Ændring af moduler i SFO Start

Digital Pladsanvisning - FMKplads kan du ændre til et andet SFO-modul for dit barn. 

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00