Skriv dit barn op til skole

Her kan du skrive dit barn op til skole, melde dit barns skoleskift og blandt andet læse om udsat skolestart.

Skoleindskrivning for skoleåret 2024/2025 er lukket. Hvis du ønsker at skrive dit barn op til skolestart, skal du kontakte den skole som du ønsker dit barn skal gå på.

Se liste over folkeskoler i kommunen

Se liste over fri- og efterskoler i kommunen

 

Du får besked om skoleindskrivning

Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.

Før opskrivning modtager du et brev i din digitale post med informationer om opskrivning til folkeskole.

 

Dit barn er garanteret en plads på distriktsskolen

Faaborg-Midtfyn Kommune er opdelt i skoledistrikter, hvor hvert distrikt har en skole. Det er dit barns adresse der afgør, hvilken distriktsskole dit barn hører til. Dit barn har krav på at få plads på distriktsskolen.

Når du har søgt optagelse på en skole, vil du modtage besked fra skolen i din digitale postkasse.

 

Spørgsmål og svar om skoleindskrivning

Luk alle
Åben alle

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Dit barn skal starte i 0. klasse i det år, hvor dit barn fylder 6 år.

Hvad gør jeg hvis mit barn ikke er klar til at starte i skole?

Forældre kan søge om skoleudsættelse med begrundelse i barnets udvikling. Der er i Folkeskoleloven ikke udstukket centrale retningslinjer for udsættelse af skolestart.

  • Udsættelse af skolestart i Faaborg-Midtfyn Kommune skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og med en forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegang på lige fod med de øvrige børn.

  • Skoleudsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.

Der skal søges om skoleudsættelse i perioden november til januar, hvor der er digital indskrivning til Forårs-SFO, børnehaveklasse og SFO. Skoleudsatte børn skal også registreres digitalt.

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, dagtilbud og distriktsskole. Såfremt dit barn er tilknyttet PPR, inddrages fagpersonen derfra i samarbejdet.

Ansøgning om skoleudsættelse og en indsatsplan fra dagtilbuddet, afleveres/sendes til distriktsskolen i forbindelse med indskrivningen.

Det er skolelederen på dit barns distriktsskole, der foretager den endelige afgørelse. Dette gælder også, hvis en elev efterfølgende indskrives i en fri grundskole. Skolelederens afgørelse kan ikke ankes.

Skal barnet gå i skole i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der ansøges om skoleudsættelse i Faaborg-Midtfyn Kommune ved barnets distriktsskole, også selvom at der foreligger en godkendt skoleudsættelse fra anden kommune. Ansøgning og indsatsplan fremsendes til barnets nye distriktsskole.

Du finder skema til ansøgning om udsat skolestart her:

Ansøgningsskema ifm. udsat skolestart

Jeg er tilflytter og mit barn skal starte i skole

Hvis du er tilflytter til kommunen, og dit barn skal starte i skole, skal du kontakte den skole som du ønsker dit barn skal gå på. Dit barn er som udgangspunkt tilknyttet distriktsskolen, hvor I bor.

I kan også vælge en anden skolen frem for distriktsskolen, da der har frit skolevalg. 

Hvordan vælger jeg en anden skole end distriktsskolen til mit barn?

Ved skoleindskrivning kan du angive to skoler i prioriteret rækkefølge, som du ønsker, at dit barn skal starte på ved skolestart.

Du behøver ikke at vælge distriktsskolen, når du angiver de to skoleønsker. Men dit barn får kun plads på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er en ledig plads.

Efter skoleindskrivning har du altid mulighed for at søge en plads på den skole, du ønsker til dit barn. Der skal dog være en ledig plads på skolen, for at dit barn kan blive optaget.

Hvis du bor i Faaborg-Midtfyn kommune og ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til dit barns nuværende skole.

Befordring i forhold til frit skolevalg

Vælger I som forældre en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

Efter hvilke regler fordeles pladserne på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune?

Som forælder har du krav på at få dit barn optaget i en folkeskole. Det kan enten være i den kommune, hvor I bor eller i en anden kommune. I Faaborg-Midtfyn Kommune er dit barn garanteret en plads på distriktsskolen. Hvis du ønsker plads på en anden skole eller i en anden kommune, skal der være en ledig plads.

I Faaborg-Midtfyn Kommune bruges følgende optagelseskriterier, hvis der er flere ansøgere fra andre skoledistrikter, end der er plads til på skolen.

Alle elever bosiddende i skoledistriktet optages. Er der færre end 22 distriktselever i en børnehaveklasse og 24 distriktselever i 1.-9. klassen, kan der optages elever, som ikke er bosiddende i distriktet. Disse elever optages efter følgende prioritering:

  • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune optages før elever fra andre kommuner

  • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune med søskende på den ønskede skole optages før elever uden søskende på skolen

  • Elever bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som har gået i dagtilbuddet i landsbyordningen, optages før andre elever uden for distriktet bortset fra elever med søskende på skolen

DISPENSATION

Der kan søges dispensation til optagelse af flere elever bosiddende udenfor distriktet, selvom der er mere end henholdsvis 22 og 24 distriktselever i klassen. Dette gøres ved at rette henvendelse til skolelederen. Skolelederen behandler ansøgningen med udgangspunkt i ovenstående kriterier samt i dialog med chefen for Opvækst og Læring. Det er skolelederen, som formidler svaret til forældrene.

Hvad gør jeg hvis mit barn skal starte på friskole eller privatskole?

Selvom dit barn er indskrevet på en friskole eller privatskole, skal du stadig indskrive dit barn via kommunens digitale indskrivning, så vi ved at dit barn starter i skole. Ved skoleindskrivning skal du angive den friskole eller privatskole som dit barn skal starte på.

Du skal altså både indskrive dit barn på den skole, hvor du ønsker at dit barn skal gå, samt via kommunens hjemmeside. Husk at du skal have indskrevet dit barn på friskolen eller privatskolen inden, så du ved om barnet har en plads på skolen eller ej.

Befordring i forhold til frit skolevalg

Vælger I som forældre en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00