Handicapbil

Støtte til køb af bil søges efter Serviceloven § 114 i Rådgivning og Visitation, til personer med varigt nedsat funktionsevne og et vist kørselsbehov.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Hvem kan få hjælp til køb af handicapbil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • Opnå eller fastholde et arbejde eller
  • Gennemføre en uddannelse eller
  • Deltage i aktiviteter

Sagsbehandling

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af:

  • dit helbred
  • dine sociale forhold
  • din evne til at færdes, eksempelvis gangdistanceøkonomi

Det vil indgå i vurderingen om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten gives til den billigst egnede bil. 

Kontakt

Rådgivning og Visitation

Center Sundhed og Ældre,
Center Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed