Støttecentret Faaborg

Støttecentret er for borgere med lettere nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning i hverdagen.

Om Faaborg Støttecenter

Faaborg Støttecenter er for borgere, som bor i egen bolig, men som i dagtimerne kan bruge centret som samlings- og spisested.

Hver borger er visiteret med et individuelt antal timer efter Servicelovens § 85 i forhold til støttebehov.

Støttecentret tilbyder socialpædagogisk råd og vejledning - eventuelt kombineret med lettere praktisk støtte i hjemmet, hvor det har et pædagogisk sigte.
 
Nogle af de ting, som der typisk ydes støtte til, er:                  
•   Læsning af post
•   Vejledning om økonomi
•   Kontakt til læger-speciallæger-offentlige instanser
•   Etablering af socialt netværk, arbejde og fritidsinteresser
•   Andet

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 13

Send sikkert til rådgivning og visitation

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Rådgivning og Visitationkan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til Rådgivning og Visitation via borger.dk

Send sikkert til Rådgivning og Visitation via virk.dk

Takst

2019

460 kr./time