Tilbud til førtidspensionister og seniorer

Jobcenter Faaborg-Midtfyn har en række beskæftigelsesrettede tilbud til dig, der er ledig, førtidspensionist eller har nedsat arbejdsevne.