Lokalhistoriske arkiver

En lang række spændende fortællinger og fakta kan berettes om Faaborg-Midtfyn. Dem har de lokalhistoriske arkiver fokus på.

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke

Arkivsamvirket er en paraplyorganisation for selvstændige arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arkiverne indsamler og formidler lokalhistorisk materiale.

Du finder mere information om de lokalhistoriske arkiver på arkivsamvirkets hjemmeside. 

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke

Historisk Atlas

Historisk Atlas er en digital platform, der gør den lokale historie og fælles kulturarv levende - også uden for de almindelige åbningstider. 

Historisk Atlas er en digital indgang til historisk materiale, som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, bibliotek eller museum.

Historisk Atlas

Kontakt

Hasse Hingelberg Winther
hassw@fmk.dk
72 53 20 69